2 Kings 2:5

5Yarkkon de7iya hananabaa yootiyaageetu citai Elssaa7ekko kiyidi, "GODAI hachchi ne godaa neeppe shaakkidi efaanaagaa neeni erai?" yaagidi oichchidosona. Oichchin i, "Ee erais. SHin intte co77u giite" yaagidi zaariis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1646 Languages.

Learn More