1 TESALONICENSES 4

1'Ba xi fet'ani, nts'ia̱, te'bets'ari̱ 'ba te'beneri̱ nga ko ja'enre Na'enna Jesús nga ti'on kibi. Je kuánnu ngat'ani̱ jótsa'en tjinnere nga kuangiko yojonu nga kua'e_ru kjuatsja Na'enchana. 'Bamani, jotsa'en kuánnu 'ba jo teño'on, janda 'ba ti'on. 2Ngat'a je 'yo kjuatexuma xi kikakuyari̱ ngat'are Na'enna Jesús. 3Ngu xi mejénre Na'enchana, kui= nga tsje kuon. 'Ba 'batsa'en tik'ejñat'axin_ru yojonu kjuachajngi. 4Nga nga jngu jnguu ngatjamanu jótsa'en tsje 'ba nga koni kjuaxuta tichjon yojonu. 5Bi kjuatsja xi tsu yojonu nisin_ru, jo tsa'en xuta xi tjin ngasun'ndio xi bi be Na'enchana. 6'Ba ngat'are kibi tu'yá ch'o ngatatsiko nts'e asa k'onachare. Ngat'a Na'enna Jesús sikja'a kjuanima xuta xi sa'en ngayéje tsajmibi, jotsa'en ja'ba je kik'inyare. 7Ngat'a bi kinchjana̱ Na'enchana nga kuetsubajian xi jndi, tusa nga tsje kuetsuba. 8'Bamani, xi 'bejñat'axin kjuatexumabi, bi kuatexumare xuta 'bejñat'axin, tusa xi tse'e Na'enchana xi kitsjanu Isennixtjintsjere. 9'Ba ngat'are kjuanimejen xi tjinna xi nts'ia mani, bi machjen nga si'induri̱ ngat'are kibiu. Ngat'a Na'enchana suba je yakuyanu nga machjen= nga simejénkaño xingiu. 10'Ba 'ba=tsa'en tenimijon ngatsi'i nts'ia xi tjindu jo kji'i nangi Macedonia, tunga ji̱n te'bets'ari̱ nts'ia̱, nga ngisa 'ñu ngatjas'e ngisanu kjuanimejen. 11Tinyisjo nga ngatjas'enu kjuaxiu nga tetsubo, 'ba ti'on xi tsojon, 'ba ko ndso ti'axañu jotsa'en ja'ba je kik'inri̱, 12tuxi skuexutaninu xuta xi bi makjainre ngat'a tse'e Na'enchana 'ba tuxi tumé xajaninu. 13Nts'ia̱, mejénni̱ nga xiakixiu jó ku̱anre xuta xi je jesun, tuxi bi ku̱abaninu jotsa'en mabare xuta xi kja'ere, xi tumé kuyare. 14Ngat'a jotsa'en makjainna nga Jesús k'en 'ba ja'aya nganire ngajinre mik'en, 'ba=nde tsa'en makjainna nga Na'enchana sikja'aya nganire ngatsi'i xuta xi jesun nga kuakjainre ngat'are Jesús. 15'Ba en xi temixii̱n ndibanire Na'enna Jesús. Ña xi tetsuba ngisa nixtjin nga kjua'e ngani kui bi kuangititjun_ra xuta xi je jesun. 16Ngat'a kjuinu'ya=re jngu jnda xi batexuma, jndare ankje titjun, 'ba kjuane tjiore Na'enchana. Kio kjuendibajen Na'enna Jesús ngank'aa. 'Ba xuta xi je jesun xi kuakjainre ngat'are kui, kui xi tjun kjua'aya nganire ngajinre mik'en. 17'Ba jaskan ngani ña tsa tojo tetsubachan kui nixtjinbiu stunijinkua xutabiu ngajin yufi, ña skajian Na'enna Jesús ngajin isen. 'Ba 'batsa'en kuetsubakua kui ka'nda nixtjin xi bi fet'a. 18'Bamani tsu'ba, nga ko enbi ti'ñu kakun xingiu.

will be added

X\