APOCALIPSIS 5

1'Ba tsa'bia̱ jngu xujun ngaya ntsja kixi xi tijñasun yaxilebiu. 'Ba kui xujunbiu kua'indu ngastun ko ngankjain, 'ba yatu ka'a tji'ñuni nga inyanere sello. 2'Ba tsa'bia̱ jngu ankje xi 'ñu tjinre kjua'ñu, xi 'ñu tinchja nga titsu: “¿'Yá= xi bakinre nga sijoya sellore 'ba skanite xujunbiu?” 3Tunga ni'yá xi tjin ngank'aa ninga xi tjin ngasun'ndio 'ba ninga xi tjin ngi t'anangiu kuánre kiskanite xujunbiu, nga tuxi k'uexkiyani. 4'Ba an 'ñu kiski'ndaa̱, nga tu'yá kuasjai xi bakinre nga kiskanite xujunbiu ninga tu skutsejensare. 5'Ba meni kitsuna̱ jngu xuta chinga xi kañujun: “Bi nde chi'ndani. Chutsejen. Xi 'etjujinnire xuta xi ja'enire ntjere Judá, xi 'ba nguyare joni tjiuxa, 'ba xi jamare David, kui xi je kitsa'en 'ba bakin=re̱ nga skanite xujunbiu 'ba sijoya sello xi yatu.” 6'Ba tiñare yaxilio ko nga ñujun xi tjindukun 'ba ngamasenre nchja chinga xi kañujun tsa'bia̱ jngu Ki'ndi borrego xi sejña nga'ndebiu, xi 'batsa'en matsejen joni tsa je kjinik'en. Tjinre yatu turu ko yatu tuxkun xi isennixtjinre Na'enchana xi yatu mani xi nikasen jo kji'i ngasun'ndio. 7'Ba Ki'ndi borrego kitsitiñat'are xi tijñasun yaxile 'ba kiskjebe xujun xi kjiya ntsja kixi. 8'Ba nga kiskjebe xujunbiu Ki'ndi borregobiu, nga ñujun xi tjindukun ko nchja chinga xi kañujun mani tsikinyakunch'int'are. Nga jngu jngu ya'a najni arpa 'ba ko nisu xi oro ni xi kitse tsajmi xi nda jen kanijnda, xi tsunire xi nchja xuta xi tse'e Na'enchana nga fako. 9'Ba kise son xatsebi: Ji xi bakinri nga xjube xujun 'ba sijoye sellore, ngat'a ji xi kjinik'enri 'ba xi kik'esten jinri, 'ba 'ba=tsa'en kik'echjintjaini tuxi ku̱atse̱'e̱ni Na'enchana yak'a ngajinre ngatsi'i ntjere xuta xi tjin ngasun'nde, ko xi nchja kja'e kjuanga en, ko naxinanda xi tjin, 'ba ko xutare nangi xi tjin. 10Kui xi kjiñe'en jngu naxinanda xi batexuma, 'ba kui xi kjiñe'en na'mi xi sa'exat'are Na'enchana. 'Ba kuatexumare ngasun'ndio. 11'Ba sa'e kiskutsejen ngañaa̱ 'ba kjint'e jnda_ra̱ 'ñu nkjin ankje xi tsikinyat'a ngandaire yaxilio ko nga ñujun xi tjindukun 'ba ko nchja chinga xi kañujun. Tunga 'ñu nkjinnkjin= mani. 12'Ba ko jngu jnda xi 'ñu inyatsu: Ki'ndi borrego xi kjinik'en, Kui= xi bakinre nga kjuinichjire ngat'are kjua'ñure, kjuanyinare, kjuankjin kakunre, 'ba ko nga'ñure. Ngatja'yakun kui, ngatjanichjire, 'ba ngatasakure kjuaje. 13'Ba nde kjint'e jnda_ra̱ ngayéje xi kitsa'en Na'enchana ngank'aa, ngasun'ndio, ngi'ndere t'anangiu 'ba ko ngajin ndachikun, nga 'bi inyatsu: Ki'ndi borrego ko xi tijñasun yaxilio, kui xi ngatjanichjire 'ba ngatja'yakun, 'ba kui xi ngatasakure kjuaje ko kjua'ñu ka'nda ngantsjai nixtjin. 14'Ba nga ñujun xi tjindukun kitsu: “¡'Ba ngatjama!” 'Ba nchja chinga xi kañujun tsinyakunch'in 'ba kitsichjire Ki'ndi borrego ko xi tijñasun yaxilio.

will be added

X\