1 TESALONICENSES 5

1Nts'ia̱, bi machjen nga si'induri̱ ngat'are nixtjin asa chu̱ba̱ nga k'uetjusun kibiu. 2Ngat'a je nda 'yo ngat'are nixtjin nga kjua'e ngani Na'enna Jesús. Kjua'e= nga tu'yá tikuyare, jotsa'en fa'e jngu chacheje ngajñu. 3Kionga kuetsu xuta: “Je tjinna kjuaxiu, tsajainna kjuajín”, kio= tukjia'a kjua'ene xi 'ñu sikja'a kjuanima, jotsa'en ndibane cha̱jan jngu chjun xi tsinre ki'ndi. 'Ba tsajain ñá k'uangi xuta. 4Tunga jun, nts'ia̱, bi ña jñu tetsubo, tsa nixtjin nga kjua'e Na'enna 'batsa'en kjua'enenu joni jngu chacheje. 5Ngat'a ngatsi'u ña tsejen= 'ba ña nixtjin tetsubo. Bi ña jñu asa ña nistjen tse'era. 6Kui kjua bi sjujñafeña joni xuta xi yak'a. Tusa kuetsubachan 'ba sik'ejñandantsja yojona. 7Ngu xi fayufe, ngajñu fayufe. 'Ba xi mach'i, ngajñu mach'i. 8Tunga ña xi ña tsejen tse'era, tjinne=re nga nda sinkjin_ra takuan 'ba sik'ejñanda yojona joni chasoldadu xi kuekjan. Tuxi sikuendaña yojona kjua'ma nisinna ko kjuamakjain 'ba ko kjuanimejen, 'ba kjuachuyana nga k'uangia joni jngu casco k'ueya nindakua. 9Ngat'a Na'enchana bi ja'ajinna tuxi sikasennenina kjuastire, tusa tuxi sa̱kunina kjua'bangi ngat'are Na'enna Jesucristo. 10Na'enna Jesucristo k'enntjaina tuxi kuetsubakunkoña, ninga tsa je 'eya asa tetsubakun ngisa nga'e ngasun'ndio. 11'Bamani tsu'ba, ti'ñu kakun xingiu 'ba ta'e nga'ñu_ru, jo teño'on ka'nda nganda'e. 12Nts'ia̱, te'bets'ari̱ nga chaxuto xuta xi tsa'exajinnu, xi ngakunu ngat'are Na'enna Jesús 'ba fakoyanu. 13Tjo ti'on 'ba timijon xutabiu tu ngat'are xa xi inyatsa'en. 'Ba ngatjas'ekonu kjuaxiu xingiu. 14'Ba nde te'bets'ari̱, nts'ia̱, nga chukoyo xi bi mejénre tsa'exa. Ta'e_ru kjua'ñu kakun xi tifere kakun. Tiseko xuta xi inda tjinre. 'Ba ngatjas'enu kjuatsejnda ngat'are ngatsi'i. 15Tsa tjin xi ch'o kjiniko, chutsijon nga bi ch'otsa'en ngatatsingojo ngani. Tusa nda tikontsjo xingiu ko ngatsi'i xuta xi kja'ere. 16Tsja ngat'entsjainu. 17Bi nikje_ru kakún nga xuko Na'enchana. 18'Ba ta'e_ru kjuanda ngat'are tumeñu xi ku̱ato'on, ngat'a kui=biu xi mejénre kui nga 'ba si'on jun xi makjainnu ngat'a tse'e Cristo Jesús. 19Bi 'bechja'nde_ru Isennixtjintsjere Na'enchana nga sa'exajinnu. 20'Ba bi 'yaton en xi nchja nchja chinga profeta. 21Tusa nda= chut'o tume kjuañu, 'ba kui xi nda tjin t'ejñatjo. 22'Ba tinyat'axin_ru tume kjua xi ch'o tjin. 23'Ba Na'enchana suba xi tsjana kjuaxiu, kui ngatatsitsjekjinnu 'ba ngatatsikuendanu, tuxi bi s'e̱ni je ngajin kjuafa'etsjennu asa ngajin inimanu asa ngajin yojonu ka'nda nixtjin nga kjua'e ngani Na'enna Jesucristo. 24Na'enchana xi nchjanu sik'etjusun= kibi, ngat'a kui= xi tsik'etjusunntsjai mé= xi tsu. 25Nts'ia̱, 'ba nde chuko Na'enchana ngat'ani̱. 26'Ba ko kjuanimejen xi tsjana Na'enchana tite'nda_ru ngatsi'i nts'ia. 27Nga ko ja'enre Na'enna Jesús te'bene_nuu̱ nga ngat'exkiyo xujunbi ngixkun ngatsi'i nts'ia. 28'Ba ngatjas'enu kjuandare Na'enna Jesucristo.

will be added

X\