COLOSENSES 1

1An, Pablo, tetsikasen_nuu̱ xujunbi, xi jngu apóstore Jesucristo kuáa̱n jotsa'en kuamejénre Na'enchana. An ko nts'ia Timoteo tenikasenri̱ xujunbi 2jun xi tetsubo naxinanda Colosas, xi xuta tsjere Na'enchana 'ba xi makjain kjuakixinu ngat'a tse'e Na'enna Jesús. Nts'ia maña tu ngat'are kui. Ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu xi tsjana Na'enchana. 3'Ba ngantsjai nga chukue̱ Na'enchana ngat'anu, ba'e_ri̱ kjuanda kui xi Na'enre mani Na'enna Jesucristo. 4Ngu je kjinu'yee̱ en ngat'anu nga makjainnu ngat'are Cristo Jesús 'ba nga nimijíon ngatsi'i xuta tsjere Na'enchana. 5'Ba teño'on ngat'a techuya_ru xi sjanu Na'enchana, xi tjindare ngank'aa. 'Ba je nda'e 'yañu kibi ngat'a kjinu'yañu en xi tjinre kjuakixi, xi en ndare Jesucristo. 6Kui en ndabi xi je echukajinkjinnu 'ba xi tifisun=ngisa ngayéje ngasun'ndio nga titsik'antjaiya kjuafa'etsjenre xuta nituña nga'ndeñu jotsa'en kitsik'antjaiya kjuafa'etsjennu 'nda nga kjinu'yo ion 'ba nda kuankjinnu jó tjinni kjuandare Na'enchana. 7'Ba Epafras xi tu jngu ña'axai̱ 'ba xi 'ñu nimejée̱n ngayeje, kui xi yakuyanu enbiu. Xi 'ñu kixi tifiko xare nga tsa'exat'are Cristo nga tu kjuanda tsojon. 8Kui xi ye'eni̱ nijmi ngat'are kjuanimejen xi tjin ngajinnu, xi tsja_nuu̱ Isennixtjintsjere Na'enchana. 9Kui kjuañu, 'nda nixtjin nga kjinu'yee̱ enbiu, bi nikja'ayee̱ nga chukue̱ Na'enchana ngat'anu. Techja'a_ri̱ kui nga nda ngatjamankjinninu xi mejénre nga si'on, jotsa'en Isennixtjintsjere titsjanu kjuankjin kakun 'ba tibakutsejennu ngayéje xi tse'e Na'enchana. 10Ngat'a mejénni̱ nga 'batsa'en kuetsubo jotsa'en tjinnere nga k'uendu xutare Na'enna Jesús, nga si'anntsjo xi matsjare nga si'on ngayéje kuya xa xi nda nga tu kjuanda tse'e xi yak'a, 'ba nga ngisa nda xia ngiso ngat'are Na'enchana. 11'Ba nde chja'a_ri̱ Na'enchana nga ngatatsja nga'ñunu ko kjua'ñure xi tjinre kjuaje, tuxi ngatjas'eninu ngayéje kjuatsejnda ko kjua'ñukakun xi ku̱achjennu. 12'Ba 'batsa'en tsja k'uio kakún nga kua'e_ru kjuanda Na'enchana xi tsik'endundanu tuxi sa̱kut'aninu xi sa̱kure xuta tsjere xi k'uendu ña tsejen. 13'Ba Na'enchana je kitsik'ejñandaina ngat'are kjua'ñure chanayi xi tjinre kjua'ñu ña jñu chun 'ba kitsikja'ana ña batexuma Ki'ndire xi 'ñu tsimején. 14Ngat'are Ki'ndire kis'echjintjai 'ba kjinichat'ana jena. 15'Ba Ki'ndiu xi isenre Na'enchana xi bi matsejen, 'ba kui xi tjun ngajinre ngayéje xi kjininda. 