APOCALIPSIS 13

1'Ba tsa'bia̱ jngu tjiuba xi ti'betukajin ndachikun xi yatu mani nindaku 'ba te mani turúre. 'Ba nga jngu jngu turúre titsusunre corona. 'Ba nde nga jngu jngu nindaku tjitsut'a ja'en xi ch'o tsure Na'enchana. 2'Ba tjiuba xi tsa'bia̱ 'ba= kji'i joni tjiuxa. 'Ba ndsaku 'ba= kun jo=ni ndsaku oso, 'ba ts'a jo=ni ts'a tjiuxa. 'Ba tjiuye jio kitsjare tjiubabiu kjua'ñure ko yaxilere 'ba ko xare, tuxi kuatexumani. 3'Ba tsa'bia̱ nga kjini'onre jngu nindaku tjiubabiu 'ba 'batsa'en 'yare joni tsa sik'enre tsakaiñu, tunga je kuanda ña onre. 'Ba meni ngatsi'i xuta xi tse'e ngasun'ndio kuakunre 'ba kitjenngi tjiubabiu. 4'Ba kitsichjire tjiuye jebiu, ngat'a je kitsjare kjua'ñure tjiubabiu nga kui kuatexuma. 'Ba 'ba nde kitsichjire tjiubabiu nga 'bi kitsu: “Ni'yá tjinre kjua'ñu xi 'batsa'en je joni xi tse'e tjiubabiu. Ni'yá ku̱an skjanko 'ba sa'enre.” 5'Ba kika'e'ndere tjiubabiu nga ku̱an nk'a k'uaxje yojore ngat'are kjua'ñure 'ba nga kuinchja en xi ch'o tsure Na'enchana. 'Ba kitsa'ere kjua'ñu nga yachan jó sa kuatexuma. 6'Ba meni kinchja en xi tsi'onre Na'enchana. Ch'o kitsure ja'enre Na'enchana ko nga'nde ña tijña 'ba ko ngat'are ngatsi'i xi tjin ngank'aa. 7'Ba nde kika'e'ndere nga skjanko xuta tsje xi tse'e Na'enchana 'ba nga sa'enre. 'Ba kika'ere kjua'ñu nga kuatexumare ngatsi'i ntjere xuta xi tjin, naxinanda xi tjin, xutare nangi xi tjin 'ba ko xuta xi nchja kja'e kjuanga en. 8'Ba ngatsi'i xuta xi tse'e ngasun'ndio, xi bi kua'indut'a ja'enre xujunre Ki'ndi borrego xi kjinik'en, kitsichjire tjiubabiu. Ngat'a nga kje majín ngasun'ndio, ngatsi'i xi k'uendukunntsjai kua'indut'a ja'enre xujunre Ki'ndi borrego. 9Xi tjin ñojon ngatasen ñojon. 10Xi je 'batjinni nga nduya kuaje, kui= xi kuaje nduya. 'Ba xi je 'batjinni nga kicha kjuinik'enkoni, kui= xi kicha kueya=ni. Kio= machjen nga xukjuakore xuta tsjere Na'enchana 'ba nga kixi inya ngat'are kjuamakjainre. 11'Ba jaskan tsa'be ngañaa̱ kja'e tjiuba xi ti'betukanijin nangiu. Tjinre jó turu joni tse'e ki'ndi borrego, tunga 'batsa'en nchja joni tjiuye jio. 12'Ba tjinre ngayéje kjua'ñure tjiuba xi titjun 'ba tibatexuma ngixkun. Titsa'en nga xuta xi tse'e ngasun'ndio sichjire tjiuba xi titjun, xi kuanda ña onre xi 'batsa'en 'yare joni tsa sik'enre tsakaiñu. 13'Ba nde titsa'en kjuakun ya'e, ka'nda ngixkun xuta titsikasenjen ndi'i ngank'aa 'nda t'anangiu. 14'Ba ngat'are nga kika'e'ndere nga sa'en kjuakun ngixkun tjiuba xi titjun, ti'bonachare xuta xi tse'e ngasun'ndio. 'Ba 'enere xuta nga sinda jngu isenre tjiuba xi tijñakun nisi tsa je kjini'onkonire kicha. 15'Ba kika'e'ndere tjiuba xi majóni nga sik'ejñakun isenre tjiuba xi titjun, tuxi ku̱an kuinchjani 'ba 'batsa'en ku̱an k'uexa nga kjuinik'en ngatsi'i xi bi sichjire kui. 16'Ba kitsa'en nga s'e̱t'are chu̱ba̱ ntsja kixi asa stjen ngatsi'i xuta, xi tjinre kjua'ñu asa xi ni̱ma̱, xi nyina asa xi tsajainre tsajmi, xi xuta ndai asa chu'nda xi tsindaa̱. 17'Ba ni'yá kuán tsatse tsajmi asa yateña tsa tsajainre chubabiu, xi ja'enre tjiubabiu asa numerore ja'enre. 18Kibi kjuankjin kakun machjenre. Xi mankjinre ngat'axje numerore tjiubabiu, ngat'a kui= xi numerore ja'enre jngu xuta. Kui= xi jon sientu masen ko tjio'on jngu.

will be added

X\