JU AMAVASALACALH 19

1Chai acsni tapasakʼolh ju ani taxtokni pus ickʼasmatlh lhu chivinti tachi ju na va lhu lapanacni ixtachivinin ju lactʼiyan. Ixtanajun: Calakʼayauch ju Dios. Yuchach ju xaquintamakʼalhtaxtuyan. Chai yuchach ju calakʼayacalh. Chai yuchach ju alin ixtachaput. 2Yuchi calhiʼulhtucanaʼ chunch ni aktsʼiya muctaxtui ju ixchivinti chai sok navi acsni xtʼakʼa ju tuʼuʼ makʼalhkʼajnat. Pus xtaknilh ju ixmakʼalhkʼajnat ju kʼai alactuʼunu chakoʼulh ju lakʼalhita ju lacamunutpaʼ laʼixʼalactuʼunti. Chai ju quiDiosʼan vachuʼ amamapalhni ixʼacʼalhniʼan ju ixlapanacni. 3Chai aktam tanonchokopa ju ixtalhavatʼan: ―Calakʼayau ju Dios ni jantu tavanan lakmixa ju xajin junta tʼajun lhcunuʼ ju anuʼ lakʼachakʼan. 4Pus ju ixpumapʼuxamtʼatʼiʼan papanin chai ju ixpumatʼatʼiʼan atapacxat tataʼaktsokotanilh chai talakʼayalh ju Dios ju vi lacakʼai ixputolan. Ixtajuni: ―Vachuʼ iclacasqʼuinau ni chunch ju caʼulhtucalh ju Dios. Vachuʼ calakʼayayau. 5Chai vachuʼ ju lacakʼai putolan mincha lakatam chivinti junta naulh: Alakʼayatʼit ju quiDiosʼan tachi chun ju uxijnan ju ixlapanacni untʼatʼit. Chux ju uxijnan ju tʼalhoniyatʼit mas xalactʼicstʼin untʼatʼit chai vachuʼ ju uxijnan ju xalackʼajin untʼatʼit. 6Pus ju acsnich ickʼasmatlh ju chivinti tachi ju na va lhu ixlacchivincanch. Chai ju iskʼasmatca chunch ixjunita tachi ju tuʼuʼ atalhavana xcan. Tachi acsni na tʼasai ju tʼajin. Pus ju yuʼunch chani ixtanajun: Calakʼayau ni yuchi ju lhinajun. Yuchi ju quiʼucxtinʼan Dios ju lai navikʼojui tachi chun ju taxtokni. 7Cakʼachanauch chai calakʼayauch ju yuchi ni chilh ju ixputamakʼaxtokni ju Askʼatʼa Borrego chai malakchʼininkʼotach ju isʼasqʼuininti. 8Chai xtaknicalh ju yuchi ju kʼoxi pumpuʼ ju lino juncan. Chai ju yuchi na xlipnicʼa junita chai na snakʼankʼa. Pus ju anuʼ na kʼoxi pumpuʼ laktsipaxcavacan ju tuʼuʼ kʼox ju tanavita ju talhilacaʼanta ju Jesús. 9Chai ju anquilh quijuni: ―Atsʼokʼulatʼich ju acjunan: “Ma na takʼachan ju caʼatʼasanicanach lacalacvaiti acsni catamakʼaxtʼokʼaʼ ju Askʼatʼa Borrego”. Vachuʼ chani quijuni: ―Ju ani chivinti slivasalh ni yuchi ju Dios ju chunch xanajun. 10Pus ju acsnich ictaʼaktsokotanilh vanin laʼixchʼajaʼ ju anuʼ anquilh ni va xaclakʼayaputun. Para ju yuchi quijuni: ―Jantu chun aqʼuiʼulhtʼu ni va mintʼaxalapanac icjunita chai ixtʼaxalapanac ju miʼalakʼavin ju tajuni ju lapanacni ixlacata ju Jesús. Alai yuchi ju Dios ju alakʼayatʼi. ―Chunch ju xaquijuni ju anquilh. Pus ju ixlapanac Dios junita yuchi ju vas najun ju chivinti ixlacata ju Jesús. 