2 Kings 4:31

31Gehaazi etappe sinttatidi biis. Biidi gatimaa na7aa som77uwan wottiis; shin cenggurssi woikko shemppoi baawa. Yaatin Gehaazi Elssaa7eera gaittanau simmidi yiidi, "Na7ai beegottibeenna" yaagidi yootiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More