Hebreono 8

1To tiuripono nvoo'ogne nemechemcha'e te tamutu jmañono eto te 'to ma Cristo ema techjuchovi mue 'ma Viya. Ene mavrico te anumo tejáraco te mavovre ma munagiene Viya taeyara'o tamutu. 2Ene manos'o taye'e to matupara'o maquemtoneyo te 'to je'chugne mapenviya muepyaru ema Viya. Vo'enina tepyaca no 'chañono. 3Te pjoca 'pog'e no techjuchra'ono no 'chañono mue 'ma Viya tcotpara'ono puejchu naejroca ema to nanoquiivosariono no 'chañono étopo sorariono naejcu'sare. Ene ma Cristo mamuire tcomnucre te 'to etjoo'ina to muejroca ma Viya. Tos'o emajivo tijroricvo. 4Te'tsero enenaa'ini te pjoca 'pog'e votcuquisopsii'ini ema tcuctupara'o muechjucha no 'chañono tjicho te 'to 'chosgiene mavoniipi ma Viya enjoo'i no 'pomriono tcotpara'ono puejchu eno naechjucha maye'e no 'chañono ene naejroca to nanoquiivo. 5To naemtone nanocsare te 'to mapenviya te pjoca 'pog'e eto tavecti to je'chugne muepyaru ma Viya te anumo. Tjicho te muepyacyórepo ma Moisés to nompoocósare mapenviya te 'conevoco ma Viya mametocopo: “Pim'ajcha pponocgienenajicha to nimechvignee'i te 'to 'nug'e mari”, majichpo ma Viya. 6Etotsero ma Cristo tpicuchcorepono to matupara'o to muechjuchravocovi mue 'ma Viya te anumo ene tomuire tiuripono to 'rajru muechjiriivo manocgiene ma Viya vye'e majicho ma Cristo. Ene eto vechemchi'o to toonagñono vicmuna mue 'ma Viya. 7Te taato'ori'ini tcuchcu'avi to 'chosgiene muechjiriivo mavoniipi ma Viya, vomacunocri'ini to 'rajru muechjiriivo. 8Tjicho to ajúreco taechjis'o to namusopjuira'ivo te 'to 'chosgiene mavoniipi no maye'onini oni taco'e: Maquee'i ma Viya: Te 'pojra'ina nitsvochyore nnocyo to 'rajru nechjiriivo nae 'no jurionono mamrivonyore ma Israel émapo Judá. 9Votactiyre to nechjiriivo nnocgieneri'i nae 'no novgiene nochconvionini te ncuchcu'vocpo te 'to 'pog'e ene ncochanevco te 'conevoco. Eno votásopjuira'onri'i te 'to nechjiriivo tos'o ninajricvopo naye'e, maquee'i ma Viya. 10To 'rajru nechjiriivo nnocgieneyore nae 'no mamrivonyore ma Israel te 'pojra'ina, oni taqueyre maquee'i ma Viya: Nnocyore to nvoniipiono te 'to naponreru. Tcajuyore te 'to nasamre ene nuti nacogienuyre ene eno nye'onyore. 11Huipo tacmuncóreyo te 'to timitcocano nae 'no 'pomriono najanemuriono te 'to naemotiranuyre nuti tjicho namutpo timotnonyore, no 'chosiono énopo 'chi'cho'ono. 12Ene nuti njapanuyre ncomtígiapo to napecaturano naejiivo. Huipo naechnoyre, maquee'i ma Viya te 'to 'chosgiene ajúreco. 13To muechjis'oo'i ma Viya to 'rajru muechjiriivo nae 'no 'chañono ene vechemchi'o te titovopripo to tovgiene mavoniipi tjicho muetsvochyórepo eto.

will be added

X\