San Juan 14

1C'jara' xbij chic chca: —Me tyojtaj ta ewanm, teyke'a ec'u'x ruq'uin Dios y wq'uin anen chka'. 2Pruchoch Nedta' congan q'uiy je' lwar tzra', per che mquita cara' mquita xenbij chewa. Anen quenba camic cnechumsaj jun elwar. 3Ajni' xenbij chewa, quenba cnechumsaj elwar per quenmloj pchic jmul quixenrec'ma' kaja ch-utz c'ara' nquixec'je'a wq'uin. Cara' quenban ch-utz c'ara' abar xtenc'je' wa' anen tzra' nquixec'je' wa' ixix chka'. 4Ixix ewutkin abar xtenba wa', ewutkin bey chka'. 5Tomás cawra xc'axaj tzra: —Wajaw, ajoj majo'n kutkin ta abar tzra' ncatba wa'. ¿Nak tzer c'ara' nabij chka chajoj kutkin bey? 6—Anen c'ara' en bey, wq'uin anen neltaj wa' njelal ktzitzij, majo'n tz'koj tzij wq'uin, anen c'ara' quenyowa utzlaj c'aslemal je rxin junlic. Next jun xtepon ta ruq'uin Ttixel mquita ykul ela ruc'u'x wq'uin. 7Per wext ch'obtanak ewmal ojer nak nbanic anen ch'obtanak tc'ara' ewmal chka' nak rbanic Nedta', per camic xtch'obtaj c'a ewmal nak rbanic Nedta' y etz'ton chic rwech chka'. 8Felipe cawra xbij tzra: —Wajaw, tec'tu' chkawech Ttixel, xruq'uin ra' nokquicota y majo'n chic achnak nkajo' chawa. 9—Felipe ¿nak tzra tak nabij chwa chquenc'ut Ttixel? Per najru'la tiemp enc'ola ewq'uin. ¿Lq'uemja'n c'ara' tch'obtaja awmal nak nbanic? Nak wnak rutkin nwech rutkin c'ara' rwech Ttixel. 10¿Le mtanimaj c'a chanen xjun kabnon ruq'uin Ttixel y ja' Ttixel xjun rebnon wq'uin anen chka'? Njelal tzij jquenbij chewa manen ta enwankersyona, ja' Ttixel c'ola pwanm y nesmaja che rbanic njelal samaj jquenban. 11Tnimaj jquenbij chewa chanen xjun kabnon ruq'uin Ttixel y ja' Ttixel xjun rebnon wq'uin chka', o wmtenimaj che ktzitzij quenbij chewa c'o c'a nmak tak milagro nebnon chewech, rmal tc'ara' xtenimaj. 12Ne ktzitzij wa' je xtenbij chewa, je' wnak je xteyke'a quec'u'x wq'uin j-e' c'ara' nyataja chca che nqueban nmak tak milagro ajni' xenban anen, y xtyataj na chca che más na nmak tak milagro xtqueban que chwech ajni' xenban anen. Cara' quenbij chewa com anen quenba ruq'uin Ttixel rmal c'ara' tak nyataja chca chcara' nqueban. 13Y jun chic, njelal je xtec'utuj tzra Nedta' y we ykul ec'u'x wq'uin che rc'utxic, anen quenya' chewa jnec'utuj. Cara' rbanic ch-utz c'ara' nya'a ruk'ij Ttixel, per rmal Rlec'walxel tak nya'a ruk'ij. 14Jmul chic quenbij chewa, nak xtec'utuj y ykula ec'u'x wq'uin che rc'utxic, anen quenya' chewa. 15We ktzitzij cnewajo' nenimaj c'ara' nak quenbij chewa chneban. 16Y anen quenc'utuj tzra Ttixel che arja' nutak ta jun chic To'onel ewxin y nec'je'a ewq'uin junlic. 17Je nta'k pchic ewq'uin jara' Espíritu Santo, ne ktzitzij njelal je nbij. Je' wnak xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x j-e' c'ara' mesquier nquecwina nquech'ob nak rbanic Espíritu Santo y majo'n nquec'ul ta, com j-e' mesquier nquetz'et rwech y majo'n cutkin ta rwech rmal c'ara' tak nqueban cara'. Per ixix ewutkin rwech com arja' c'ola ewq'uin y nec'je' na ptak ewanm. 