16Ngat'are Ki'ndiu kjininda ngayéje xi tjin ngank'aa ko t'anangiu, xi matsejen ko xi bi matsejen joni ngayéje kuya xi batexuma ko xi tjinre xa ko xi tjinre kjua'ñu. Ngat'are Ki'ndiu kjininda ngayéje xi tjin, 'ba kjininda ngayéje tuxi ku̱atse̱'e̱ni. 17Ja'ba tjun tijña kui nga kje mandajín ngayéje xi tjin, 'ba tu ngat'are kui tsjatsa'en tjinduyeje. 18'Ba Ki'ndiu 'ba=nde ngakure ngat'are xuta xi makjainre ngat'are kui, xi joni yojore. Ki'ndiu xi ja'ba tijña 'ndani nga tuts'inre ngayéje tsajmi 'ba kui xi tjun ja'aya nganire ngajinre mik'en, meni kui tsik'ejña titjunre ngayéje xi tjin. 19Ngu Na'enchana 'batsa'en kuatsjare nga k'uejñajinkjin ngajin Cristo. 20'Ba ngat'are Jesucristo= Na'enchana nda ya'a ngani ngayéje xi tjin, xi tjin t'anangiu ko xi tjin ngank'aa. Kitsja kjuaxiu Na'enchana tu ngat'are jin xi 'esten Cristo t'a kru. 21'Ba ngat'anu jun, nganda'eñu tsiketsubat'axin_ru Na'enchana 'ba kjinikja'etsjion joni xuta xi stike nga kjiño'on xi ch'o. 22Tunga nganda'e Na'enchana je nda ya'a nganinu tu ngat'are yojore Cristo xi kitsingantsja nga kjinik'en. 'Ba kitsa'en tuxi kjuechuñu ngixkun nga kuon xuta tsjere, xi bi jndi 'ba xi tumé je tjinre. 23Tunga tjinne=re nga janda kixi kuetsubo ngat'are xi makjainnu 'ba bi ba'e'ndio nga xin kuangiu. Bi minyat'axin_ru xi techuya_ru, xi titsuyanu en ndare Jesucristo xi je kjinu'yo. Kui enbi xi inyas'eyanijmire jo kji'i xuta xi tjin ngasun'ndio, 'ba an Pablo 'ba nde kitsa'e xana̱ nga sikja'axtiuyaa̱ ion ngayeje. 24Nganda'e tsja tjinna̱ ngat'are kjuanima xi fa'axtia̱ ngat'anu. Ngat'a 'batsa'en tjimajngut'a ngajin yojona̱ kjuanima xi chaja ngisare Cristo ngat'are yojore, xi tsunire xuta xi makjainre ngat'are Kui. 25'Ba an je kitsa'e xana̱ nga sa'exat'a_ra̱ xuta xi makjainre ngat'are kui, jotsa'en 'enda Na'enchana nga kitsjana̱ xabi nga tu kjuanda tsojon, tuxi sikja'axtiuya yejeña̱ enre. 26Tebe'eña̱ nijmi nganda'e xi kis'ejña'mo nganda'eñu, xi bi kis'ejñatsejenre xuta xi kis'e nixtjin kuatse jan. Tunga nganda'e je tis'ejñatsejenre xuta tsjere. 27'Ba Na'enchana kuamejénre nga yakure xuta tsjere jótsa'en tijña kjuanyina ko kjuaje xi kis'ejña'mo nixtjin kuatse jan. 'Ba kui xi je tijña ngajinre naxinanda xi bi judío. Ngat'a xi kis'ejña'mo tsakaiñu, kui xi Cristo xi tijña ngajinnu nganda'e, xi ngat'are kui techuya_ru nga sa̱kunu kjuaje. 28Ngat'are Cristo te'bee̱ nijmi. Techukoyee̱ 'ba tebakuya_ri̱ ngatsi'i xuta ko kjuankjin kakun xi tsjani̱ Na'enchana, meni ku̱an sik'enduni̱ ngixkun kui ngatsi'i xuta nga je kuatsjekjin ngat'are Cristo. 29Kui= kjua 'ñu tsa'exaña̱ 'ba tsingantsjaa̱ yojona̱ ngat'are xo, jotjin kjua'ñure Cristo xi je xi titsa'exajinna̱ nga titsjana̱ kjua'ñu.

will be added

X\