1 Samuel 2:25

25Issi asi asa naaqqikko, Xoossai au gaannatana; shin asi GODAA naaqqikko, oonee ayyo gaannatanai?" yaagiis. GODAI, "Taani eta worana" giido gishshau, eti bantta aawaa seeraa siyennan ixxidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1632 Languages.

Learn More