18Anen quenba per majo'n quenban cta chewa ix ajni' ch'tak mibi', quenmloj pe chna jmul ewq'uin. 19Xjarlal q'uemja'na quenba, per tak xtenba majo'n quenquetz'et chta je' wnak xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x, per ixix cnetz'et na. Com anen newc'an utzlaj c'aslemal je rxin junlic rmal c'ara' newc'aj na ixix chka' utzlaj c'aslemal je rxin junlic. 20Tak xtpeta Espíritu Santo jara' bien nch'obtaj chic ewmal chanen xjun kabnon ruq'uin Ttixel, y nch'obtaja ewmal chka' xjun chic ebnon wq'uin y anen xjun nebnon ewq'uin. 21Je' wnak jnecnimaj ntzojbal y nqueyic ptak canm, tzra' nquetz'e't wa' che ktzitzij quencajo'. Je' wnak jquencajo' nquejo'x c'a arj-e' chka' rmal Nedta', y quenwajo' anen chka' y quenk'alsaj wi' chquewech. 22C'jara' cawra xbixa tzra rmal Judas, per mjara' ta Judas Iscariote: —¿Nak rbanic c'ara' nabij atet che nak'alsaj awi' chkawech y majo'n nak'alsaj ta awi' chquewech je' wnak je xe chwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x? 23—Je' wnak ne ktzitzij quencajo' necnimaj c'ara' ntzojbal. Wcara' nqueban nquejo'x c'ara' rmal Nedta' y ok c-e' ruq'uin Nedta' nokekaja cuq'uin y jcanm noca kuchoch y chpam nokq'ue' wa'. 24Je' wnak jmajo'n quencajo' ta majo'n necnimaj ta ntzojbal, y jtzij je emjon rc'axic camic manen ta enwankersyona, ja' Ttixel jtakyon pa wxin jara' biyona chwa. 25Njelal jawra quenchol cana chewa perc q'uenc'o na ewq'uin. 26Per tak xtquenel ela checjol c'jara' nta'k pchic jun ewq'uin tzan eto'ic y jara' Espíritu Santo, arja' nta'k ta rmal Nedta' y pnubi' anen nta'k twa'. Arja' nec'tuwa chewech njelal achnak y nnataj na njelal achnak je nbin cana chewa. 27Anen quenba per quenya' cana chewa che qui'il nec'je'a ewanm chwech Dios ajni' nebnon anen. Per jara' mjunam ta ruq'uin ajni' nuya' rwech ruch'lew. Me tyo'j ta ec'u'x y mtexibej ta ewi' chka'. 28Ixix xewc'axaj tak xenbij cawra chewa: —Anen quenba per quenmloj pe chna jmul ewq'uin. Ruq'uin Nedta' quenba wa', cara' xenbij chewa. Per wext congan cnewajo' xixquicot tc'ara' tak xenbij chewa chruq'uin Nedta' quenba wa' com Nedta' más nim ruk'ij chenwech anen. 29Camic ney-on pon chic rbixic chewa nak q'uemja'na tba'na chwa ch-utz c'ara' tak xtbantaja neyke'a junlic ec'u'x wq'uin. 30Xjurat chic enc'ola checjol che noktzijona, cara' quenbij chewa com diablo jnebnowa mandar rxin rwech ruch'lew arja' xyamer nerkaja che nchapic. Per arja' majo'n ruk'a' chwa, majo'n achnak quenrchapbej. 31Xerwara' anen quenya' wi' pruk'a' ch-utz c'ara' je' wnak xruq'uin rwech ruch'lew ykul wa' quec'u'x ncutkij bien che anen congan quenwajo' Ttixel ch-utz c'ara' bien ncutkij che nniman jbin chwa rmal ja' Ttixel. Camic quixyictaja, jo' ko'el ela chpam jawra lwar.

will be added

X\