2 Corintio 7

1Tos'o mporapenviono nemnarono, aponrejgia tjicho pjoca muechjiriivo ma Viya muetuchyore vye'e. Tos'o vcoscu'a to mpachijigne te 'to viog'e te'po viachanevo. Ypicuchgienenajicha ma Viya táquejvorichu vnoca to mavoo'ogne ema. 2Mporapenviono, etpirisnavi to asamre tjicho viti najina vquitemgienena, voyvoyorigia te 'to tamurigiene, tajina vjichvoca. 3Vo'etina to ncotiorosra'ena. To ene nquee'i nuti nemnac'e 'Muíriji vcochanecco te 'to vsamre te 'to nitorigiacho'o te'po népena. 4Vonáquicchopuiivo ajicho to itura'ivo mue 'ma Viya. Eto timiuusamrechnu ncuñuch'e nae 'no 'pomriono tos'o eto tetmechnu te 'to natajivono. Nuusamregnejcha ajicho eti. 5Te vitecpopo te 'to 'pog'e Macedonia vovnáraca. Vnosjii'i te 'to viatajivono tjicho moverano no tiocpuemchono to 'chojriicovo. Ncojrasamúrevo najicho. 6Etotsero ma Viya muetco muemetsraareco no tcojrasamurevono. Ema temetsraarecovi majicho ma Tito te titecpopo vye'e. 7Votáquejvo to muetecpirena vye'e tcuusamrechavi, tomuire to maasamrevo ema ajicho eti. Tmetocovocoopo te 'to etpiricripo to asamre aponrericpo to asopjuira'ihuina nye'e. Aquimuiranvore avoo'o im'anu tos'o nuusamregnejcha ajicho. 8- 9Néchopo to taemjiaasamréchra'e to 'pona najre aye'e ene nuti ncotegne'vopuini tajicho to nmetosíra'e. Etotsero juiti nim'opo te 'to tiuuri'i to acojrasamúrevo. Nuusamre tajicho to najre aye'e. Vo'etina to ajaasamre tcuusamréchanu. Eto tcuusamrechnu tjicho 'puesapirichu to ajaasamre ene acot‑samreepo tjicho to ajaasamre ene tos'o mue 'ma Viya. Vovitina vactopravo tajina vjícha'e. 10Tvopnocre to vjiaasamre te 'to ene tos'o mue 'ma Viya ene vcot‑samre tajicho puejchu ma Viya macuchcu'aapo. Enotsero no taye'ono pjoca 'pog'e te tcojrasamurevono votácot‑samriono ene tcuuyacre eto tcópaca to najaasamre. 11Aponrejgia tquechoroji te 'to ene tos'o mue 'ma Viya to ajaasamre. Tjicho juiti anocpo to mavoo'ogne ma Viya majicho ma tejicvoo'i. Echjis'opo to ajichri'i ema tos'o huipo iúrigia tjicho echemchopo to tapiccórevo to pecatu ene emechoricpo ma tejicvoo'i. Eto temquechorojco te 'to tajínapo atoprahuina te jmañono. Ene juiti tomuire avoo'opo im'anu. 12To ene njich'ee'i te 'pona najre te 'to emechorigia ma tejicvoo'i, vomáquejvo timponrerígianu ema mue'po ma mueya muejis'ovri'i. To timponrericnu puejchu etpirígiapo vye'e mue 'ma Viya. Táquechorojpo to emnárapi vye'e. 13Tos'o viti vetmechvopo ajicho. Ene 'chopepono to viuusamrevo ajicho te 'to maasamrera ma Tito te titecpopo tios'opo aye'e. Ema titotijvopo te 'to majaasamre ajicho. 14Nuti ncuñuch'e te 'to mamíro'u ma Tito tajicho to aponra ma Viya. Te tyompo vonatsri'o ajicha. Muecho te 'to vonaepya'ra'i to ncuñuchra'e. Tacutirichu to nimitropi aye'e nechjis'o to je'chugne, movine naepya'ra'ri'ini. 15Ene juiti te tim'ó'epo tjiuucopo to muemnasra'e ma Tito tajicho to ituchra to mametoru'eri'i ene étopo to avopnira ema étopo apicuchra. 16Tos'o juiti nuusamrepo ajicho. Huipo náquicchopuiivo.

will be added

X\