FILIPOS 2

1Pus ju uxijnan aktsʼiya tamatankʼoxaxkʼayatan ju Cristo. Chai na kʼachʼanatʼit ni tamapainiyan ju yuchi. Chai ju Spiritu Santu tʼajun lamiʼalhunutʼan. Chai ju Dios tanavinitan kʼai lamapainin. 2Pus ni chunch ju tanavinitan ju Dios pus aquilamakʼankʼachayau ju quitʼin. Va lakatam aʼuntʼit chai alamapʼainitʼit. Chach va lakatam valh ju miʼatalacpastʼacʼatʼan chai chach va lakatamch valh ju tuchʼi navipʼutʼunatʼit. Chai ni anaviyaʼitʼit ju chunch pus slivasalh na ackʼachanach. 3Jantu anavitʼit ju va minkʼachatʼan miʼakstuʼan nin yuchi ni laich anavitʼit tuʼuʼ va ixlacaʼatalh ni xakʼai atʼalacʼasuyaʼitʼit. Alai va atʼalacʼatʼicstʼitʼit. Chai palai kʼox alhiulatʼit ju mintʼalapanac. Palai jantu miʼakstuʼan. 4Jantu va yuchi ju anavitʼit cuenta ta yu laich kʼox atsʼucʼuyaʼitʼit miʼakstuʼan. Para vachuʼ anavitʼit cuenta ta yu laich apʼuʼaktʼaiʼutʼit ju aliʼin. 5Chach chunch va ju miʼatalacpastʼacʼatʼan tachi ju ixjunita ixʼatalacpastʼacʼat ju Cristo Jesús. 6Ju yuchi mas ixtʼachunchach junita ju Dios para maconchalhcaʼ ju ixpuxakʼai ju lactʼiyan. 7Chai lakʼaʼilh ni jantu catalacasu pantsʼiquis tachi ju Dios. Talacasuchilh ju ani tachi ju tam xalapanac acsni tavanan lapanac quitsucuchilh ju ani lacamunutpaʼ. 8Chai acsni lapanac tsucuchilh ju ani pus talacatʼicstʼichokolh aliʼ. Quiclacaʼinilh tachi ju ixnajunta ju Dios chai lakʼaʼilh ni tamakni mas na lhimaxan tamapasalh ni tachi ju tam kʼai alactuʼunuʼ taʼulhtulh ni tamaknilh ju lacacurus. 9Chai ni chunchach ju xanavi ju Jesús pus ju Dios slivasalh lakʼaya chai lhimapakaʼulh xakʼai. Matiʼ apumatam ju ixtʼachunch junita. 10Ju chunch tachi chun ju tavilanancha lactʼiyan chai ju quijnanʼan ju tʼonau ju ani lacatʼun chai ju taʼanta lacajipi cataʼaktsokotaniyau ju Jesús acsni calakʼayayauch. 11Chai tachi chun ju lapanacni catanonaʼ ni yuchach ju ucxtin ju Jesucristo. Chai ju chunch calakʼayacanaʼ ju quimpaiʼan Dios. 12Pus ji quiʼalakʼavin ju uxijnan aktsʼiya xaquilaquiclacaʼiyauch acsni xaclatʼavilhchaucaʼ. Chai ju chavai ni jantu iclatʼavilhchau pus palai tasqʼuini ni aquilaquiclacaʼiu. Chai ju chavai ni alin ju sastʼi miʼatsucuntiʼan pus chunchach ju atsʼucʼutʼit tachi ju kʼachani ju Dios. Chai atʼalhonitʼit. 13Pus yuchi ju Dios ju chʼalhcatnan lamiʼalhunutʼan ni anavinipʼutʼunaʼitʼit ju ixkʼachat chai ju yuchi cataʼaktaijuyan ni laich anaviyaʼitʼit. 14Tachi chun ju najun ju Dios ni anavitʼit pus anavitʼit. Para jantu va lacatalhkʼamti. Chai jantu va lakatʼui anavitʼit ju miʼatalacpastʼacʼatʼan. 15Ju chunch jantu lai xamatiʼ catitamucʼanin ju mintalakʼalhinʼan. Chai salaka atsʼucʼutʼit ni isʼaskʼatʼan Dios untʼatʼit. Chunch ju atsʼucʼutʼit mas anch ju tʼonatʼit junta taʼalin ju lapanacni ju na taʼalactuʼunun. Pus ju laʼixʼucxlacapuʼan ju yuʼunch ju uxijnan chunch ju untʼatʼit tachi ju tuʼuʼ maclhcu ju mapulhcui junta na putsʼista. 