Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 12:4

4PHeexiroosa oiqqidi qachchiis. Paasikaa bonchchiyo gallassatuppe guyyiyan, dere asaa sintti aattanau qoppidi, oiddu oiddu wotaaddarati a naaganaadan, tammanne usuppun wotaaddaratussi aattidi immiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1610 Languages.

Learn More