2 CORINTIOS 2

1Kui kjua kixinña̱ nga bi nde kjuikunni_nuu̱, tuxi bi s'e̱ nganinu kjuaba. 2Ngat'a tsa siba_nuu̱, ¿'yá= xi sitsja nganina̱? ¿A bi tu jún sa, xi kitsjanu kjuaba? 3Kui kjua kitsi'indu_nuu̱ kja'e xujun tsakaiñu, tuxi bi sa̱kunina̱ kjuaba ngat'anu nga kjuechukun_nuu̱. Ngat'a jun= xi tjinnere nga kua'enuu̱ kjuatsja. 'Ba be=re takuaa̱n nga ngatsi'u tu jngu sitsjo kjuatsjana̱. 4Nga tsi'indu_nuu̱ xujunbiu tse kjuana'en ja'axtia̱ 'ba 'ñu ba kis'ena̱ ngayeje ka'nda kiski'nda=ña̱. 'Ba bi kitsi'indu_nuu̱ tuxi ku̱abaninu, tusa tuxi xiañu nga 'ñu tsimején_nuu̱. 5'Ba xi kitsjana̱ kjuaba, bi tu an tajngu xi 'ba kitsikona̱, tusa kitsik'akot'achinu ngatsi'u. Kionga texia̱n kibi, bi 'ñu kun nu'yare enna̱. 6Mejen ngatsi'u je 'enere kjuana'en xuta xi 'ba kitsa'en, 'ba je ku̱anire. 7'Ba nganda'e tusa tichat'a_ru 'ba ta'e_ru kjuaje kakun, tuxi bi kjuabo sikjenire kakun. 8Kui kjua temi'ani_nuu̱ nga taku ngani_ru xutabiu kjuanimejénnu. 9Ngat'a kui kjua kitsi'induni_nuu̱ ngayeje, tuxi skueña̱ jó kji'i inimanu, tsa tjijngu kakún nga sik'etjusun ngayéje xi xin_nuu̱. 10Xi sichat'a_ru, 'ba=nde tsichat'a_ra̱ an. Ngat'a xi sichat'aa̱, tsa tjin mé= xi kitsichat'aa̱, 'ba= kitsa'aa̱n nga tu kjuanda tsojon ngixkun Cristo, 11tuxi bi sa'ennina chanayiu. Ngat'a 'yaña kjuamañare. 12Kionga 'echaa̱ naxinanda Troas nga kitsikja'axtiuyaa̱ en ndare ngat'are Cristo, Na'enna kitsja'ndena̱ nga kitsa'exaa̱ ngat'are kui ña tijña nangibiu. 13Tunga bi xiu kis'e kjuafa'etsjenna̱, ngat'a bi kiskajia̱n nts'ia Tito. Kui kjua kitsikixant'aña̱ xuta xi tjin kio 'ba kijia̱ nangi Macedonia. 14'Ba Na'enchana ngataba'ere kjuanda xi tsa'en nga ngantsjai ñe'ee̱n ngat'are Cristo Jesús 'ba ti'bejñatsejen enre ngat'ani̱. 'Ba kui enbiu jo=ni tsajmi xi nda jen xi tifa'ajnda nituña nga'ndeñu. 15Ngat'a ji̱n jo=ni tsajmi xi nda jen xi Cristo tsingantsjare Na'enchana, xi tifa'ajnda ngajinre xi inya'bangi 'ba ngajinre xi inyachaja. 16Ngat'are xi inyachaja, ch'o inyafa'ajndare 'ba inyatsik'enre. Tunga ngat'are xi inya'bangi nda= inyafa'ajndare 'ba inyatsik'endukunre. ¿'Ba 'yá= xi mare xa joni kibi? 17Ngu bi tebateñee̱ enre Na'enchana tuxi sa̱kunini̱ tsajmi jo inyatsa'en nkjin xuta. Tusa ko ngayéje inimani̱ nukjuai̱ ngixkun Na'enchana en xi tsjani̱, ngat'a tu jngu= mai̱ ko Cristo.

will be added

X\