โกโลซี 1:24

24วะตู อีนี     กู ซูกา-ฮาตี     นู กู ตาฮัด ซูซัฮ     กรานา กาเญา     ฌาดี-จะ     นู เยซู คริด อาดา ลาฆู ซูซัฮ     นะ ตาฮัด ลาฆี เตอ     กู ตาฮัด ซูซัฮ โซะ ญาวา กะฆีเตอ     นะ บูวัจ บรี ญา นะ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. กู บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา นะ ตูโลก ซา ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู ฌาดี ญาวา นะ เยซู คริด.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1221 Languages.

Learn More