2 TESALONICENSES 1

1An, Pablo, Silvano 'ba ko Timoteo tenikasenri̱ xujunbi jun xi makjainnu ngat'are Na'enna xi tetsubo naxinanda Tesalónica, xi tu jngu mo ko Na'enchana ko Na'enna Jesucristo. 2Ngatjas'enu kjuanda ko kjuaxiu xi tsjana Na'enchana ko Na'enna Jesucristo. 3Ngantsjai kua'e_ri̱ kjuanda Na'enchana ngat'anu, nts'ia̱, jotsa'en tjinni nga si'ee̱n, ngat'a ngisa= 'ñu tjimakjain ngisanu ngat'a tse'e enre Na'enchana 'ba ngisa= 'ñu tenimejen ngiso xingiu nga jngu jnguu. 4Kui kjua nda nik'enduniri̱ ngajin ningure Na'enchana xi yak'a. Tenukjuanijmii̱ jótsa'en tichukjuakonu xi temato'on 'ba jótsa'en tjimakjainnu ngat'a tse'e Na'enchana, ninga tetsjengichanu 'ba tisakunu nkjin kuya kjuanima. 5Tunga Na'enchana tsikjen kjuanimabiu tuxi kuakutsejenni nga kixi tsa'en kjua. 'Ba 'bi=tsa'en bakuni nga jun xi bakinnu nga kuitjas'ion ña batexuma kui. Kui= kjua tisakuninu kjuanima. 6'Ba ngat'a kixi= tsa'en Na'enchana, sja ngojo nganire kjuana'en xuta xi inyatsikja'anu kjuanima, 7'ba jun xi techjo'o kjuanima, sja'ndenu nga sikja'ayo ko ji̱n. 'Ba= ku̱an nixtjin nga kuakutsejen ngani yojore Na'enna Jesús, nga kjua'ejenko ngank'aa ankjere xi 'ñu tjinre kjua'ñure 8nga tjenjin ndi'i. Kjua'etsikja'a kjuanima xuta xi bi bekun Na'enchana ko xi bi tsik'etjusun en ndare Na'enna Jesucristo. 9Kui xutabiu s'e̱re kjuanima ka'nda ngantsjai nixtjin. Kjuinik'endut'axin ngixkun Na'enna Jesús. 'Ba bi skue kjuajere ko kjua'ñure 10nixtjin nga Na'enna kjua'e nga sa̱kure kjuaje ngajinre xuta tsjere 'ba nga kjuinichjire ngat'are ngatsi'i xi kuakjainre ngat'are kui. 'Ba jun 'ba=nde kuetsubo ngajinre xutabiu ngat'a kuakjainnu ngat'a tse'e enre Na'enchana xi kjinikixiyee̱ ngajinnu. 11Kui= kjua, ngantsjai chukonii̱ Na'enchana ngat'anu, meni kui skjebeninu kuenda nga k'uakonu kjuabenichun xi kui kinchjanu nga kuetsubo. 'Ba chja'a_ri̱ ngayeje nga ngatatsik'etjusunko kjua'ñure ngayéje kuya xi nda xi mejénnu si'on 'ba ngayéje xa xi teño'on tu ngat'are nga makjainnu. 12'Ba 'batsa'en sa̱kure kjuaje Na'enna Jesús ngat'anu 'ba jun 'ba nde sa̱kunu kjuaje ngat'are kui. 'Ba= ku̱an ngat'a 'ba= tjin kjuandare Na'enchana ko tse'e Na'enna Jesucristo.

will be added

X\