1 Corintio 13

1To tcomnucrepno eto te 'to huemna'i. Tjicho tayampane te 'to náquijro nitca nechjigia te 'to 'puechjiriivo ene étopo to naechjiriivo no angieriono. Ene te vonquemna'i, tajina tajichgienena to nechjisrena. Ncutigienechujcha to napunne nyacjicregnechjicha. 2Ene étopo to nechemcha tamtu to 'chojriicovo namuechemchogne no 'chañono ene nacmetoriru toopi majicha ma Espíritu Santo ene nsopgienenajicha ema Viya puejchu ema macoyjegia to 'chopegiene mari, etotsero te 'to vonquemna'i tomuire tajina njichgienena. 3Ene nenchecrigia nae 'no tcomnurocvono tamtu to ncoy'egnena ene nijrócapo to nog'e puejchu táquijcu. Ene te 'to vo'ene tacos'o te 'to nsamre to nemna'huina, tanosgiene voncuquicmuna tacuggio. 4Tjicho ma temna'i tcomchára'o, tjicpuicro'o nae 'no 'pomriono ene tjiapanúra'i. Ene votájomrára'i vo'vore timiaramimijígiapo ene votasíñavo. 5Ma temna'i vomuechorirena vomacponreeji táquejvo to mayechravo, votásemmoji ene vo'vore mannareegia te 'to etjoo'ina najicha no 'pomriono. 6Ma temna'i votaemiuusamrecha to tamurigiene. To timiuusamrecho eto je'chugne tiuricocre. 7Ma temna'i tcomchára'o te 'to tamutu, tcuchpóra'i te 'to muetorisra ene t‑sopjuíra'i mue 'ma Viya tayampane etjoo'ina to matajihuina. 8Eto jmani vijrono mue 'ma Viya titovonyore tjicho te 'pojra'ina huipo vacmetoriiyore majichyo ma Espíritu Santo. Huipo huechjicyore te 'to 'puechjiriivo ene étopo to techemra'core tomuire titovoyre. Etotsero to temna'core muitravre eto. 9Juiti huich'o vechemcha tamtu. Te 'to vcometoriira votamtu vechjis'a. 10Te 'pojra'ínapo vechemchapo tamtu. Huipo tacmuncoreyore jmañono vijrono. 11Te 'moperunrich'o huich'o naechemra'i te 'to mponrerono ene étopo to nechjisra tjicho 'moperunrich'o. Te 'jironupo ninajicpo to maponreru ma 'móperu. 12Ene taco'e juiti vcutirich'o ma 'móperu, huich'o huechemra'i. Vcuti ma 'chane timocunachovo te 'to votmottsigia espejo, voyatpijina táquechra to muem'i. Te 'pojra'ínapo viachim'oyre tamutu vechemchoyre mraca. Juiti 'puesarichu nimoti etotsero pjocni sacheyore tamutu nimotyore cutiyore to muemotra ma Viya to nsamre. 13Eto jmani mopona muitravre: to vsopra ma Viya, étopo vcuchosra ene étopo to temna'core. To tcomnucrepno te jmani eto to temna'core.

will be added

X\