1 Tesalonica 4

1Juiti 'pónapo to nechjis'oyre. Eti aquimitcosripo vye'e to anocgieneyore mavoo'ogne ma Viya te 'to itorisra. Te muéjare ma Viógienu Jesús vene'o'e ene vtuparac'e te 'to aponarichjicha ema. Toonapripo to itorisra 2tjicho imotpo to imitcosri'i vye'e tios'o mue 'ma Viógienu Jesús. 3Eto mavoo'ogne ma Viya mtopravre'ena te 'to itorisra ene acoscu'a to mpachijigñono, vo'acúve'o su 'seno vo'iturena émapo ma 'puima 'jiro. 4Itucha amtu pjoca puejchu oona te 'to ituchravyore ene tori to itorisrena aye'e se 'su 'seno. 5Vo'aquisojvo te 'to tamurigieñono tavoo'ogñono to iog'e. Vo'acucti no namusopgieñono ma Viya. 6Ene vo'gienejicha acúve'o su 'seno mayeno ma 'pona 'chane, vo'acuctemo ema. Ymetoco'eriptsero te 'to ma Viya ema temechoricvocyore ttsivjigiapompo no ene nac'e te 'to naetorisra. 7Vo'etina muechinavi ma Viya te 'to vnocarichjicha to mpachijigne. Te 'to maneriosravocovri'i eto toona to vitorisra. 8Taco'e ma votcuremcho pjoca vimitcosi, vo'enina no 'chañono magieremcha, emagiene ma Viya, tjicho ema tijrocovi ma Espíritu Santo. 9Huipo tacmunu nmetaca'e te 'to emnacca tjicho eti aquimitcosripo mue 'ma Viya ene ajichcoca 10ene eneripo ajicho. Imecripo to emnárapi nae 'no namutu no yporapenviono te 'muiripa'i iovsa Macedonia. Ymetoco'etsero taemyanaporichjicha to emnárapi. 11Immirúchapo aetotijvo te 'to itorisra, vo'aquimsiojvo te 'to amuechogienena. Anocachujcha to emtoñono tjicho eto vimitco'eri'i. 12Te 'to ene ajicha acuñuchcoreyore nae 'no 'necogieñono namujacpogne to 'chojriicovo. Puejchu tomuire vo'aquechri'o to acomnugne. 13Yporapenviono, yvoo'o te 'to echemcha to oypuca nacoyemyore no naepenogñono puejchu vo'acucojrasamure. Vo'acucti no namusopgieñono ma Viya tjicho tajina nacuchocgienena eno. 14Vititsero vsopo to muepenira ma Jesús ene étopo to muechepusra. Tomuire vsopo te 'to macochepusrayre ma Viya no naepenogñono tjiacponri'i ma Jesús te 'to nasamre ene ma Viya mamyore eno nacochaneyre ma Jesús te 'to mavricyore. 15Eto pjoca muemitropi ma Viógienu tjicho viti vitoririnarich'o te tchappo ma Viógienu vohuenapupuicyore nae 'no naepenogñono. 16Ene te tiucpuígiapo ema, vsamyore tyutsecyo to muechoropi ene émapo ma naeyara'o no angieriono ene étopo to chujore mue 'ma Viya. No naepenogñono t‑soponri'i ma Cristo nativyore techpuconyore. 17Enetse eto viti vitoririnarich'o machimpognena vcomsiyrepo te 'to úcoji vcochaneccoyre no naechepucgieneyore. Viocpoyre ema Viógienu te 'nug'e ene muitravrénapo to vcochanerayore. 18Tos'o tiuri to etmechcoca etjihuina te pjoca asamgieneri'i 'chojriicovo taechjis'o no naepenogñono.

will be added

X\