ทีตัด 1:4

4กู กีเรบ ซูรัจ อีนี     บรี กะ ทีตัด     นู ฌาดี ซือรูปา นานะ ซูโงฮ นะ กู     ซาเบะ กีตา ปือจายา ซา ลาฆู อีตู เลอ. มีตา เดะ ตูฮัด     อาโปก เดะ อาตัซ     มีตา เดะ เยซู คริด     นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ เตอ     นะ บรี ซือลามัจ กะ เกา     นะ บรี เกา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
997 Languages.

Learn More