FILIPOS 4

1Pus ni chunch cajunaʼ ju quiʼatsucuntiʼan astan yuchi iclalhijunau ni va tachi alhilacʼapʼitʼit ju Jesucristo. Pus ju uxijnan slivasalh tuʼuʼ iclalhiulayau chai na iclalaktsʼimputunauch. Na iclalhikʼachanau chai tachi ju va lhakʼailaktsʼin ju xaqʼuixtakni ju Dios ni laich xalhilacʼapʼinatʼit ju Cristo ju uxijnan. 2Ictapainini ju Evodia chai ju Síntique ni va lakatamch catanavilh ixʼatalacpastʼacʼatʼan tachi ju lhijunch ni ixtʼiyunʼan talhilacaʼanta ju Jesucristo. 3Chai ictapaininiyan ju uxintʼi ju vasalh quintʼachʼalhcatnaʼ unitʼa. Ictapaininiyan ni aʼaktʼaiʼutʼich ju anuch chakolun ni laich va lakatam catava. Pus ju yuʼunch quintatʼachʼalhcatnanta kʼaixtam ixnajunca ju chivinti ixlacata ju Cristo. Vachuʼ tatʼachʼalhcatnanta ju Clemente chai ju aliʼinch ju quintatʼachʼalhcatnanta vachuʼ ju quitʼin. Chai ixtapakaʼutʼan ju yuʼunch si taʼokslanankʼojui junta taʼokslanan ju ixtapakaʼutʼan tachi chun ju alin isʼatsucuntiʼan ju conkʼalhiyanta ju lactʼiyan. 4Va tachi alhikʼachʼantʼit ju Jesús. Aktam iclajunchokopalau ni akʼachʼantʼitch. 5Chach tacʼatsa tachi chun ju lapanacni ni lackʼoxin lapanacni untʼatʼit. Apʼastʼactʼit ni va tsʼalhti caminaʼ ju quiʼucxtinʼan Cristo. 6Jantu tavanan tuʼuʼ alhamakʼaninintʼit ju tuchi tapasai lamiʼatsucuntiʼan. Alai aʼunitʼit ju Dios mas va tuchi ixtalakxtuch cava. Atʼapʼaininitʼit chai vachuʼ aʼunitʼit lakʼailaktsʼiuch. 7Chai ju chunch ju Dios catalhistacniyan ju miʼalhunutʼan ni jantu calacʼanaʼ. Chai ju chunch slivasalh na kʼox acʼatsʼananaʼitʼit. Pus jantu lai machakxacan tas tucan va ti jonkʼota ju ixʼaʼaktaijunti ju Dios ni lai quintaʼaktaijuyan ni jantu tavanan calacʼanaʼ ju quiʼalhunutʼan. Pus ju Dios ni talhistacniyan ju miʼalhunutʼan tachi chun ju uxijnan ju lhilacʼapʼintʼatʼit ju Cristo Jesús pus jantu na va lhu caʼalinaʼ ju miʼatalacpastʼacʼatʼan. 8Pus va yuchi ju ani ju iclajumputunau ji quiʼalakʼavin. Pus apʼastʼactʼit tachi chun ju stavasalanti chai tachi chun ju kʼox chai tachi chun ju soknicʼa chai tachi chun ju jantu macxcai atalacpastʼacʼat chai tachi chun ju cʼus alhiulacan chai tachi chun ju kʼox ixlacata ju aliʼin. Apʼastʼactʼit tachi chun ju kʼox alhiulacan chai tachi chun ju lai pulakʼayacan ju Dios. 9Pus anavitʼit ju tuchi iclamasunitauch chai tuchʼi lanitʼatʼit chai tuchi iclajuntau chai tuchʼi laktsʼintʼatʼit ni icnavich. Chai ju chunch ju Dios catatʼatolanch. Yuchi ju quintalhistacniyan ju quiʼalhunutʼan ni jantu calacʼanaʼ. 10Slivasalh na ickʼachan laʼixmacni ju quiʼucxtin Jesús ni quilapastacchokoyauch ju quitʼin. Ca aktsʼiya xaquilapastʼacʼauch para tus chavai ju lai xaquilaʼaktaijuyau. 