2 CORINTIOS 4

1Kui kjua bi nikjeni_ri̱ takui̱n. Ngat'a ja'anima_ri̱ Na'enchana nga kitsjani̱ xabi. 2Je kik'ejñat'axii̱n mé= xi ma ña 'mo, xi tsjare kjuasuba xuta. Bi kjuamaña nichjee̱n 'ba bi tenik'antjaiyee̱ enre Na'enchana. Tusa mixii̱n ña tsejen xi kjuakixi ngixkun Na'enchana 'ba 'batsa'en ngatsi'i xuta xi tsje tjindu kjuafa'etsjenre be= jó kui̱n. 3Tsa tijña'mo ngisa en ndare Na'enchana xi tenikja'axtiuyee̱, tu ngat'are xuta xi xaja= tijña'mo. 4Ngat'a na'en xi batexuma ngasun'ndio kitsijñu kjuafa'etsjenre xuta xi bi makjainre, tuxi bi skueni ndi'u xi ndibani en ndare Na'enchana. Kui kjua bi mankjinnire en nda xi nikja'axtiuyee̱ ngat'are kjuajere Cristo xi ngusun kji'i jo kji'i Na'enchana. 5Bi ngat'ani̱ tenikja'axtiuyee̱, tusa ngat'are Jesucristo xi Na'enna mani. Tu kui sa xi mixii̱n ngat'ani̱ nga chu'ndanu kuái̱n ji̱n nga tu kjuanda tse'e Jesús. 6Ngat'a Na'enchana xi 'exa nga ku̱a'na ndi'u ña jñu 'ba ndekuini ndi'ibiu kitsitsejin inimani̱, tuxi 'batsa'en xianire kjuajere Na'enchana xi matsejenjin nkjain Jesucristo. 7Kitsa'eni̱ kjuanyina kibi. Tunga ji̱n jo=ni tiji nangi ña tijñaya kjuanyino, tuxi s'e̱jñatsejenni nga Na'enchana tse'e kjuañu jebiu 'ba bi tsajain. 8'Ñu nkjin mani kjua xi temitjaxtii̱, tunga tisaku ndiya=ni̱. Kjimafoni̱, tunga bi tifere takui̱n. 9Tjin xi tjenngikeni̱, tunga bi titsikumani̱ Na'enchana. Tjin xi tsikixutojoni̱, tunga bisetjen nganii̱. 10Tisakut'ani̱ kjuabeyare Jesús ngat'a nituña nga mangii̱n, xuta mejénre sik'enni̱ ngat'a ña'axat'a_ri̱ Kui. 'Ba kjimani̱ tuxi 'ba nde tsa'en s'ejñatsejenni ngajin yojoni̱ nga Jesús tijñakun. 11Ngu, ji̱n xi tetsubachii̱n, ngantsjai tjenngini̱ kjuabeyo tu ngat'are Jesús, tuxi 'batsa'en s'e̱jñatsejenni nga tijñakun Jesús ngajin yojoni̱ xi tjinnere nga kueya. 12'Ba 'batsa'en tisakut'ani̱ kjuabeyare Jesús nga nikja'axtiuyee̱ en ndare. Tunga ngat'a 'ba teñe'ee̱n, jun tisakunu kjuabenichun xi bi fet'a. 13'Ba 'bitsa'en kua'indut'a enre Na'enchana: “Kuakjainna̱ ngat'a tse'e Na'enchana, kui kjua kinchjaña̱.” 'Ba ji̱n ndekuini kjuamakjain tjinni̱, kui kjua 'ba nde nukjuanii̱. 14Ngat'a 'ya=ni nga Na'enchana xi kitsikja'aya nganire Na'enna Jesús ngajinre mik'en, 'ba nde tsa'en sikja'ayani̱ 'ba sikinyana ngixkun jun ko ji̱n. 15Tu kjuanda tsojon nga tjima ngayéje kibi. 'Ba tjima tuxi ngisa nkjin ku̱an ngisani xuta xi sa̱kure kjuandare Na'enchana. 'Ba 'batsa'en ngisa nkjin ku̱an ngisa xuta xi sjare kjuanda Na'enchana ngayeje, tuxi ngisa s'e̱nire kjuaje Kui. 16Bi 'batjin kjua nikjeni_ri̱ takui̱n. Ngu ninga tsa nga'ñure yojoni̱ tife, tunga nyujun nyujun tisaku nga'ñure inimani̱. 17Ngu, kjuanima xi tebitjaxtii̱ nganda'e, tu chuba sani 'ba tu ngutjun= fa'a. Tunga tsa'en nga s'e̱ni̱ kjuaje xi 'ñu tse 'ba xi bi fet'a 'ba xi bi ma ningusunko xi temata'ee̱n. 18Kui kjua bi chutsejen'ani̱ xi matsejensunnk'a, tusa chutsejen'antsjai̱ xi bi 'yare. Ngat'a xi matsejensunnk'a, tu ngutjun= fa'a, tunga xi bi 'yare bi fet'a.

will be added

X\