ROMANOS 10

1Jun nts'ia̱, xi mejénre inimana̱ 'ba nga 'bets'antjaa̱ xutare Israel ngixkun Na'enchana, kui= nga mejénna̱ nga k'uangi. 2Ngat'a ku̱an xinyakixia̱ ngat'are kui nga 'ñu inyamangisjai mé= xi tse'e Na'enchana. Tunga bi mankjinre jótsa'en tjinni nga 'ba sa'en. 3Ngu bi yatesinre kjuakixi xi Na'enchana mare tsja. Tu kuenda tse'e suba= tsangisjai jotsa'en ku̱akixini ngixkun Na'enchana. 'Ba bi tsuba'ñu ndiya xi kui 'ejña tuxi ku̱akixini xuta ngixkun. 4Ngat'a 'etjusun= kjuatexumo kionga ja'e Cristo, tuxi ku̱akixini ngixkun Na'enchana ngatsi'i xi makjainre ngat'are kui. 5Moisés kitsi'indu ngat'are jotsa'en ku̱akixi xuta ngixkun Na'enchana nga sik'etjusun kjuatexumo, 'ba kitsu: “Xi sik'etjusun ngayéje mé= xi kua'indut'a kjuatexumo, sa̱kure kjuabenichun ngat'are kjuatexumo.” 6Tunga 'batsa'en kitsi'indu ngat'are kjuakixi xi sa̱kure xuta xi makjainre: “Bi 'batsa'en nikja'etsjen: ¿Yá= xi kuijin ngank'aa?” Kui xi tsunire tuxi sa'enni nga kjuendejen Cristo. 7'Ba 'ba nde kitsu ngayeje: “'Ba bi 'batsa'en nikja'etsjen: ¿'Yá= xi kuaje ña tjindu mik'en?” (Kui xi tsunire tuxi sa'enni nga skjennitjen Cristo ngajinre mik'en.) 8Tunga kitsu Moisés ngayeje: “Tijñat'a tiñari enre Na'enchana, ngajin inimari tijña 'ba nukjua=ni ngat'are.” 'Ba kui enbi xi tenikja'axtiuyee̱ nganda'e, en xi tjinnere nga ku̱akjainre xuta. 9Ngat'a tsa ko ndsu'bai sikixiye nga Jesús= xi Na'enna, 'ba tsa ko ngayéje inimari ku̱akjainri nga Na'enchana kitsikja'aya nganire ngajinre mik'en, k'uangi=ni. 10Ngat'a ko inimare xuta makjainnire 'ba makixi. 'Ba ko ts'a tsikixiya ngat'are Jesucristo 'ba 'bangi. 11'Batsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Xi ku̱akjainre ngat'are kui, bi sa̱kure kjuasuba.” 12Ngat'a bi kabi tsa'en ngajinre xuta judío ko xuta xi kja'ere. Ngat'a jngututu mani Na'enre ngatsi'i xuta 'ba tsjare kjuanyina xi tjinre ngatsi'i xi nchja ja'enre. 13Ngat'a 'batsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “K'uangi= ngatsi'i xi kuinchja ja'enre Na'enna.” 14Tunga, ¿jótsa'en kuinchja xuta ja'enre xi bi makjainre ngat'are kui? ¿'Ba jótsa'en ku̱akjainre ngat'are xi kje nt'ejín ngat'are kui? ¿'Ba jótsa'en kjuint'eni tsa tsajain xi sikja'axtiuyare enre? 15¿'Ba jótsa'en sikja'axtiuyani xuta enre tsa bi nikasen nga sikja'axtiuya? Jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Á kji'i tse ni kjuatsja nga fa'ekunna xi tsikja'axtiuya en xatse xi nda tsu.” 16Tunga bi ngatsi'i xutare Israel yatesinre en ndare Na'enchana. Ngat'a 'bi kitsu Isaías: “Ji Na'en, ¿'yá= xi kuakjainre ngat'are en xi kjinikja'axtiuyee̱?” 17'Bamani makjainre xuta kionga nt'ere en xatsebi. 'Ba nu'yare en xatsebi kionga nikja'axtiuya ngat'are Cristo. 18Tunga xia̱n ngat'are xutare Israel: ¿A bi= tsé kjint'ere enbi? Jun, kjint'e=. Ngat'a 'ba=tsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: Ngayéje ngasun'ndio kjinu'yare jndare, 'ba ka'nda ña fet'a ngasun'ndio echu enre. 19'Ba 'ba nde xia̱n ngayeje: Ngu ¿a bi= tsé kuankjinre xutare Israel ngat'are kibi? Tunga titjun Moisés 'batsa'en kitsi'indu enre Na'enchana: An sa'aa̱n nga jun s'enu kjuaxin kakun ngat'are xuta xi kje jngujín naxinanda, 'ba sa'aa̱n nga ku̱asticho jngu naxinanda xi tumé mankjinre. 20'Ba jaskan kuan kakun Isaías nga 'ba nde tsa'en kitsi'indu enre Na'enchana: Xi bi tsangisjaina̱, kui= xi kuasjai_ra̱. 'Ba xi bi tsiningiya ngat'ana̱, kui= xi yakutsejen_ra̱ yojona̱. 21Tunga ngat'are xutare Israel 'batsa'en kua'indut'a: “Tsa'a nixtjin yejen_ra̱ ndsaa̱ jngu naxinanda xi xtan 'ba xi nga'a.”

will be added

X\