ወንጌል ማቴዎስ 21

1ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ ኣብ ደብረ ዘይት ናብ ዘላ ቤተ ፋጌ በጽሑ፤ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ 2 ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ፤ እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ኽትረኽቡ ኢኹምሞ ፈቲሕኹም ኣምጽኡለይ። 3ዝኾነ ሰብ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልዮም ኣሎ› በልዎ፤ ሽዑ ኽሰዶም እዩ  በሎም። 4- 5እዝ ዂሉ ዝኾነ እቲ ብነቢይ  ንጓል ጽዮን እንሆ ንጉሥኪ የዋህን ጻድቕን ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተቐሚጡ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ!› በልዋ  ዝተብሃለ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። 6ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኸይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። 7ነታ ኣድግን ነታ ዒሉን ኣምጽኡሉ፤ ኽዳውንቶም ድማ ኣብ ዝባነን ጐዝጐዙሉ፤ ኢየሱስ ከዓ ተቐመጠ። 8እቶም ሕዝቢ ብምሉኦም ድማ ኽዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ፤ ኻልኦትውን ካብ ኣእዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብቲ መንገዲ ይንስንሱ ነበሩ። 9እቶም ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድኅሪኡውን ዝስዕቡ ሕዝቢ ኸዓ ዓው ኢሎም  ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ቡሩኽ እዩ! ሆሣዕና ኣብ ኣርያም!  እናበሉ ይጸርሑ ነበሩ። 10ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ ኸዓ ዂላ እታ ኸተማ  መን እዩ እዙይ?  እናበለት ተናወጸት። 11እቶም ሕዝቢ ድማ  እዙይ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ ዝመጸ ነቢይ ኢየሱስ እዩ  በሉ። 12ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝሸጡን ዝዕድጉን ንዝነበሩ ዂሎም ኣባረሮም። ጠረጴዛታት መሽረፍትን መናብር ሸየጥቲ ርግብንውን ገልበጠ። 13 ቤተይ ቤተ ጸሎት ክብሃል እዩ› ዝብል ጽሑፍ ኣሎ፤ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጐሓሉትን ሰረቕትን ገበርኩምዎ!  በሎም። 14ኣብ ቤተ መቕደስ ከዓ ዕዉራትን ሓንካሳትን ናብኡ መጹ፤ ንሱ ድማ ኣሕወዮም። 15ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ግና ነቲ ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ሕፃናትውን ኣብ ቤተ መቕደስ ዓው ኢሎም  ሆሣዕና ንወዲ ዳዊት!  እንትብሉ ሰሚዖም ተናደዱ። 16 እዞም ቈልዑ ዝብልዎዶ ትሰምዕ ኣለኻ?  በልዎ፤ ኢየሱስ ከዓ  እወ እቲ ካብ ኣፍ ቈልዑ ን ሕፃናትን ምስጋና ኣዳለኻ› ዝብልዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም?  በሎም፤ 17ኃዲጉዎም ድማ ኻብታ ኸተማ ወፂኡ ናብ ቢታንያ ኸደ፤ ኣብኡውን ኃደረ። 18ንግሆ ናብ ከተማ ኽምለስ እንተሎ ጠመየ፤ 19ኣብ ጥቓ መንገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ርእዩ ናብኣ ኸደ፤ እንተኾነ ቖጽሊ ጥራሕ እምበር ሓንቲ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ  ደጊም ካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸብ!  በላ፤ እታ ኦም በለስ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት። 20ደቀ መዛሙርቱ ድማ ርእዮም  እዛ ኦም በለስ ከመይ ኢላ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት!  እናበሉ ተገረሙ። 21ኢየሱስ ከዓ  እማን እማን እብለኩም ኣለኹ፤ እምነት እንተ ሃልያትኩም እሞ እንተዘይተጠራጢርኩም እዛ ዕፀ በለስ ከም ዝኾነቶ ጥራሕ ኣይኮነን እትገብሩ፤ ነዝ እምባዙይ ተልዒልካ ናብ ባሕሪ ተወርወር!› እንተ በልኩምዎ ክኾነልኩም እዩ። 22ኣሚንኩም ብጸሎት ዝለመንኩምዎ ዂሉ ኽትቅበሉ ኢኹም  ኢሉ መለሰሎም። 23ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኽምህር እንተሎ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ሕዝብን ናብኡ መጺኦም  በየናይ ሥልጣን ነዝ ነገራት እዙይ ትገብር ኣለኻ? ነዝ ሥልጣን እዙይከ መን ሃበካ?  