ROMA 12

1Pus ji quiʼalakʼavin na lhu xaquintaʼaktaijuyan ju Dios laʼixʼamapaininti. Yuchi iclalhitapaininiyau ni amakʼaxtʼaknitʼit ju Dios ju miʼatsucuntiʼan. Chai tachi ju talai ju vana tamaknini ju Dios ju tuʼuʼ atapacxat ni taxtakni ju na salaka pus vana va chunch ju uxijnan. Amakʼaxtʼaknitʼit ju Dios ju miʼatsucuntiʼan chai salaka aʼuntʼit. Ju chunch kʼoxich calhiulayaʼ ju Dios. Chai tasqʼuini ni chunch ju alakʼayayaʼitʼit ju Dios ixlhichux ju miʼalhunutʼan. 2Jantuch vana anavitʼit ju ixkʼachat ju ani lacamunutpaʼ tachi ju talai ju jantucaʼ talhilacaʼanta ju Cristo. Tamch aʼuntʼit ni talasastʼinitan ju mintacʼatsanʼan ju Spiritu Santu. Ju chunch laich apʼumispʼayaʼitʼit ju tucan ixkʼachat ju Dios ju milacataʼan. Acʼatsʼayaʼitʼit tamalhch ju kʼox ju anaviyaʼitʼit chai tamalhch ju kʼox calhiulayaʼ ju Dios. 3Ju Dios quinavinilh lamapainin ni xaquixtaknich ju ani quilhichʼalhcat ni ixlapanac acva ju milacataʼan. Yuchi iclalhijunau ju ani. Jantu xamatiʼ ju milhiʼuxijnan calhitakʼaya tuʼuʼ tachi ju jantuch lhijun. Palai kʼox ni vas anaʼuntʼit tuchi lhakʼailaktsʼin ju taxtaknitan ju Dios ju pumatamin ju uxijnan acsni lhilacʼapʼitʼit ju Jesucristo. 4Pus ju quilacatunaʼan va lakatamch junita. Para na lakalhu ju ixtaxtokni ju quilacatunaʼan. Chai jantu va tijtam lhichʼalhcat ju tanavi. 5Pus vana va chun ju quijnanʼan. Mas na lhu juntau para tachi ju va lakatam lacatuna juntau tachi chun ju lhilacaʼanau ju Cristo. Chai lamaktasqʼuiniyau ju pumatamin quijnanʼan. 6Ju Dios xtaknita ju pumatamin ta yu laich capunavi ju tuʼuʼ lhichʼalhcat. Chai chunch ju xtaknita pumatamin tachi ju kʼoxich lhiulai isʼakstu ju Dios. Pus ni xamatiʼ xtaknicanta ju lhichʼalhcat ni canonaʼ ju ixchivinti Dios pus chach cʼatsa ni yuchi ju Dios ju xaxtakni ju chun atalacpastʼacʼat. Jantu va isʼakstu lai xanajun ju chunch. 7U ni xamatiʼ xtaknicanta ju lhichʼalhcat ni caʼaktaijulh ju aliʼin pus chach aktaiju ixlhichux ixʼalhunut. Chai ju amalaniniʼ chach amalaninilh ixlhichux ixʼalhunut. 8Ni xamatiʼ xtaknicanta ixlhichʼalhcat ni caʼamapʼaksinilh pus chach amapʼaksinilh ixlhichux ixʼalhunut. Chai ju Dios ni xtaknita tam xamatiʼ ju ixtumin ni laich caʼaxtaknilh ju tamaktasqʼuini pus lhikʼach caxtaklh. Chai ju xtaknicanta ixlhichʼalhcat ni calhinonaʼ lacatalhavat ju talhilacaʼanta ju Cristo pus chach muctaxtu lacakʼox ixtacʼatsan. Chai ju Dios ni xtaknita apumatam ixtacʼatsan ni cʼatsai ta yu laich cachʼalhcatnanilh ju tatʼajun makʼalhkʼajnin pus chach navi lacalhikʼach. 9Amapʼainitʼit ju mintʼalapanacniʼan ixlhichux ju miʼalhunutʼan. Atsʼisitʼitch ju amacxcai. Va yuchi ju anavitʼit cuenta ixnavica ju kʼox. 10Alamapʼainitʼit sia milhiʼuxijnan tachi ju vasalh lhiʼalakʼavin untʼatʼit. Alakʼayatʼit apumatam ni tuʼuʼ ju navita ju kʼox. Jantu va uxijnan ju alacʼasqʼuintʼit ni xalackʼajin aʼuncʼantʼit. 11Jantu alhimalheknintʼit ju ixlhichʼalhcat ju Dios. Ixlhichux miʼalhunutʼan anavitʼit ju ixlhichʼalhcat. Acʼatsʼatʼit ni yuchi ju Dios ju chʼalhcʼatnaniyatʼit. 12Akʼachʼantʼit ni cʼatsʼayatʼit ni aktsʼiya apʼinaʼitʼit ju lactʼiyan. Jantu jeks aʼutʼit acsni makʼalhkʼajnanatʼit. Jantu tavanan acʼaptʼit ju ixtʼachivininca ju Dios. 13Aʼaktʼaiʼutʼit ju laʼixmaktasqʼuinitʼan ju vachuʼ talhilacaʼanta ju Cristo. Amalakʼavitʼitch ju tatolhputun pantsʼiquis laminchakaʼan. 14Asqʼuinitʼit ju Dios ju kʼox ixlacataʼan ju tatʼalaxcayan. Asqʼuinitʼit ju kʼox. Jantu tuʼuʼ asqʼuinitʼit ju macxcai ju ixlacataʼan. 15Alactʼakʼachʼantʼit ju takʼachan. Atʼakʼalhuntʼit ju na talackʼalhunch. 16Va lakatamch aʼuntʼit ju milhiʼuxijnan. Jantu alhitʼakʼayatʼit tuʼuʼ. Va lakatamch atʼatʼalacʼasutʼit ju quilhpatinin. Jantu anaʼuntʼit lamiʼalhunutʼan ni va uxijnan ju palai acʼatsʼanantʼatʼit. 17Ni xamatiʼ cataʼulhtuniyan ju macxcai jantu alhimapʼuspʼitnitʼit ju macxcai. Anavitʼit ju kʼox ju laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni. 18Ixlhichux miʼalhunutʼan anavitʼit talacmaskʼatʼin ni jantu atʼalasatʼit xamatiʼ. 19Ji quiʼalakʼavin jantu amamakʼalhkʼajnitʼit ju tanaviniyan macxcai. Alai chach amamakʼalhkʼajni isʼakstu ju Dios. Chunch ju alatʼit ni ma najun ju quiʼucxtinʼan Dios laʼixchivinti ju tsʼokcanta ni ma yuchi ju amamakʼalhkʼajniniʼ. Ma yuchi ju camamapalaniyaʼ ju alactuʼunin. Chunch ma najun ju Dios. 20Jantu amamakʼalhkʼajnitʼit ju tanaviniyan macxcai. Alai chani aʼulhtʼutʼit. Ju mintʼalaxcaiʼan acsni chavani axtʼaknitʼit ju ixvaiti. Ni quicxixa axtʼaknitʼitch ju xcan. Ni chunch ju anaviniyaʼitʼit pus astan caxcaniyaʼ ju ixʼalhunut ni xanaviniyatʼit ju kʼox. 21Jantu alakʼaʼitʼit ni catamanavinin ju macxcai ju tanaviniyan macxcai. Alai kʼox ju anaviniyaʼitʼit. Ju chunch atʼalalhaʼayaʼitʼit.

will be added

X\