2 Kings 8:14

14Hegaappe guyyiyan, Hazaa7eeli Elssaa7eppe shaahettidi, ba godaakko simmidi biis. Bin Benihadaadi a, "Elssaa7i nena woigidee?" yaagidi oichchiis. Oichchin Hazaa7eeli, "Neeni tumuppe paxana yaagidi taayyo yootiis" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1640 Languages.

Learn More