11Jantu icpunajun chunch ni va ixʼalin ju quimaktasqʼuinit. Pus ju quitʼin iclanitach ni laich ackʼachanach acsni alinch ju quintumin chai acsni matich tuʼuʼ. 12Icmispai ju lhiquilhpatiniʼ chai icmispai ju lhimakʼaliʼ. Icmispakʼota mas va ta cava ju quiʼatsucuntiʼan. Icmispata ju avilhchan acsni xaclhilatach. Chai icmispata ju avilhchan acsni na xacchavanita. Chai icmispata ju avilhchan acsni ixʼalin ju quintuʼuʼ. Chai icmispata ju avilhchan acsni na xacmakʼalhkʼajnan laquimaktasqʼuinit. 13Pus ju quitʼin sich kʼox iclhiulai mas va tuchi min laquiʼatsucunti va ixlacaʼatalh ni yuchi ju Cristo ju quiʼaktaijui ni chunch accʼatsa. 14Pus mas icmispata chux para na kʼoxich ju navitʼatʼit ni xaquilaʼaktaijuyau laquimakʼalhkʼajnat ju ixʼalin ju chavai. 15Chai ju uxijnan ji amachakʼan Filipos cʼatsʼayatʼit ni jantu xamatiʼ sia yuʼunch ju talhilacaʼanta ju Cristo ju quintaʼaktaiju lacatumin acsni ictaxtucha lamintʼunʼan junta Macedonia juncan chai ictaiʼulalh ixnajunca ju chivinti ixlacata ju Jesús. Va uxijnan ju xaquilaʼaktaijuyau. 16Chai acsni xacvilhchalhcaʼ ju lakʼachakʼan Tesalónica jantu va paktam ju xaquilalhikʼailaktsʼinau tuʼuʼ ixlacata ju quimaktasqʼuinit. 17Para jantu va yuchi ju iclalhipuxcoyau ni aquilaxtakniyau tuʼuʼ. Alai iclacasqʼuin ni cataxtakniyan ju Dios palai kʼox miʼatsucuntiʼan ni xtʼakʼatʼit ju milhakʼailaktsʼinʼan. 18Pus ju chavai alinkʼojui chux tuchi icmaktasqʼuini. Na kʼox ictʼajun ju chavai. Pus va ixlacaʼatalh ni icʼamaklhtayanantach ju tuchʼi malhipʼinitʼit ju Epafrodito acsni malakʼachʼatʼit pus lana jantu tuʼuʼ icmaktasqʼuini aliʼ. Ju milhakʼailaktsʼinʼan ju xaquilaxtakniyau ju quitʼin tachi ju va jun Dios ju xalhikʼailaktsʼinatʼit. Chai ju yuchi slivasalh na kʼoxich lhiulai. 19Chai yuchi ju quiDios ju cataxtakniyan tachi chun ju makʼancʼacxatʼit. Slivasalh na kʼox ju cataxtakniyan ni na lhu alin ju kʼox laʼixmacni ju Cristo Jesús. 20Chach lakʼayacalh ju quimpaiʼan Dios tus va tavananch cava. Vasalh chunch caʼulhtucalh. 21Amacʼamitʼit tachi chun ju yuʼunch ju talhilacaʼanta ju Jesucristo ju tavilanancha ju anch. Chai tachi chun ju quiʼalakʼavinʼan ju quintatʼavilanch ani tamacʼamiyan ju uxijnan. 22Tachi chun ju lapanacni ju amachakʼan ani ju talhilacaʼanta ju Cristo tamacʼamiyan. Chai ju palai taʼapastacnan yuʼunch ju tachʼalhcatnan laʼixchakaʼ ju kʼai ucxtin César. 23Ictapainini ju quiʼucxtinʼan Jesucristo ni catanaviniyan lamapainin minchuxʼan ju uxijnan.

will be added

X\