ROMA 10

1Ji quiʼalakʼavin slivasalh ixlhichux quiʼalhunut ju iclacasqʼuin ni catatakʼalhtaxtulh ju quintʼaʼisraelitanin chai jantu cataʼalh junta jonkʼalhita makʼalhkʼajnat. Chai chunch ju iclhisqʼuini ju Dios. 2Ju quitʼin iccʼatsai ni slivasalh na tachʼalhcatnaniputun ju Dios. Para va jantu tamispai ta yu navican ni laich salaka caʼalaktsʼinilh ixʼalhunutʼan ju Dios. 3Va laʼisʼakstuʼan salaka tanaviputun ju ixʼalhunutʼan va ixlacata ni tanavich ju kʼox. Pus ju Dios salaka caʼanavinilh ixʼalhunutʼan ni va catalhilacaʼalh cava ju Cristo. 4Ju Cristo nilh ju quilacataʼan. Chai acsni lhilacaʼanau ju yuchi pus ju Dios quintalaktsʼinan ni na salaka ju quiʼalhunutʼan. Jantu tasqʼuini ni vana acnaulh ni va acsnich ju aquilaktsʼinaʼ ju Dios ni salaka ju quiʼalhunut ni lai cava acmuctaxtulh laʼixlhamapʼaksin. 5Ju Moisés makʼaniya ixlapanac Dios ixjunita. Chai chanich naulh ju yuchi ixlacata ju lapanacni ju tanaviputun tachi ju najun lacalhamapʼaksin ni tanajun ni chunchach caʼapulaktsʼinaʼ ju Dios ni salaka ju ixʼalhunutʼan. Ma chani naulh: “Ni ma xamatiʼ lai camuctaxtukʼo chux tachi ju najun lacalhamapʼaksin pus ju chunch ju Dios ma calaktsʼinaʼ ni na salaka ju ixʼalhunut”. Ma chunch ju naulh ju Moisés. 6Para chani najun ixchivinti Dios ju tsʼokcanta ixlacata ju lapanac ju lhilacaʼanta ju Cristo chai ixlhiyuchi laktsʼincanta ni salaka ju ixʼalhunut laʼixmacni Dios. Najun: “Ma jantu apʼastʼactʼit ju lamiʼalhunutʼan ni tasqʼuini ni apʼitʼit ju lactʼiyan ni lai alhitʼaʼutʼachitʼit ju cataʼaktaijuyan. 7Nin ma laich apʼastʼactʼit ni tasqʼuini ni apʼitʼit junta taʼan ju alasanin ni laich alhitʼaʼutʼachitʼit ju cataʼaktaijuyan. Ma jantu tasqʼuini ni chunch ju alatʼit ni ma taxtucha ju lactʼiyan ju Cristo chai ma quinichilh ju ani. Chai ju yuchi ma taʼacxtuchokolh junta ixmacnucanta”. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios. 8Jantu tasqʼuini ni chunch aclalh ni najun ju Dios laʼixchivinti ni ma chanich ju lhitajucan ju salaka quiʼalhunutʼan laʼixmacni yuchi. “Ma jantu xcai lhitajucan ju chivinti junta najun ta yu lai lhitajucan ju salaka quiʼalhunutʼan. Ma va yuchi ni anauch ni lhilaksitʼi ju ixchivinti Dios. Chai ma alacʼaʼitʼi ju lamiʼalhunut”. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios. Chai yuchach ju chivinti ju iclajunau acsni iclajunau ni tasqʼuini ni alhilacʼapʼitʼit ju Cristo. 9Pus ni anonaʼ ni yuchi ju miʼucxtin ju Jesús chai ni alacʼaʼiyaʼ ju lamiʼalhunut ni Dios ju macxtuchokolh ju Jesús acsni ixmacnucanta pus atʼakʼalhtʼaxtʼuyaʼ chai jantu atʼipʼitʼi ju lacajipi. 10Ni xamatiʼ lhilacaʼan ju Cristo laʼixʼalhunut pus laktsʼincan ni salaka ju ixʼalhunut laʼixmacni Dios. Chai ni najun ni lhilacaʼanch ju Cristo pus takʼalhtaxtutach chai jantu catiʼalh ju lacajipi. 11Ju ixchivinti Dios ju tsʼokcanta chani najun: “Ma chux ju talhilacaʼanta ju Jesucristo laʼixlhichux ixʼalhunutʼan ma jantu xamatiʼ ju lai astan camamaxanicalh ni laich cajunicalh ni jantu laktsʼin ju Dios ni salaka ju ixʼalhunut”. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios. 12Pus ju quiʼucxtinʼan Dios ixʼucxtin junita tachi chun ju talhilacaʼan ju yuchi. Ju yuchi vaklhtam chun quintalaktsʼinan ju quijnanʼan ju israelitanin juntau chai ju yuʼunch ju jantu israelitanin. Chai na kʼai ju ixʼamapaininti ixlacata va tichi chavaich ju tapainini ni camakʼalhtaxtulh. 