สดุดี 120

1เมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจ ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า 2"ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสา ให้พ้นจากลิ้นที่ล่อลวง" 3แน่ะ ลิ้นที่ล่อลวงเอ๋ย พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่เจ้า? และจะทรงเพิ่มเติมสิ่งใดแก่เจ้าอีก? 4ลูกธนูคมของนักรบ กับถ่านไม้ซากที่ลุกโพลง น่ะซี 5วิบัติแก่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าอาศัยกับคนเมเชค ที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคดาร์ 6ข้าพเจ้าพักอยู่นานเกินไปแล้ว กับผู้เกลียดสันติภาพ 7ข้าพเจ้าชอบสันติภาพ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด พวกเขาหนุนสงคราม


Copyright
Learn More

will be added

X\