1 Timoteo 2

1Tovyore nechjis'oyre to nayujrosrayre no yporapenviono. Tcomnucre to naeñuchvoca namutu no 'chañono ene narusrupáyacha ma Viya tomuirena najicha. 2Vyosserigia mue Viya nomuire no taeyara'ono to 'vosariono ene namutu no cparaacono puejchu naechemra'i to naquiyara'ocorehuina. Huetotijvo to vitorisra tori to yponrena ma Viya. 3Tiuri to ene vac'e. Márico ema Viya tcuchcúra'i. 4To mavoo'ogne ema nochcu'a namtu ene naechemcha to je'chugne 'chojriicovo. 5Tjicho etonarichu ma Viya ene etonarichu ma techjuchovi maye'e, ema Jesucristo vcuti ema 'chanegiene. 6Ema tijrocvoo'i tepeninovi mava'cho to ypecaturano ymutu viti 'chañono. Te titecpopo to muectiora ma Viya, tquechosipo pjoca 'chojriicovo. 7Eto ntupara'o nvóno'i puejchu nacmetoriru nae 'no vojurionvoquina nasopa to je'chugne 'chojriicovo. Je'chugnejcha pjoca nmetoruvri'i vonaepya'ra'i. 8Nvoo'o te 'to nayujroca no 'chañono te 'muiripa'i 'pog'e. Nacangiecha to nasamre toona vonacusemcoco vonacujicpocco. 9Tomuire to nacom'ira no 'senono votayumjácapo to tiuuna. Tiuripono te 'to náquenocore ene nápicuchcore. Vonacucponreeji to najichyore to nachutmoco étopo to nata'iono ene étopo to 'pomriono noopovono tjicho vo'etina tacmuncore. 10Tiuripono nanoca to tiuricocre eto noopovyore tos'a te 'to nasamre no tponano ema Viya. 11Tomuire nvoo'o naecha no 'senono vonaquechjiricvo násopjuíra'i nasama to 'chojriicovo. 12Nuti vonisopa no 'senono te 'to naechjigia tinapupuigiano nae 'no 'jirono. Namtinachujcha nacchopra'i 13tjicho mativo tquepya ma Adán ene tegne'po su 'seno Eva 14ene esu stivo tvoyoccoreri'i ene tejicvo tcopecatrapo ene vo'emuena ma Adán. 15Tos'oo'i eto naemechoro'i no 'senono te 'to naenasira etotsero nomuire tiuchcu'onyore te 'to nasoparichjicha ma Viya naemna'i ene toona to naponra ema.

will be added

X\