Naa77antto Pheexiroosa 1:17

17Aissi giikko, daro wolqqaama bonchchuwaappe, “Taani aani daro ufaittiyo ta siiqo Na7ai hagaa” yaagiya cenggurssai yiido wode, Xoossaappe, Aawaappe bonchchuwaanne galataa i ekkiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More