2 CORINTIOS 7

1'Bamani nts'ia xi tsimijía̱n, tsajan mé= xi kitsuyatitjun Na'enchana nga sjare xuta xi tse'e. Kui kjuañu sitsjeña yojona ngixkun Na'enchana nga k'uejñat'axian ngayéje xi ma tsijndi yojona ko inimana. 'Ba nyujun nyujun ngisa nda sitsje ngisa yojona ngat'a 'yakun=ña Na'enchana. 2Chjux'atetenii̱ inimanu. Ni'yá ch'o kjinikue̱, 'ba ni'yá kjini'on_ri̱, 'ba ni'yá kik'ejñu_ri̱. 3Bi tsa tebaneje_nuu̱ nga 'ba texin_nuu̱. Ngat'a jo je kixin_nuu̱, ngajin inimani̱= tetsubajiun jun, tuxi tu jngu x'aña xingia, ninga ñatjen kuetsubachan ninga kueyakua xingia. 4Ne makakua̱n ngat'are mé= xi fako_nuu̱, 'ba 'ñu matsjare inimana̱ ngat'anu. Ngajinre ngayéje kjuanima xi temitjaxtii̱, 'ñu tisakuna̱ kjuaje kakun 'ba titse kjuatsja ngajin inimana̱. 5Ngu ka'nda nga ja'ee̱ nangi Macedonia, niñajanni nikja'ayee̱. Tusa tisakuni̱ kjuana'en tuña nga'ndeñu. Kjanko xinkjin xuta xi tjindundaini̱, 'ba tjin tsajmi xi tjiminyakunni̱. 6Tunga Na'enchana xi tsjare kjuaje kakun xuta xi fere kakun, kui kitsjani̱ kjuaje kakun nga ja'ekunni̱ Tito. 7'Ba bi tsa tu kionga kji'yee̱ Tito kisakuni̱ kjuaje kakun, tusa ko nga ye'eni̱ nijmi jótsa'en kisakure kjuaje kakun ngat'anu. Ye'eni̱ nijmi nga 'ñu mejénnú xia nganinuu̱ 'ba nga ba titsubanu ngat'are mé xi kuán 'ba nga mafonu ngat'ana̱. Kui= kibiu xi kitsa'en nga ngisa kis'ena̱ kjuatsja. 8Ninga kuabanu nga kik'exkiyo xujun xi kitsikasen_nuu̱, bi nde mafonina̱ nganda'e. Kjuakixi kuafona̱ nga titjunre tsakaiñu, ngat'a 'be=ña̱ nga sibangutjunchinu xujunbiu. 9Tunga nganda'e matsja=na̱ tunga bi tsa kui kjua nga kuabanu, kui= ngat'are nga kjuabanu kitsa'en nga kjinik'antjaiyo kjuafa'etsjennu 'ba ja'e ngañu ngixkun Na'enchana. Kuabanu jotsa'en mejénre Na'enchana. 'Ba 'batsa'en tumé kjinichojo ngat'ani̱. 10Ngat'a kjuaba xi bitjaxtia jotsa'en nga mejénre Na'enchana, kui xi tsa'en nga nik'antjaiya kjuafa'etsjenna 'ba fa'e ngaña ngixkun kui. 'Ba 'ba=tsa'en 'bangiña 'ba bi ma mafona ngat'are kui kuya kjuaba. Tunga kjuaba xi bitjaxtia xi ndibanire ngasun'ndio, kui xi fikona kjuabeya. 11Nga tsitjaxtiu kjuaba jotsa'en nga mejénre Na'enchana, je= te'yo nganda'e jótsa'en echukonu. Nda= kikatesin_ru kjuo 'ba kuafonu nga kjinukjuantjo yojonu. Kitsa'en nga kuastinu 'ba nga kjuikun. 'Ba nde kuamejénnu nga xia nganinuu̱ 'ba nga sikjo'o kjuanima xi tjinre je. Ngayéje xi kjiño'on yakutsejen nga bi tjinnu je ngat'are xi kuán. 12'Ba 'batsa'en ninga kitsikasen_nuu̱ xujunbiu, bi 'ba kitsa'aa̱n tu ngat'are xi ch'o kitsa'en 'ba ninga bi ngat'are xi ch'o kjiniko, tusa 'ba kitsa'aa̱n tuxi xianire ngixkun Na'enchana nga mafonu ngat'ani̱. 13'Ba kui=bi xi kitsjani̱ kjuaje kakun. 'Ba bi tu kui kjuaje kakunbi xi kisakuni̱. Tusa ngisa tsja kuánni̱ nga kji'yee̱ jó kji'i tsja tjinre Tito. Ngat'a ngatsi'u kika'e_ru kjuaje kakun. 14Je nda'e 'ba kixinni_ra̱ Tito nga tsja kis'ena̱ ngat'anu, 'ba bi te'betju ndesaa̱. Tusa jotsa'en tjinre kjuakixi ngayéje xi kixia̱n ngajinnu, 'ba=nde tsa'en kjuakixi mé= xi kik'in_ri̱ Tito nga tsja kis'eni̱ ngat'anu. 15'Ba Tito ngisa 'ñu tsimejénnu nganda'e, ngat'a fa'etsjen=re jótsa'en ngatsi'u kjinu'ya_ru 'ba jótsa'en nda kichjubetjo 'ba kji'yakun. 16'Ba tsja s'ena̱, ngat'a 'be=ña̱ nga nda ma kun_nuu̱.

will be added

X\