በልዎ። 24ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም፦  ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም፤ ነዚኣ እንተ ነጊርኩምኒ ኣነውን በየናይ ሥልጣን ነዝ ነገራት እዙይ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። 25ጥምቀት ዮሓንስ ካበይ እዩ? ካብ ሰማይ ድዩ ወይ ካብ ሰብ?  ንስንሳቶም ከዓ ኸምዙይ እናበሉ ተዘራረቡ፤  ካብ ሰማይ እንተ በልናዮ ስለምንታይ ድኣ ዘይኣመንኩምዎ?› ኽብለና እዩ፤ 26ካብ ሰብ እንተ በልናዮ ድማ ንዮሓንስ ኲሎም ከም ነቢይ ስለ ዝርእይዎ ነቶም ሕዝቢ ንፈርሖም ኢና።  27ንኢየሱስ ከዓ  ኣይንፈልጥን!  ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ድማ  ኣነውን በየናይ ሥልጣን ነዝ ነገራት እዙይ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን!  በሎም። 28ቀጺሉ ኢየሱስ  እንታይ ይመስለኩም? ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ፤ ናብቲ ቐዳማይ ቀሪቡ ወደይ ሎሚ ናብ ኣታኽልቲ ወይኒ ውፈር እሞ ሥራሕ › በሎ። 29ንሱ ኸዓ እምቢ › ኢሉ መለሰ፤ ደኃር ግና ተናሲሑ ወፈረ። 30ናብቲ ኻልኣይ ቀሪቡ ኸዓ ኸምኡ በሎ፤ ንሱ ድማ እሺ ጐይታይ › በሎ፤ ግና ኣይወፈረን። 31ካብ ክልቲኦም ኣየናይ እዩ ፍቓድ ኣቦኡ ዝመልአ?  በሎም። ንሳቶም ከዓ  እቲ ቐዳማይ  በልዎ፤ ኢየሱስ ድማ  ተቐበልቲ ቐረጽን ኣመንዝራታትን ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ምእታው ከም ዝቕድሙኹም እማን እብለኩም ኣለኹ። 32ዮሓንስ ብመንገዲ ጽድቂ ናባኻትኩም መጺኡ ነበረ እሞ ተቐበልቲ ቐረጽን ኣመንዝራታትን ደኣ ኣመንዎ እምበር ንስኻትኩምስ ኣይኣመንኩምዎን፤ ነዙይ ምስ ረአኹምውን ተናሲሕኹም ብእኡ ኣይኣመንኩምን  በሎም። 33ካልእ ምስላውን ስምዑ   ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ በዓል ቤት ነበረ፤ ሓፁር ሓፀሮ፤ መጽመቕ ድማ ዀዓተሉ፤ መሐለዊ ደብሪ ሠርሐሉ፤ ንሓረስቶት ብብላዕ ሂብዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ኸደ። 34ጊዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ካብ ፍረ ወይኑ ኸምጽኡሉ ኣገልገልቱ ናብቶም ሓረስቶት ለኣኸ። 35እቶም ሓረስቶት ከዓ ነቶም ኣገልገልቱ ኂዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም፤ ንገሊኦም ቀተልዎም፤ ንገሊኦምውን ብእምኒ ቐጥቀጥዎም። 36ከምኡውን ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝኁ ኻልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ፤ ንኣኣቶምውን ከምኡ ገበርዎም። 37ኣብ መወዳእታ ኸዓ ንወደይስ ይኃፍርዎ ይኾኑ› ኢሉ ወዱ ናብኣቶም ለኣኸ። 38እቶም ሓረስቶት ግና ነቲ ወዱ ምስ ረአይዎ ንስንሳቶም እንሆ እቲ ወራሲኡ እዙይ እዩ፤ ንዑ ንቕተሎሞ ርስቱ ኽንወርስ› ተበሃሃሉ። 39ኂዞም ድማ ኻብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣውፂኦም ቀተልዎ። 40እቲ ጐይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መጸ ነቶም ሓረስቶት እቲኣቶም እንታይኮን ይገብሮም?  41ንሳቶም ከዓ  ነቶም ክፉኣት ብኽፉእ የጥፍኦም፤ ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ ፍሪኡ በብጊዜኡ ንዝህብዎ ኻልኦት ሓረስቶት ብብላዕ ይህቦም  በልዎ። 42ኢየሱስ ከዓ፦  እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ፤ እዙይ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ፤ ነዒንትናውን ዘደንቕ እዩ፤› ዝብልዶ ኣብ መጻሕፍቲ ኸቶ ኣየንበብኩምን? በሎም። 43 ስለዙይ ድማ እታ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ከም እትውሰድ ፍሪኣ ንዘፍሪ ሕዝቢውን ከም እትወሃብ እብለኩም ኣለኹ፤ 44ኣብቲ እምኒ እቱይ ዝወደቐይቕጥቀጥ፤ እቲ እምኒ እቱይ ዝወደቕ ድማ ይጭፍለቕ  በሎም። 45ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስላታቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኣቶም ከም ዝተዛረበ ፈለጡ። 46ክኅዝዎ ድማ ደለዩ፤ ግና እቶም ሕዝቢ ኸም ነቢይ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ንኣኣቶም ፈርኅዎም።


Copyright
Learn More

will be added

X\