ROMANOS 5

1'Bamani je= kuakixia tu ngat'are nga makjainna. 'Batsa'en tjinna kjuaxiu ngixkun Na'enchana ngat'are Na'enna Jesucristo. 2Ngat'a makjainna ngat'a tse'e Jesucristo, kui kjuañu kisakunina kjuandabi 'ba nda kixi tenya ngajin kjuando 'ba tsja= mana ngat'are kjuajere Na'enchana xi techuya_ra nga sa̱kut'ana. 3'Ba bi tsa tu kui kibi. 'Ba=nde tsja= mana ngajinre kjuanima xi temitjaxtia, ngat'a 'yaña nga kjuanimabiu tsja nga'ñuna 'ba chukjuakona mé xi temata'an. 4'Ba tsa chukjuakona, nda= 'baxjena Na'enchana. 'Ba tsa nda 'baxjena Na'enchana, ma chuya_ra kjuanda xi sjana. 5'Ba bi sakuna kjuasuba, ninga tsa kje sakujínna mé= xi techuya_ra. Ngat'a Na'enchana je kitsitse ngajin inimana kjuanimejenre nga kitsjana Isennixtjintsjere. 6Kionga tojo inda tjin ngisana ngixkun Na'enchana, Cristo k'enntjaina, ña xi xuta je kuáan, kionga je echu nixtjin xi 'ejña Na'enchana. 7Ne na'en tjinre nga tjin xi kueyantjaire jngu xuta xi kixi. Ningara tsa tjin xi ku̱akakun kueyantjaire jngu xuta xi nda xuta. 8Tunga Cristo, k'enntjaina kionga xuta je ngisa. 'Ba 'ba=tsa'en Na'enchana yaku jó kji'i tsimejénna ña. 9Me nganda'e je kuakixia ngat'a Cristo 'esten jinre nga k'en ngat'ana. Kui= kjuañu k'uangiña ngat'are Cristo nixtjin nga sikasen kjuastire Na'enchana. 10Kionga kuasticha Na'enchana, nda= tsaka'a nganina ngat'are kjuabeyare Ki'ndire. Kui= kjua 'yaña nga k'uangia ngat'are kjuabenichunre Ki'ndire, ña xi je nda= kich'a ngaña Na'enchana nganda'e. 11'Ba bi tsa tu kui kibi. 'Ba=nde tsja mana ngat'are Na'enchana, ngat'a tu ngat'are Na'enna Jesucristo Na'enchana je nda ya'a nganina nganda'e. 12Ngat'a tu ngat'are jngu= xuta ja'as'en jio ngasun'ndio, 'ba jio ja'eko kjuabeya. 'Ba 'batsa'en kjuabeyo ja'at'are ngatsi'i xuta, ngat'a ngatsi'i tsajngi je. 13Ja'ba je tjin je ngasun'ndio kionga kjetjinjín kjuatexumo, tunga jio bi chjubere kuenda ña tsajain kjuatexuma. 14Tunga kjuabeyo yatexuma ka'nda nixtjinre Adán 'ba 'nda tse'e Moisés, 'ba jesun xuta ninga bi tsajngi je jo kitsa'en Adán nga bi kitsik'etjusun jngu kjuatexumare Na'enchana. Adán jo=ni nguyare xuta xi jaskan kjua'e. 15Tunga je xi tsajngi Adán bi ma ningusunkua ko kjuatjo xi kitsjana Na'enchana ngat'are kjuandare. Ngat'a nkjin xuta jesun ngat'are jere jngusa xuta, tunga 'ñu je ngisa kjuandare Na'enchana xi kitsjare nkjin xuta ngat'are kjuandare jngusa xuta, kui xi Jesucristo 'mi. 16Jere jngusa xuta bi ma ningusunkua ko kjuatjo xi kitsjana Na'enchana ngat'are kjuandare. Ngat'a kitsa'en kjua Na'enchana ngat'are je xi jngututu 'ba kiskaninejere xuta, tunga jaskan nga je 'ñu tse je kis'e, ja'e kjuatjobiu xi kitsjana Na'enchana xi tsa'en nga makixi xuta. 17Ngu kjuabeyo yatexuma ngat'are xuta xi jngututu, ngat'a tsajngi je. Tunga xuta xi tisakure kjuanda jere Na'enchana ko kjuakixi xi tu titsja ngat'are xuta xi jngututu xi Jesucristo 'mi kuatexuma 'ba k'uendukunntsjai. 18'Ba jotsa'en ngat'are je xi tsajngi Adán kichaninere ngatsi'i xuta, 'ba nde tsa'en ngat'are mé= xi kixi tjin xi kitsa'en Jesucristo makixini ngatsi'i xuta tuxi s'e̱nire kjuabenichun. 19Ngat'a jotsa'en bi kitsik'etjusun xuta xi titjun kui kjuañu nkjin xuta kuánni xuta je, 'ba nde jotsa'en kitsik'etjusun xuta xi ngijngu kui= kjuañu nkjin xuta ku̱akixini ngixkun Na'enchana. 20'Ba nde ja'es'ejña kjuatexumo, tuxi kji'yanire jotsa'en kuatseni jio. Tunga kionga je kuatse jio, 'ñu kuatse ngisa kjuandare Na'enchana. 21Ngu jotsa'en yatexuma jio tuxi kueyani xuta, 'ba=nde tsa'en yatexuma kjuandare Na'enchana nga sikixi xuta ngixkun kui, tuxi s'e̱ntsjainire kjuabenichun ngat'are Na'enna Jesucristo.

will be added

X\