13Aktsʼiya chunch tachi ju najun laʼixchivinti Dios junta tsʼokcanta. Chani najun: “Ma tachi chun ju tatapainini ju quiʼucxtinʼan Jesús ma catatakʼalhtaxtuyach chai jantu catitaʼalh ju lacajipi”. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios junta tsʼokcanta. 14Para jantu lai talhitapainini tuʼuʼ ni jantu talhilaksi ju yuchi. Chai jantu lai talhilaksi ju Jesús ni jantu tavanan takʼasmatʼa ni quinichilh ju ixlacataʼan. Chai jantu lai tacʼatsai ni quinichilh ju Jesús ni matiʼ xamatiʼ ju caʼajunilh. 15Chai jantu lai catiʼalh xamatiʼ nonaʼ ixchivinti Dios ni jantu malakachata ju Dios. Tachi ju tsʼokcanta junta chani najun laʼixchivinti Dios: “Ma va lhikʼach aʼamaklhtayanancan ju taʼalhtanatʼajun ixnajunca ju kʼoxi chivinti junta najun ni jantu vana talhkʼaman ju Dios ixlacata ju quiʼalactuʼuntiʼan”. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta. 16Para tachi chun ju takʼasmatlh jantu si talacaʼita ju ixchivinti Dios ixlacata ju Cristo. Aktsʼiya chun tachi ju naulh ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Isaías ixjuncan. Ju yuchi ma chani naulh acsni xakʼalalh ju Dios: “Ji quiʼucxtin na lacatsʼunin ju talacaʼita ju tuchi icnonauch”. Ma chunch ju junilh ju Dios. 17Pus va acsnich ju lai lhilacaʼancan ju Cristo acsni kʼasmatcan ju chivinti ixlacata yuchi. Chai va acsnich ju lai kʼasmatcan acsni va xamatiʼ aquijunilh. 18Para jantu lai actinaulh ni jantu takʼasmatʼach ju chivinti ju quintʼaʼisraelitanin chai ixlhiyuchi jantu talhilacaʼamputun ju Cristo. Aktsʼiya takʼasmatʼach. Pus laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta najun ni ixlapanacni Dios ma ajunkʼota ju lapanacni vanta anchach cava. Chai ju ixchivintiʼan ma makpitsikʼocanta tus ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ. 19Chai vana jantu lai actinaulh ni va jantu ixtamachakxai ju anuʼ chivinti ixlacata ju Cristo. Aktsʼiya tamachakxa ni ma chani naulh ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Moisés ixjuncan: Ma chani najun ju Dios: Ma yuchach ju Dios. Chai ju yuchi ma caʼaʼaktaijuyaʼ ju aliʼin lapanacni ju ma jantu ixʼanuʼ ixtajunita. Chai ju uxijnan ju israelitanin untʼatʼit ma alhacchʼipʼinaʼitʼit. Chai ju yuchi ma caʼaʼaktaijuyaʼ ju aliʼin lapanacni ju ma jantu taʼacʼatsananta chai ju uxijnan ma alhitʼalhkʼamnaʼitʼit. Ju Moisés ma naulh ni ma chunch ju najun ju Dios. 20Chai ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Isaías ixjuncan lana jantu ixtalhanan. Ju yuchi ma chani naulh: Ju Dios ma chani najun: Ju lapanacni ju jantu catapuxcoyaʼ ju yuchi ma yuʼunch ju catalhitajuyaʼ. Chai ju yuʼunch ju jantu catalhasacmininaʼ ju yuchi pus ma yuʼunchach ju caʼatalacasuniyaʼ. Pus ju Isaías ma naulh ni ma chunch ixnajun ju Dios. 21Para ixlacataʼan ju quintʼaʼisraelitanin chani ixnajun ju Isaías: “Ju Dios ma chani najun: Ma chux avilhchan ma xaʼatʼasani ju lapanacni ju ma jantu takʼasmatnilh chai ju ma jantu lai talacaʼi. Ma va ixtatakʼalhtaxtulh ixnajun”. Pus ju Isaías ma ixnajun ni ma chunch ju naulh ju Dios.

will be added

X\