EFESIOS 1

1An, Pablo, tetsikasen_nuu̱ xujunbi, xi jngu apóstore Jesucristo jotsa'en kuamejénre Na'enchana. Tetsikasen_nuu̱ xujunbi jun xuta tsjere Na'enchana xi tetsubo naxinanda Éfeso, xi makjainnu ngat'are Cristo Jesús. 2Ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu xi tsjana Na'enchana ko Na'enna Jesucristo. 3Ngatjanichjire Na'enchana xi Naire 'ba Na'enre mani Na'enna Jesucristo. Ngat'a kui xi kitsichikunta'enna ngank'aa ña xi tu jngu ma ko Cristo nga kitsjana ngayéje kuya kjuanda xi tsjana Isennixtjintsjere. 4'Ñu= tjinre kjuanimejen. Kui kjua kiskja'ajinnina ngat'are Cristo kionga kje tsa'enjín ngasun'ndio, tuxi tsje ku̱anña 'ba bi s'e̱na je ngixkun. 5Ko kjuanimejen ja'ba je 'endatitjun nga ña ku̱an ki'ndire tu ngat'are Jesucristo, jotsa'en kuatsjare 'ba kuamejénre. 6Kui= kjua tenichjini_ra kjuandare Na'enchana xi bakutsejen kjuajere, kjuanda xi kitsja kjuatjona ngat'are Ki'ndire xi tsimején. 7¡Á tuku kji'i tseni kjuandare Na'enchana! Kui 'echjintjai jena ko jinre Ki'ndire 'ba kuachat'ana. 8'Ñu tse kjuandabiu kitsjana, tuxi s'e̱nina ngayéje kuya kjuankjin kakun 'ba nga ku̱ankjinna xi tjin. 9'Ba 'ejñatsejenna xi kuamejénre nga sa'en, xi 'ejña'mo nixtjin kuatse jan, xi kuatsjare nga 'endatitjun ngat'are Cristo. 10'Ba ki=bi xi 'enda: Nga kjua'e nixtjin xi kui mejénre, sijnguje yeje xi tjin ngank'aa ko xi tjin ngasun'ndio ngi kjua'ñure Cristo. 11'Ba Na'enchana kiskja'ajinni̱, tuxi tu jngu ku̱annii̱ ko Cristo ngat'a ja'ba je nda'e 'batsa'en 'endani̱ jotsa'en kuamejéntitjunre. Ngat'a jotsa'en 'benda Na'enchana 'ba mejénre, 'ba=tsa'en tsik'etjusun. 12'Ba kitsa'en ngat'ani̱ ji̱n xi tjun kichuyee̱ mé= xi nda ngat'are Cristo, tuxi sichjinire kjuajere kui. 13'Ba nde jun kjinu'yo 'ba kuakjainnu en xi tjinre kjuakixi. Kui xi en ndare Jesucristo xi kitsik'anginu. 'Ba ngat'are Cristo kisakunu Isennixtjintsjere Na'enchana xi kitsuyatitjun nga sja. 'Ba 'batsa'en kis'ejñatsejenni nga Na'enchana tse'e_ru. 14Titjun= tsjana Isennixtjintsjere, tuxi xiakixiña nga sakuna xi jaskan sjana, ka'nda nga ku̱andaikjin xuta xi 'echjintjai̱ nga ku̱atse'e. Kui kjua tenichjini_ra kjuajere Na'enchana. 15'Bamani, ka'nda nga kjint'ia̱ nga makjainnu ngat'a tse'e Na'enna Jesús 'ba nga nimijíon ngatsi'i xi makjainre ngat'a tse'e kui, 16bi tsikjejndaa̱ nga tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana ngat'anu. Fa'etsjenna̱ ngat'anu kionga fakua̱ Kui. 17'Ba mi'a ngat'anu ngixkun Na'enchana xi Na'enre Na'enna Jesucristo, Na'en xi tjinre kjuaje. Mi'a_ra̱ nga Isennixtjintsjere ngatatsjanu kjuankjin kakun 'ba ngat'ejñatsejennu xi tse'e Na'enchana, tuxi 'batsa'en nda xiañu Kui. 18'Ba nde mi'a_ra̱ nga ngatakje'ii̱ kjuafa'etsjennu, tuxi xiañu mé= xi techuya_ru jun xi xa kji'i kjinukjuaninu, tuxi xiañu jó kji'i je kjuaje xi sa̱kure xi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana. 19Mejénna̱ nga xio nga tunima= tsa'en je nga'ñure Na'enchana xi tsa'exajinna ña xi makjainna ngat'are kui, kui nga'ñu xi tsa'exajinna ngusun= ko 20nga'ñu xi kitsa'exajin ngajinre Cristo, nga kitsikja'aya nganire ngajinre mik'en 'ba kitsik'ejña ngank'aa nga ngate kixire kui. 21Na'enchana kitsjare Cristo nga'nde xi ngisa nk'a ngisa ngajinre ngatsi'i xi batexuma, ko xi tjinre xa, ko xi tjinre kjua'ñu, 'ba ko xi tjinre tume ja'en xi 'yakun, bi tsa tu nixtjin xi tetsuba nganda'e, ko nixtjin xi sa'e ndiba. 22Na'enchana 'endu ngi ndsaku Cristo ngayéje xi tjin, 'ba kitsa'en nga kui xi ku̱an ngakure nga kuatexumare ngayéje xi tjin nga tu kjuanda tse'e xuta xi makjainre ngat'a tse'e kui. 23'Ba xi makjainre ngat'a tse'e Cristo, kui= xi joni yojore. 'Ba Cristo, xi tijña tuña yejeñu, fa'etsijngukjinjinre xi makjainre ngat'a tse'e kui.

will be added

X\