Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 12:11

11PHeexiroosi bana gakkidabaa akeekidi, “Tana Godai ba kiitanchchaa kiittidi, Heeroodisa kushiyaappenne Aihuda asai naagi uttido ubbabaappe ashshidoogaa ha77i tumu eraas” yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More