1 Chronicles 16:35

35Hegaappe guyyiyan intte, "Abeet nuna ashshiya Xoossau, nuna ashsha. Nuuni ne geeshsha sunttaa galatanaadaaninne ne bonchchuwan ceeqettanaadan, kawotettatu giddoppe shiishshada ashsha" yaagite.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1551 Languages.

Learn More