SAN JUAN 17

1Kionga je 'ba kitsu Jesús, kiskutsejen ngank'aa 'ba kitsure Na'enchana: ―Na'en, je= ja'e chu̱ba̱. Takui kjuajere Ki'ndiri, tuxi 'ba nde Ki'ndiri kuakuni kjuajeri. 2Ngat'a kika'exa_ri nga kuatexumare ngatsi'i xuta, tuxi s'e̱nire kjuabenichun xi bi fet'a ngatsi'i xi ji kika'e_ri. 3'Ba nga xuta s'e̱re kjuabenichun xi bi fet'a, kui= nga skueri nga ji= xi Na'en jngututu xi kjuakixi 'ba nga skue Jesucristo xi ji kjinikasen. 4Je= yakutsijaa̱n kjuajeri ngasun'ndebi nga kitsijngua̱ xa xi kika'ena̱. 5'Ba nganda'e Na'en, ta'enaa̱ ndekuini kjuaje ngixkuin, kjuaje xi ja'ba tjinna̱ kionga kje majín ngasun'ndebi. 6Xuta xi kika'enaa̱ xi tjin ngasun'ndebi je 'ejñatsejen_ra̱ 'yá= ni ji. Tsiji xutabiu 'ba kika'e=naa̱, 'ba kitsik'etjusun= enri. 7'Ba nganda'e be= nga ngayéje xi kika'enaa̱ kio= ndibani ña teni. 8Ngat'a en xi kika'enaa̱, kui= xi kixinya_ra̱ xutabiu, 'ba kiskjebetjo 'ba kuankjinre nga kjuakixi kio jendibaña̱ ña teni. 'Ba makjainre nga ji kjinikasennaa̱. 9Te'bets'ara̱ ngat'are kui 'ba bi ngat'are xuta ngasun'ndebi. Te'bets'ara̱ ngat'are xuta xi kika'enaa̱, ngat'a tsiji. 10Ngatsi'i xi tsa'an, 'ba=nde tsiji. 'Ba xi tsiji, 'ba=nde tsa'an. 'Ba kjuajena̱ tjimatsejen ngajinre xutabiu. 11Bi nde kuatejña ngisaña̱ ngasun'ndebi, tunga kui janda= k'uendu ngasun'ndebi, 'ba an kjuia̱ ña teni. 'Ba ji Na'en xi tsje, tikuendai xutabiu ko kjua'ñure ja'enri, ja'en xi kika'enaa̱, tuxi jngu ku̱anni joni ña. 12Kionga tsakatejñaa̱ ngajinre xutabiu ngasun'ndebi, kitsikuenda=ña̱ ko kjua'ñure ja'en xi kika'enaa̱ 'ba kiskutsejen_ra̱, 'ba ni'yá kichaja. Tu kui sani xi je 'batjinni nga xaja, kui= xi kichaja, tuxi k'uetjusunni mé= xi kua'indut'a enri. 13Tunga nganda'e tefi=ña̱ ña teni. 'Ba texin=ña̱ kibi yejerañu tejña ngisaa̱ ngasun'ndebi, tuxi kjuatsjana̱ s'e̱jñajinkjinni inimare xutabiu. 14An je= kixinya_ra̱ enri, 'ba xuta ngasun'ndebi kuastike=, ngat'a bi ngasun'ndebi tse'e jotsa'en bi ngasun'ndebi tsa'an. 15Bi temi'ara̱ nga kjui'naxjejin ngasun'ndebi, tusa 'naxjet'axin_ri xi ch'okun. 16Xutabiu bi ngasun'ndebi tse'e, jotsa'en bi ngasun'ndebi tsa'an. 17Tik'endutsje xutabiu, tuxi ku̱an sa'enni xa xi tsiji. Enri kjuakixi=. 18Jotsa'en kjinikasennaa̱ ngasun'ndebi, 'ba=nde tsa'en tetsikasia̱n xutabiu ngasun'ndebi. 19'Ba te'bejñatsjia̱ yojona̱ nga sa'aa̱n xa xi tsiji tu kjuanda tse'e xutabiu, tuxi ko kui 'ba nde s'endutsjeni ngajinre mé= xi kjuakixi nga sa'en xa xi tsiji. 20'Ba bi tu ngat'are xutabiu te'bets'ara̱. 'Ba=nde te'bets'ara̱ ngat'are xi ku̱akjainre ngat'ana̱ kionga kjuint'e en xi kuetsu xutabiu, 21tuxi jngu ku̱ani ngatsi'i. Jotsa'en tenijinnaa̱ 'ba an tejñajinra̱, Na'en, 'ba nde tsa'en jngu ngatjamajinna xutabiu, tuxi ku̱akjainnire xuta ngasun'ndebi nga ji kjinikasennaa̱. 22'Ba je= kitsja_ra̱ kjuaje xi kika'enaa̱, tuxi jngu ku̱ani jotsa'en jngu maña. 23An tejñajin_ra̱ 'ba ji tenijinnaa̱, tuxi 'ba tsa'en jngu ku̱ankjinni, 'ba 'batsa'en xuta ngasun'ndebi skue nga ji kjinikasennaa̱ 'ba nga nimején xutabiu jotsa'en nimejénnaa̱ an. 24Ji Na'en, mejénna̱ nga k'uendukona̱ xuta xi kika'enaa̱ ña kuatejñaa̱, tuxi skueni kjuajena̱, kjuaje xi kika'enaa̱, ngat'a kjinimején=naa̱ kionga kje majín ngasun'ndebi. 25Ji Na'en xi tjinri kjuakixi, xuta ngasun'ndebi bi beri. Tunga an 'bera̱, 'ba xutabiu be= nga ji kjinikasennaa̱. 26'Ba je 'ejñatsejen_ra̱ xutabiu 'yá= ni ji 'ba janda= k'uejñatsejen ngisa_ra̱, tuxi simejénni xi yak'a jotsa'en nimejénnaa̱ 'ba tuxi an kuatejñajinni_ra̱.

will be added

X\