JU AMAVASALACALH 3

1Chai ju yuchi ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti vachuʼ chani quijuni: “Chani atsʼoknunin ju anuʼ ju alhistʼacʼa ju quintalhilaksi ju tavilanancha ju lakʼachakʼan Sardis. Ma chani tajunan ju anuʼ ju malakachai ju Spiritu Santu chai ju chʼapata ju lakatujun stʼacu. Pus ju yuchi ma cʼatsai tuchʼi naviyatʼit. Chai mas noncanch ni lhilaksiyatʼit ju Dios para jantu slivasalh. Alai tachi ju va nitʼatʼit. 2Pus ma alacpʼucʼuchʼokʼotʼitch. Chai ma alaʼaktʼaiʼutʼitch ni tachapun aʼunchʼokʼoyaʼitʼit. Chai ju chunch ma jantu acʼapkʼalhiyaʼitʼit ju Dios. Ma chunch ju alatʼit ni laktsʼinta ju tuchʼi naviyatʼit ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti. Chai ma najun ni jantu soknicʼa lhiulai ju Dios tachi ju naviyatʼit. 3Pus ma apʼastʼactʼit ta yu xapʼuʼamaklhtʼayananatʼit ixchivinti Dios chai ni lhikʼach ju xakʼasmatʼatʼit. Pus ma alacʼaʼikʼalhitʼit. Chai ma tamch apʼastʼactʼit ixlacata tuchʼi naviyatʼit. Chai ni jantu alacpʼucʼuʼaʼitʼit pus ma catalakminan ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti. Ma tachi tam akʼalhonaʼ ju catalakminan chai ma lana jantu acʼatsʼayaʼitʼit tavanan ju lai camilh. 4Para ma alin lacatsʼunin ju milhiʼuxijnan ju vilatʼit lakʼachakʼan Sardis ju jantu talhimalhquiliquita ixpumpuʼan ju tuchʼi naviyatʼit ju uxijnan. Chai ju yuʼunch ma catatʼaʼalhtananaʼ lactʼiyan ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti. Ma na xnapapa cajunaʼ ju ixpumpuʼan. Chai ma lhijunch ni chunch caʼamalakchʼinincalh. 5Pus ju casastʼucʼaʼ ju macxcai ma camalakchʼinincanaʼ ju xnapapa pumpuʼ. Chai ma jantu catixacacalh ju ixtapakaʼut lacaʼalhiqui junta tsʼokcanta ixtapakaʼutʼan tachi chun ju alin isʼatsucuntiʼan jonkʼalhita. Chai laʼixʼucxlacapuʼ ju Dios chai laʼixʼucxlacapuʼan ju ixʼanquilhnin canoncanaʼ ni talhilaksi ju xaquimaʼatsʼokni ju ani alhiqui. 6Pus ju alin ju ixpakʼasmatni ma chach kʼasmatlh ju tuchi najun ju Spiritu Santu. Tuchi ajuni ju talhilaksi ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti”. Pus chunch ju quijuni ni acʼajunilh ju amachakʼan Sardis. 7Chai ju yuchi ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti vachuʼ chani quijuni: “Chani atsʼoknunin ju anuʼ ju alhistʼacʼa ju quintalhilaksi ju tavilanancha ju lakʼachakʼan Filadelfia. Ma chani tajunan ju yuchi ju na salaka junita chai ju va tachi najun ju istavasalanti. Yuchi ju chʼapata ju llave ju ixtaknita ju Dios ju kʼai ucxtin David. Chai ju yuchi ju chʼapata ju anuʼ llave acsni malhtekʼai tuʼuʼ malhtich pus ma jantu lai xamatiʼ malacchauchokoi. Chai acsni malacchajui tuʼuʼ malhtich ju yuchi pus ma jantu lai xamatiʼ malhtekʼai. 8Pus ju yuchi ma cʼatsai tuchʼi naviyatʼit. Pus ma tamalhtekʼanitan ju malhtich junta lai chʼalhcʼatnanatʼit chai ma jantu lai xamatiʼ catamalacchoniyan. Chai ma cʼatsai ju yuchi ni tachapun untʼatʼit lacatsʼunin. Chai mas va chunch untʼatʼit para lacʼaʼitʼatʼit ju ixchivinti chai jantu tavanan nontʼatʼit ni jantu ixlapanacni untʼatʼit. 9Pus ma alin ju talakʼayai ju Satanás chai tanajun ni israelitanin tajunita mas jantu. Va tanajun taʼaklhtamat chivinti. Pus ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti ma catamalakachanitachan ju yuʼunch chai ma catataquilhputaniyan ju uxijnan. Chai ma catanonaʼ ni na tamapainiyan ju Dios. 10Pus ni ma xalacʼaʼiyatʼit ju ixchivinti ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti chai xachʼixkʼoyatʼit ju macxcai pus ju yuchi ma vachuʼ catalhistʼacʼan acsni caʼalinaʼ ju makʼalhkʼajnat ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ. Ma yuchi calhiʼalinaʼ ju makʼalhkʼajnat ni ma calaktsʼintanucanach ju lapanacni ju tatʼajun ju ani lacamunutpaʼ. 