1 TIMOTEO 3

1Enbi, niki en kjuakixi fani. Tsa tjin xi mejénre kuasentitjunre xi makjainre ngat'are Na'enna, jngu xa xi nda tjimamejénre. 2Ngu xi kuasentitjunre xi makjainre ngat'are Na'enna tjinne=re nga nda sa'en tuxi tu'yá ku̱an skaninejeni. Jngu sani chjun s'e̱re. Machjen= nga kixi fiko yojore, nga nda tsikja'etsjen, nga tjinre kjuaxuta, nga tsjare xuta nga'nde ngaya ndaba, 'ba nga nda mare bakuya. 3Ninga bi xi ts'axtiu 'bi binu ngayeje, 'ba xi bi ta'a makjanre, tusa xi nda xuta xi matsjare kjuaxiu 'ba xi bi ton tsimején. 4'Ba tjinne=re nga nda kuatexumare xuta xi tjin ngaya ndaba 'ba sa'en nga ki'ndire kjuint'e enre 'ba nga nda skuexuta. 5Ngat'a tsa jngu xuta bi mare batexumare xuta xi tjin ngaya ndaba, ¿jótsa'en ku̱anre sikuenda xi ñatjen mañajanko ningure Na'enchana? 6'Bamani tsu'ba, xi kuasentitjunre ngajinre xi makjainre ngat'are Na'enchana bi jngu xuta xi sa'e tiña kuakjainre, tuxi bi nk'a k'uaxjeni yojore 'ba kuejenjin je xi tsejenjin chanayiu 'ba 'batsa'en si'anre kjua. 7'Ba=nde tjinnere nga nda kjuinukjua ngat'are kui ngajinre xuta xi bi makjainre ngat'are Na'enchana, tuxi tu'yá ch'o kuetsunire 'ba bi ska̱ni ña ma suba chanayiu. 8'Ba 'ba=nde tjin ngat'are xuta xi batesinre xi ñatjen mañajanko ningure Na'enna. Tjinne=re nga 'yaxuta, nga bi tsik'antjaiya enre, nga bi ts'axtiu 'bi binu, 'ba nga bi ton tsimején. 9'Ba tjinnere nga nda k'uejñatjo xi makjainna, xi kis'ejña'mo nixtjin kuatse jan, 'ba nga k'uejña ko kjuafa'etsjen xi tsje tjin. 10Titjun ngatachut'ayako xutabi. 'Ba tsa tumé sa̱ku ngat'are, ku̱an s'e̱re xa nga kuatesinre xi makjainre ngat'are Na'enna. 11'Ba 'ba=nde tjin ngat'are yanchjinre. Tjinnere nga 'yaxuta, nga bi en ndesu nchja ngat'are xuta, nga kixi fiko yojore, 'ba nga nda tsik'etjusun ngayéje xi tjinnere nga sa'en. 12Jngu xuta xi mejénre xa nga kuatesinre xi ñatjen mañajanko ningure Na'enna, machjen= nga tu jngusa chjun s'e̱re. 'Ba tjinnere nga nda kuatexumare ki'ndire ko xi tjin ngaya ndaba. 13Ngat'a xi kixi fiko xabi, kui= xi ma jngu xuta xi 'yakun ngajinre xuta xi yak'a 'ba bi jó ján kji'i inimare jotsa'en makjainre ngat'a tse'e Jesucristo. 14Ninga mejénna̱ kjuikunxatira̱, tunga tetsi'indura̱ kibi. 15Tsa 'bandayana̱ nga kjuikunra̱, 'batsa'en je 'ye jótsa'en tjinnere nga k'uetsuba xuta xi makjainre ngat'are Na'enchana. Xi fi ningure Na'enchana xi tijñakun, xi tsubangi 'ba xi kjanntjai xi kjuakixi. 16Tijñatsejen nga 'ñu je mé= xi je 'yare ngat'are Na'enchana, xi kis'ejña'mo nixtjin kuatse jan. Kui yakutsejen yojore nga tsaka'a yojo, 'ba kis'ejñatsejen kjuakixire ngat'are Isennixtjintsjere Na'enchana. Kji'yare ngat'are ankje, 'ba kik'ere nijmi ngat'are kui naxinanda xi tjin. 'Ba xuta xi tjin ngasun'ndio kuakjainre ngat'are kui, 'ba kiji ngani ña tijña kjuajere.

will be added

X\