2 Kings 2:3

3Beeteelen de7iya hananabaa yootiyaageetu citai Elssaa7ekko kiyidi, "GODAI hachchi ne godaa neeppe shaakkidi efaanaagaa neeni erai?" yaagidi oichchidosona. Oichchin Elssaa7i, "Ee erais. SHin intte co77u giite" yaagidi zaariis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More