EFESIOS 3

1Kui kjua an Pablo tekjiyaña̱ nduya ngat'a tsa'exat'a_ra̱ Cristo Jesús nga tsikja'axtiuya_nuu̱ jun xi bi judío en ndare kui. 2'Yañu nga Na'enchana kitsjana̱ xabi nga tu kjuanda tsojon, nga kue'e_nuu̱ nijmi ngat'are kjuandare kui. 3Yakutsejen=na̱ mé= xi 'mo 'ejña nixtjin kuatse jan, jotsa'en je kitsi'induchi_nuu̱. 4'Ba nga k'uexkiyo xujunbi, ku̱ankjinnu mé= xi 'bia̱ ngat'are xi 'mo kis'ejña ngat'are Cristo. 5Xi bi kik'inyare xuta xi kis'e kuankjin nu jan. Tunga nganda'e Isennixtjintsjere Na'enchana je yakutsejenre apóstol tsjere ko nchja chinga profetare kibiu. 6'Ba kibi= xi 'mo kis'ejña tsakaiñu: ngat'are en ndare Jesucristo xuta xi bi judío 'ba=nde sa̱kure ngayéje xi sja Na'enchana, 'ba nde tu jngu yojo ma ngajinre Cristo, 'ba nde sa̱kut'are ngayéje xi ja'ba kitsu Na'enchana nga sjare xuta xi tse'e ngat'are Cristo Jesús. 7'Ba Na'enchana kitsja xana̱ nga sikja'axtiuyaa̱ en ndabi. 'Ba tjin kjuandare Na'enchana xi kitsa'ena̱, 'ba 'ba tjin kjua'ñure Na'enchana xi titsa'exajinna̱. 8'Ba an= ña̱ xi ngisa ichi ngisa ngajinre ngatsi'i xuta tsjere Na'enchana. Tunga kitsa'e=na̱ kjuandabi nga tetsikja'axtiuyaa̱ ngajinre xuta xi bi judío kjuandare Cristo xi tu'yá mankjinkjinkjinre. 9'Ba kis'enena̱ nga k'uejñatsijaa̱n jótsa'en ti'betjusun mé= xi 'mo 'ejña nixtjin kuatse jan Na'enchana xi kitsa'en ngayéje xi tjin. 10'Ba 'batsa'en ngat'are xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna Jesucristo tis'ejñatsejen nganda'e jó tjin kuya kjuankjin kakun tjinre Na'enchana. Tis'ejñatsejen ngixkun xi tjinre xa ko xi tjinre kjua'ñu ngank'aa. 11Xi ja'ba je nda'e 'endani Na'enchana ka'nda nixtjin kuatse jan 'ba ngat'are Na'enna Jesucristo je kitsik'etjusun kibiu nganda'e. 12Ngat'a tu jngu ma ko Cristo 'ba ngat'a makjainna ngat'a tse'e, bi nde makunnina nga fechut'atiña_ra Na'enchana ngat'a be=re takuan nga nda skjebetjona. 13'Bamani, temi'a_nuu̱ nga bi nikje_ru kakún ngat'are nga tefa'aa̱ kjuanima tu kjuanda tsojon. Ngat'a nga tefa'aa̱ kjuanima, kio= tjindibanire nga tisakunu kjuaje. 14Kui= kjua basenkunch'inñaa̱ ngixkun Na'enchana. 15Xi tsjare ja'enre ngatsi'i xi ki'ndire mani, xi tjindu ngank'aa ko xi tjindu ngasun'ndio. 16Mi'a_ra̱ nga Isennixtjintsjere ngatatsja nga'ñunu jo tjin kjuajere xi 'ñu tse, tuxi s'e̱nire nga'ñu inimanu, 17'ba tuxi Cristo ngat'ejñajinni inimanu tu ngat'are nga makjainnu. 'Ba ngatjinanga jamanu ngajin kjuanimejen 'ba kixi tinyo, 18tuxi 'batsa'en ngatjas'enu nga'ñu nga ñatjen ku̱ankjinnu ko ngatsi'i xuta tsjere Na'enchana jó kji'i teya 'ba nduju 'ba nanga 'ba nk'a kjuanimejenre Cristo. 19Mejénna̱ nga xio kjuanimejenre Cristo, xi fa'axtiunere nga ko mare xi mankjinna, tuxi 'batsa'en ngatjamañu jofatsa'en mejénre Na'enchana. 20Ngatanichjire Na'enchana xi ngisa ts'axtiu mare ña'an nga ko mare xi chja'a_ra asa xi nikja'etsjian, ngat'are kjua'ñure xi tsa'exa ngajinna. 21Kui xi ngantsjai nixtjin ngatasakure kjuaje ngat'are Cristo Jesús 'ba ngat'are xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna Jesucristo ko ntjere xi sa'e ndiba. 'Ba ngatjama.

will be added

X\