11Pus ma jantu makʼan cajunaʼ tus caminchokoyaʼ ju yuchi. Pus ma alacʼaʼikʼalhitʼit tuchʼi xtʼaknicʼantʼatʼit. Ju chunch ma lai amakʼalhtʼayananaʼitʼit ju mintalhajaʼan miʼakstuʼan. Jantu va akʼantam caxtaknicalh. 12Pus ju casastʼucʼaʼ ju macxcai ma tachi ju tuʼuʼ xatantun ixpujitat Dios canavicanaʼ. Ma lana jantu tavanan catitaxtulh ju anch. Chai ma calhimichicanaʼ laʼixkʼaimacan ixtapakaʼut ju Dios chai ixtapakaʼut ju ixlakʼachakʼan ju Dios. Ma yuchi ju sastʼi lakʼachakʼan Jerusalén ju caminanta ju lactʼiyan junta vilhcha ju Dios. Chai vachuʼ ma catsʼokʼulaniyach ju sastʼi ixtapakaʼut ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti. 13Pus ju alin ixpakʼasmatni ma chach kʼasmatlh ju tuchi najun ju Spiritu Santu. Tuchi ajuni ju talhilaksi ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti”. Pus chunch ju quijuni ni acʼajunilh ju amachakʼan Filadelfia. 14Chai ju xaquimaʼatsʼokni ju ani alhiqui vachuʼ chani quijuni: “Chani atsʼoknunin ju anuʼ ju alhistʼacʼa ju quintalhilaksi ju tavilanancha ju lakʼachakʼan Laodicea. Ma chanich najun ju stavasalanti najun. Ma yuchi ju lai lhilaksican chai yuchi ju navikʼolh tachi chun ju taxtokni ju ixnajunta ju Dios ni caʼalilh. 15Ju yuchi ma cʼatsai tuchʼi naviyatʼit. Pus ju uxijnan ma jantu ixlhichux ju miʼalhunutʼan ju lhilacʼapʼimpʼutʼunatʼit ju yuchi. Nin yuchi ni ma amacʼompʼutʼutʼit ju macxcai. Pus ma palai kʼox caʼixva ni lana ixlhilacʼapʼitʼit ixlhichux miʼalhunutʼan. U lana asamakʼantʼit. 16Para ju uxijnan ni jantu ixlhichux miʼalhunutʼan ju lhilacʼapʼimpʼutʼunatʼit pus ju yuchi ma vachuʼ catasamakʼananch. 17Pus ju uxijnan ma nonatʼit ni na makʼalinin untʼatʼit. Ma nonatʼit ni na lhu ju makʼaixtʼoktʼatʼit ju mimakʼalitʼan. Chai ma va nonatʼit ni jantu tuʼuʼ maktasqʼuiniyatʼit. Ma chunch ju nonatʼit para ma jantu machʼakxayatʼit ni Dios talaktsʼinan tachi ju lana na makʼalhkʼajnanatʼit chai painiʼitnich untʼatʼit chai quilhpatinin untʼatʼit chai alakʼachʼixnin untʼatʼit chai lana matich ju mimpumpuʼan. 18Para ju yuchi ma taquilhtapujuyan ni atʼamonin ju yuchi ju oro ju lakʼoxicanta lacajipi. Ju chunch ma vasalh makʼalinin aʼunaʼitʼit. Chai ma atʼamonin ju xnapapa pumpuʼ ni laich alakchʼiyaʼitʼit. Chai ju chunch jantu amaxananaʼitʼit va ixlacaʼatalh ni va kʼai tsasau aʼunaʼitʼit. Chai ma atʼamonin ju cʼuchʼu ju laich amucʼayaʼitʼit lamilakchulhʼan ni laich vasalh alacʼavananaʼitʼit. 19Pus ju yuchi acsni vasalh mapaini tam xamatiʼ pus ma kʼaji acsni jantu sok an chai mamakʼalhkʼajni. Pus ma yuchi talhijunan ni ixlhichux ju miʼalhunutʼan tamch apʼastʼactʼit ixlacata tuchʼi naviyatʼit. 20Pus ju yuchi ju xaquimaʼatsʼokni ju ani alhiqui ma ya lacamalhtich lhimakspaʼ chai xakʼalai ju tanun pulacni. Chai ni xamatiʼ cakʼasmatniyaʼ ju ixchivinti chai camalhtekʼanilh pus ju yuchi ma catanuyaʼ chai ma catʼavenach. 21Pus va tichi chavaich ju casastʼucʼaʼ ju macxcai ma calakʼaʼicanaʼ ni catʼatolaʼ laʼixpuʼucxtin ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti tachi ju yuchi ni sastuclh ju macxcai chai tʼavi ju ixpai ju laʼixpuʼucxtin. 22Pus ju alin ju ixpakʼasmatni ma chach kʼasmatlh ju tuchi najun ju Spiritu Santu. Tuchi ajuni ju talhilaksi ju xaquimaʼatsʼokni ju ani chivinti”.

will be added

X\