สดุดี 114

1เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ คือวงศ์วานของยาโคบออกจากชนชาติต่างภาษา 2ยูดาห์กลายเป็นสถานนมัสการของพระองค์ อิสราเอลกลายเป็นราชอาณาจักรของพระองค์ 3ทะเลเห็นแล้วหนี แม่น้ำจอร์แดนหันหลังกลับ 4ภูเขากระโดดเหมือนแกะผู้ เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ 5ทะเลเอ๋ย ทำไมเจ้าจึงหนี? แม่น้ำจอร์แดนเอ๋ย ทำไมเจ้าจึงหันหลังกลับ? 6ภูเขาเอ๋ย ทำไมเจ้าจึงกระโดดเหมือนแกะผู้? เนินเขาเอ๋ย ทำไมเจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ? 7แผ่นดินเอ๋ย จงตัวสั่น เฉพาะพระพักตร์องค์เจ้านายเถิด คือเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของยาโคบ 8ผู้ทรงเปลี่ยนหินให้เป็นสระน้ำ คือทรงเปลี่ยนหินเหล็กไฟให้เป็นน้ำพุ

will be added

X\