2 Kings 2:14

14Eelaasappe wodhdhida kaabbaa ekkidi, haattaa an shociiddi, "GODAI Eelaasa Xoossai awan de7ii?" yaagiis. Elssaa7i haattaa shocido wode, haattai yaanne haanne shaahettiis; shaahettin shaafaa pinniis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1618 Languages.

Learn More