1 TIMOTEO 6

1Ngat'are ngatsi'i chu'nda xi tsindaa̱, nda ngatjabexuta naire meni ni'yá ch'otsa'en kjuinchjani ngat'are Na'enchana 'ba ko en xi tebakuya. 2'Ba xi tjinre nai xi makjainre ngat'are Na'enchana, 'ba=nde ngatjabexuta, ninga tsa nts'e mani nga tu jngu kjuamakjain tjinre. Tusa ngisa nda ngatatsa'exat'are, ngat'a baseko xi nimején ngat'are Na'enchana xi 'ba nde makjainre ngat'are Na'enna Jesús. Kui=bi xi takuya_ri xi makjainre ngat'are Na'enna 'ba t'ene_ri nga sik'etjusun. 3Tsa tjin xi bakuya kja'e tsajmi asa bi ngusun fiko en kixi xi tse'e Na'enna Jesucristo ko kjuatexuma xi bakuyana ngat'are jótsa'en xiakuan Na'enna, 4kui xutabiu xi nk'a ti'baxje yojore 'ba tumé bekjin. Je jekjua kjuafa'etsjenre 'ba tu chu̱ba̱ fosiko xuta 'ba tsa'en nga chubasire tume enñu. Kio ndibanire kjuaxin kakun, kjuasti, nga ch'o tsure xinkjin xuta, nga bi ma kunre xinkjin xuta, 5'ba nga kjankontsjai xinkjin xuta xi bi nda tsikja'etsjen ko xi je kitukja'axinre xi kjuakixi. Nchjabiu xi 'ba mare nga ku̱anyina tsa skuekun Na'enchana. 6Ninga nga bekun Na'enchana xuta, jngu kjuanyina je tsakaiñu tsa tjijngu kakun ngat'are mé= xi tjinre. 7Ngat'a tumé ja'ekua nga'e ngasun'ndio 'ba tumé kueko ngaña. 8'Bamani, k'uejngua kakuan tsa tisakuna xichine ko najñu xi techaja. 9Ngu xi mejénre ku̱anyina nga'e ngasun'ndebi, kui xi bi kakore nga chut'ayako 'ba kangi joni chen nga ko mé= xi tjin ngasun'ndio. Mejénre nkjin kuya tsajmi xi tumé chjire, xi ch'o tsikore xuta, 'ba xi tsungijin xuta ña sikjesun 'ba ña sichaja. 10Ngat'a nga 'ñu mejénre ton xuta, kio ndibanire ngayéje kuya tsajmi xi bi nda. Tjin xi 'ñu kuatsjake ton, 'ba 'batsa'en kit'axinre ngat'are xi makjainna 'ba kitsitsejin kjuanima yojore. 11Tunga ji xi Na'enchana tse'eri, tisent'axin_ri ngayéje tsajmibiu. T'itjengi xi kjuakixi, chakuin Na'enchana, 'ba janda ngatjamakjainri enre kui. Ngatjas'eri kjuanimejen, kjuatsejnda ko kjuanima kakun. 12Tixkjant'antsjai xi makjainna. Ch'antsjai xi sjana kjuabenichun xi bi fet'a, ngat'a kui xa kinchjaniri Na'enna. Kui= kjua kika'eni enri nga nda kjinikixiye ngat'are xi makjainna ngixkun nkjin testigo. 13'Ba te'benera̱ ngixkun Na'enchana xi tsjare kjuabenichun ngayéje xi tjin 'ba ngixkun Jesucristo xi 'ba nde nda kitsikixiya ngixkun Poncio Pilato 14nga tik'etjusun tsje tsje kjuatexuma xi kika'eri, tuxi tumé s'e̱ni xi ku̱an ch'otsa'en kjuinukjua ngat'ari ka'nda nga kuakutsejen ngani yojore Na'enna Jesucristo. 15Nga kjua'e nixtjinbiu, sik'etjusun yeje kibiu jotsa'en mejénre Na'enchana xi bakinre nga kjuinichjire, xi batexuma tajngu, 'ba xi Reyre rey ko Na'enre na'en. 16Xi tu kui jngututu xi bi 'me 'ba xi tijñajin ndi'i xi tu'yá ma tsitiñat'are. Nisa 'yá= be 'ba ni'yá ma kutsejen'a. ¡Ngatja'yakun 'ba ngatjas'ere kjua'ñu ka'nda ngantsjai nixtjin! 'Ba ngatjama. 17Ngat'are xuta xi tjinre kjuanyina nga'e ngasun'ndio, t'ene_ri nga bi nk'a ngata'baxje yojore 'ba nga bi ngatakunre kjuanyina xi tjinre, ngat'a fe kibiu. Tusa ngatakunre Na'enchana xi niki tsjafanina= ngayéje xi machjenna tuxi sitsjaña. 18'Ba 'ba nde t'e_ri nijmi xi tjinre kjuanyina nga ngatatsichjen tonre nga sa'en xi nda. Nga sa'en kibiu, kui= xi sinyinakjin. 'Ba nga ko ngayéje inimare ngatatsjare xuta xi yak'a mé= xi machjenre 'ba ngatatsja'ndere xuta nga sichjen xi tjinre. 19'Ba 'batsa'en ti'bejñatjo xi kjuanyina fa xi kuasekore nixtjin xi sa'e ndiba. 'Ba 'batsa'en k'uendukun kjuakixi jotsa'en je kitsja ts'a Na'enchana. 20Ji Timoteo, nda tikuendai xi kjiningantsjari. Bi basen ñejen en xi tumé chjire xi tse'e ngasun'ndio ninga en xi fosire xuta ndesu xi tsu nga tjinre kjuankjin kakun. 21Ngu tjin xi kuakjainre ngat'are kjuankjin kakun ndesubiu 'ba 'batsa'en tsikinyat'axinre ngat'are xi makjainna. Ngatjas'enu kjuandare Na'enchana.

will be added

X\