16Chai lamiʼatsucuntiʼan ju uxijnan amasuniyaʼitʼit ju aliʼin ni lai xtʼakʼa ju Dios ju atsucunti jonkʼalhita. Chai ni chunch ju atsʼucʼuyaʼitʼit pus aclhikʼachanach acsni tavanan caminchokoyaʼ ju Cristo. Accʼatsayaʼ ni jantu tsʼankʼata ju lhichʼalhcat ju xacnavi lamilhiʼuxijnan para aktsʼiya lhitapalata ni xaclajunau ixchivinti Dios. 17Pus ju uxijnan ni chunch ju atsʼucʼuyaʼitʼit tachi ju iclajuntau pus ju miʼatsucuntiʼan chunch cajunaʼ tachi ju tuʼuʼ lhakʼailaktsʼin laʼixmacni Dios. Chai ju quitʼin mas tasqʼuini ni acmaknicanaʼ para aclhikʼachanach ni chunch cajunlh ju miʼatsucuntiʼan. Chai ju uxijnan vachuʼ akʼachʼanaʼitʼit astan. 18Pus kʼaixtamch quilatʼakʼachanau ju quitʼin mas chunch ju catapasayaʼ ju laquiʼatsucunti chai ni chunch cajunaʼ ju miʼatsucuntiʼan. 19Pus chani ju icpastʼacʼa ni va calacasqʼuinaʼ ju quiʼucxtin Jesús. Pus icnajun ni acmalakachayanta ju Timoteo. Ju chunch acsni caquitaspʼitʼanta pus aquijunaʼ ta yu tʼonatʼit chai aclhikʼachanach. Jantu xamatiʼ ju ani tavilanalh ju chunch alacpastacnan tachi ju quitʼin. Va yuchi ju Timoteo. Ju yuchi vachuʼ lacasqʼuin ni kʼox atsʼucʼuyaʼitʼit laʼixmacni Dios. 20Para matiʼ xamatiʼ akʼantam ju chunch alacpastacnan. 21Ju aliʼin ju ani tavilanalh va tanaviputun ixkʼachatʼan isʼakstuʼan. Jantu tanaviputun ixlhichʼalhcat ju Cristo Jesús. 22Para ju uxijnan mispʼayatʼit ju Timoteo chai cʼatsʼayatʼit ni na kʼox lapanac ju yuchi. Pus ju yuchi quintʼachʼalhcatnalh ismasuca ju chivinti ixlacata ju Jesús. Ju yuchi quiʼaktaiju tachi ju aktaijui ixpai ju tam tsʼalh. 23Pus icnajun ni lana acmalakachayanta ju yuchi acsni accʼatsayach ta yu aquintalakʼoxiniyaʼ ju quilhamakʼan. 24Chunch aclayaʼ mas iclhilaksi ju quiʼucxtinʼan Jesús ni vachuʼ lai vatsʼalhti acʼancha quitʼin quiʼakstu. 25Pus iccʼatsai ni aktsʼiya tasqʼuini ni lana acmalakachachokoyanta ju Epafrodito. Ju yuchi quilakʼau junita chai quintʼachʼalhcatnaʼ ixnajunca ixchivinti Dios. Pus ju uxijnan malakʼachʼanichitʼit ju ani ni laich aquixtakniyaʼ ju tumin ju xamakʼaixtʼokʼatʼit ju ixlacata quimaktasqʼuinit chai ni lai aquiʼaktaijuyaʼ. 26Pus ju yuchi na talaktsʼinchokoputunan minchuxʼan ju uxijnan. Vachuʼ na ixʼamakʼaninin acsni cʼatsalh ni cʼatsʼachitʼit ni na ixtakʼankʼai. 27Pus vasalh na ixtakʼankʼai. Na ixniputun. Para ju Dios aktaijulh lacaʼamapaininti. Chai jantu va yuchi ju aktaiju para vachuʼ ju quitʼin ni jantu caʼalilh palai lhu ju quiʼamakʼanit. 28Pus ni na ixlhamakʼanininatʼit pus yuchi palai vatsʼalhti iclhimalakachaputunacha ju Epafrodito. Ju chunch acsni alaktsʼinchʼokʼoyaʼitʼit akʼachʼanaʼitʼit. Chai ju quitʼin palai jantu na lhu acʼamakʼanininaʼ ni accʼatsayaʼ ni lhikʼach amaklhtʼayananchʼokʼoyaʼitʼit. 29Pus acsni cachaʼananta lhikʼach amaklhtʼaʼitʼit chai axtʼaknitʼit lakʼailaktsʼiuch ju Dios. Alakʼayatʼit ju tam lapanac ju chunch junita. 30Chunch alhilaktsʼintʼit ni laʼixlhichʼalhcat ju Cristo va lacatsʼunin lana na ixniputun. Jantu tuʼuʼ xalhiulai ju isʼatsucunti ni laich xaquiʼaktaijui. Ju yuchi navilh ju jantu lai xanaviyatʼit ni jantu ani ju vilatʼit.

will be added

X\