11Chai iclaktsʼilh ju tʼiyan ni ilhtekʼai chai ixya lakatam caballo ju na xnapapa. Chai ju ixpujucʼalh yuchi ju lai lhilaksican chai najun ju stavasalanti. Chai ju yuchi acsni lakʼoxi tuʼuʼ lhamakʼan chai acsni lasai pus sok ju navi. 12Chai ju yuchi kʼai lam lam ixtalakpuyajui tachi ju tuʼuʼ xaʼalapnaʼ jipi. Chai na lhu ixʼalin ju ixcorona. Chai ju anuʼ tapakaʼut ju ixvilhnilh jantu xamatiʼ ixmachakxai. Va isʼakstu ixmachakxai. 13Chai ixlakchʼita lakatam ixpumpuʼ ju lana istsʼamkʼota acʼalhni. Chai ju ixpujucʼalh ju caballo lhimapakaʼucanta ixchivinti Dios. 14Chai tachi chun ju xataropajni lactʼiyan si lacxnapapa caballo ixtapuchʼakʼokʼata chai ixtalakchʼita lackʼoxi pumpuʼ ju lino juncan. Chai na xnapapa chai na salaka ixjunita. 15Chai ju xaʼapʼulanaʼ ixquilhtaxtuta lakatam espada ju na quicxtui. Yuchi ju caʼaputʼalasayaʼ ju lapanacni ju tatʼajun ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ. Chai ju tuchi canonaʼ ju yuchi pus yuchach ju cataquiclacaʼiyaʼ ju lapanacni. Pus yuchach ju caʼamamakʼalhkʼajniyaʼ ju lapanacni laʼixtalhkʼamti ju Dios. 16Chai laʼixpumpuʼ chai laʼixkʼatuʼ lacvilhnilh ixtapakaʼut. Chani najun: “Yuchi ju ani ju palai xakʼai tachi chun ju xalackʼajin. Chai yuchi ju palai xakʼai ucxtin tachi chun ju ucxtinin”. 17Pus ju acsnich iclaktsʼilh pumatam anquilh ju ixya lacaʼavilhchan. Chai na pʼas axakʼala tachi chun ju tsʼokʼo. Ajuni: ―Atʼatʼit. Atʼakʼaixtʼoktʼit ni canaviyaʼ lakatam kʼai lacvaiti ju Dios. 18Laich aʼuniyaʼitʼit ju ixʼacanitʼan ju xalackʼajin chai ju xaʼucxtinin taropajni chai ixʼacanitʼan ju lactachapunin lapanacni chai ixʼacanitʼan ju caballo chai ju ixtapujucʼanalh chai ixʼacanitʼan va tichi chavaich. Yuʼunch ju matiʼ ixʼucxtinʼan chai yuʼunch ju va xalapanacni tajunita. Yuʼunch ju salactʼicstʼin chai ju xalackʼajin. 19Chai iclaktsʼilh ni ixtatakʼaixtokta ju maktiliʼ ju ixtacuttacha lacaʼalama chai ju xalackʼajin ucxtinin ju ani lacamunutpaʼ chai chux ju ixtaropajniʼan. Va catatʼalasayaʼ ju pujucʼalh ju xnapapa caballo chai ixtaropajni ju yuchi. 20Pus tachʼinin tava ju maktiliʼ chai ju lapanac ju istasui tachi ixlapanac Dios mas jantu. Yuchi ju ixnavich ju tuʼuʼ lhamakʼan laʼixʼucxlacapuʼ ju maktiliʼ chai ixʼalacpuʼokxchokʼota ju lapanacni ju ixʼalhimichicanta ixtapakaʼut ju maktiliʼ chai yuʼunch ju ixtalakʼayai ju ixlapalaxtuta tachi ixlacatuna ju anuʼ maktiliʼ. Pus ju maktiliʼ chai ju anuʼ aʼokxchokʼonu lapanac vaklhtam amacaʼancalh xalakʼajun junta maktajita jipi lacaʼazufre. 21Chai ju aliʼin tapuni ju espada ju taxtui laʼixquilhni ju ixpujucʼalh ju xnapapa caballo. Pus tachi chun ju tsʼokʼo na talhilalh ju anuʼ acanit.

will be added

X\