2 CORINTIOS 8

1'Ba nganda'e nts'ia̱, mejénni̱ nga xio ngat'are kjuanda xi Na'enchana titsjare xuta xi makjainre ngat'are kui xi tjindu nangi Macedonia. 2Ninga 'ñu kjuana'en xi inyakajin, tunga tsja titsubare. 'Ba ninga 'ñu nima, tunga ko ngayéje inimare tsja ton joni tsa nyina. 3'Ba an tetsikixiyaa̱ nga kakun ndibanire nga tsja jó tjin ma xi tsa'en, 'ba ka'nda ts'axtiu tsja jó tjin ma xi tsa'en. 4'Ba 'ñu 'ets'ani̱ kjuandabi nga kua'e'nde_ri̱ nga ñatjen ko xi yak'a kuaseko xuta xi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana xi tjindu Jerusalén. 5'Ba bi tu kui xi ji̱n kjinikja'etsjee̱n nga sa'en kitsa'en. Tusa titjun kitsingantsjare yojore Na'enchana 'ba jaskan kitsingantsja nganini̱ ji̱n nga tsa'en mé= xi mejénre Na'enchana. 6Kui kjua kichja'ani_ri̱ Tito nga sikjet'a xa xi nda xi 'etuts'inre ngajinnu, nga k'ueku chje xi tebo'o. 7Ngu 'ñu nda ño'on ngayéje xi ño'on. Nda= makjainnu, 'ba nda= manu nukjua, 'ba nda= mankjinnu ngat'are xi tjin, 'ba tu tenindantjsaiñu nga ño'on mé= xi mejénre Na'enchana, 'ba 'ñu nimejénnii̱ ji̱n. Kui kjua jotsa'en nda ña'anntsjo mé= xi ño'on, 'batsa'en nganda'e ngisa nda si'an ngañu kjuandabi. 8Bi tsa te'bene_nuu̱ nga 'ba texin_nuu̱, ninga xuta xi yak'a titsubanda. 'Ba 'batsa'en ma chut'ayako tsa kjuakixi kjuanimejen xi tjinnu. 9Ngat'a je 'yo kjuandare Na'enna Jesucristo. Ninga nyina, tunga ts'axjenima yojore nga tu kjuanda tsojon, tuxi ngat'are kjuanimare kisakunu kjuanyina. 10Tsikja'etsjia̱n nga kjendiyanu sikjet'o mé= xi kik'etuts'in_ru nguyanu, ngat'a jun= xi titjun kuamejénnu kiko'o 'ba jun= xi tjun kjiño'on. 11Kui kjua tikjet'añu nganda'e mé= xi kik'etuts'in_ru. Jotsa'en nga ko ngayéje inimanu kuamejénnu nga 'ba si'on, 'batsa'en janda ko ngayéje inimanu tikjet'o nganda'e nga kuo'o jotjin ku̱an xi si'on. 12Ngat'a tsa ngayéje inimana ndibanire nga ba'a, Na'enchana kjebe= jotjin ma xi ña'an, bi jotjin mé= xi tsajainna. 13Bi tsa texia̱n tuxi xiañu kjuanima 'ba kja'e xuta nda k'uendu, tusa tuxi 'ba nde s'e̱nire xuta xi yak'a jotsa'en jun tjinnu. 14Nganda'e tjinnu jun mé= xi chajare xutabiu, 'ba jngu nixtjin kui s'e̱re mé= xi chajanu. 'Ba 'batsa'en kuisekokaño xingiu, tuxi 'ba nde s'e̱nire kui ko jun mé= xi machjen. 15Jotsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Bi ts'angire xi tse 'eku, 'ba bi chat'a kuánre xi chuba 'eku.” 16Tsja_ra̱ kjuanda Na'enchana, ngat'a 'ba nde 'ejñajin inimare Tito nga 'ba nde ku̱afore ngat'anu joni an. 17Ngu kitsikjain nga sik'etjusun mé= xi an tsi'a_ra̱ 'ba inimare= jendibanire nga tifikunnu, ngat'a 'ba=nde mafore kui ngat'anu. 18'Ba nde tenikasenkue̱ Tito nts'ia xi nda nukjua ngat'are ngatsi'i xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna, ngat'a nda= tsikja'axtiuya en ndare Na'enchana. 19'Ba bi tsa tu nda tjinukjua ngat'a tse'e, tusa 'ba nde 'exare xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna nga kui kuekoni̱ nga kuekue̱ ton chje. Teñe'ee̱n kjuandabi, tuxi sichjini_ri̱ Na'enchana 'ba tuxi s'e̱jñatsejenni nga mejénni̱ kuisekue̱ xuta. 20Bi mejénni̱ tsa tjin xi ch'otsa'en kuinchja ngat'are jótsa'en tenikuendai̱ ton chje xi tse xi techja'asii̱n. 21Kui kjua 'beneni_ri̱ yojoni̱ nga kixi temangikue̱ yojoni̱ ngixkun Na'enchana 'ba ngixkun xuta. 22'Ba nde tenikasenkue̱ nchjabi kja'e nts'ia xi nkjin ndiya yakutsejenni̱ nga mejénre kuaseko xuta. 'Ba nganda'e ngisa 'ñu mejénre 'ba sa'en, ngat'a 'ñu nda kunnu. 23'Ba ngat'are Tito, ndekui xa xi titsa'enni joni an nga tetsa'exat'a_nuu̱. 'Ba ngat'are nts'ia xi yak'a, kjinikasen ngat'are xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna, 'ba nde sakure kjuaje Cristo ngat'are kui. 24'Bamani, nda chjubetjo nchjabiu, tuxi skueni ngatsi'i xi makjainre ngat'a tse'e Na'enna jó tjin kjuanimejénnu 'ba ánñu tsja tjinnini̱ ngat'anu.

will be added

X\