Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 14:17

17Intteyyo iraa saluwaappe bukissees; kattaakka i wodiyan immees; qassi qumaa immidi, inttena daro ufaissees; yaatidi intteyyo lo77obaa oottiiddi, ubba wodekka bau markka xayibeenna” yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1607 Languages.

Learn More