MATEO 8

1Acsni mincha ju Jesús ju lactalhpa na lhu lapanacni ju tachʼakʼokʼalh. 2Chai lakmilh pumatam ju ixpacxanta ju macxcai tsʼitsʼi ju ixpuchʼiʼan. Chai ju yuchi taʼaktsokotanilh ju Jesús chai juni: ―Quiʼucxtin ni va xaqʼuincʼuchʼupʼutʼuch cava pus laich xaqʼuincʼuchʼutʼi. 3Pus ju acsnich ju Jesús mokslanilh ixmacaʼ laʼixlacatuna. Chai junich: ―Iclacasqʼuinch. Palaichʼat ju chavai. Chai acsni naulh ju chunch ju Jesús pus lana vatsʼalhti lacamacaxnilh istsʼitsʼi ju anuʼ lapanac. 4Chai ju Jesús juni: ―Akʼasmatʼich ju icjunan. Tun xamatiʼ tʼiʼun tuʼuʼ. Va aʼinchich tʼalacʼasuniniʼ ju pali chai axtʼakchich ju milhakʼailaktsʼin tachi ju ixnajun ju Moisés lacalhamapʼaksin. Chai ju chunch ju lapanacni catacʼatsayaʼ ni salaka ju milacatuna. 5Acsni chaʼalh ju Jesús ju lakʼachakʼan Capernaum pus lakmilh pumatam capitán chai sqʼuinilh lamapainin. Pus ju anuʼ capitán jantu israelita ixjunita. Romano ixjunita. 6Chanich ju juni ju Jesús: ―Quiʼucxtin ju quilapanac macha laquinchakaʼ. Va lacalhtuculunta chai slivasalh na makʼalhkʼajnan. 7Chai ju Jesús juni: ―Acʼanach cʼuchʼunuʼ. 8Para ju capitán chani kʼalhtailh: ―Quiʼucxtin ju quitʼin jantu tuʼuʼ quintapalhni ni laich atʼanutʼi laquinchakaʼ. Para mas va anauch ju chivinti chai palaich cajunaʼ ju quilapanac. 9Iccʼatsai ni laich chunch catapasalh ni alin vachuʼ ju quintalhijuni. Chai ju quitʼin vachuʼ alin ju quintaropajni ju icʼalhijuni. Acsni icjuni ju pumatam ni caʼalh pus an. Chai acsni icjuni apumatam ni camilh pus min. Chai ni icjuni ju quilapanac ni canavi tuʼuʼ pus navi. ―Chunch ju junilh ju anuʼ capitán. 10Chai ju Jesús acsni kʼasmatlh ju ixchivinti na lhamakʼaninilh. Chai ajuni ju ixtatʼaʼanta: ―Slivasalh ju iclajunau. Jantu iclhitajuta nin pumatam israelita ju aquilhilaksilh tachi ju quilhilaksi ju ani ya lapanac. 11Chai iclajunau ni na lhu cataminanta ju ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ ju jantu israelitanin tajunita tachi ju ani ya lapanac. Chai catatʼatolach ju Abraham chai ju Isaac chai ju Jacob ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 12Para ju aliʼin uxijnan ju ixlhijun ni ixtʼanutʼit ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios jantu lai atʼanuyaʼitʼit. Alai amacʼapʼincʼanaʼitʼit lacaʼatatsʼisni. Chai ju anch alackʼalhununaʼitʼit chai xvek xvek alacqʼuictʼaʼunaʼitʼit ni na amakʼalhkʼajnanaʼitʼit. ―Chunch ju ajuni ju lapanacni ju Jesús. 13Astan chani ju juni ju capitán: ―Aʼinchʼokʼochich laminchakaʼ. Tachi ju xaqʼuilhilaksich ni laich acʼacʼuchʼunulh va laquinchivinti pus chunchach ju icnavilh. ―Chunch ju xajuni ju anuʼ capitán. Chai vasalh lana palaich va ju ixlapanac ju acs pantsʼiquis. 14Ju aktam ju Jesús alh laʼixchakaʼ ju Pitaluʼ chai acsni chilh pus laktsʼilh ju ixputʼichakoʼulh ju Pitaluʼ ni ixma laʼixputaman. Na ixchʼapata ju iscacat. 15Pus ju Jesús quimacchʼapalh chai lana macaulh ju iscacat ju takʼankʼan. Chai ju yuchi kʼostavi chai lana tsuculh alacmavanaʼ ju Jesús chai ju ixʼamamakaʼui. 16Chai acsni tokʼoxa na lhu alhiminicalh ju Jesús ju lapanacni ju ixtanun ju lhacaticuru laʼixtanquilhacniʼan. Pus ju Jesús va lakatam chivinti ju ajuni ju lhacaticurulhni chai lana tataxtulh laʼixlacatunaʼan ju lapanacni. Vachuʼ palai anavikʼo ju takʼankʼanin ju ixʼalhiminicanta. 17Chai ni chunch ju navilhch ju Jesús pus uctaxtulh ju chivinti ju ixnajunta ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Isaías ixjuncan. Pus ju yuchi ma chani naulh: “Yuchach ju makʼosulh ju quintakʼankʼatʼan”. 18Ju Jesús acsni laktsʼilh ni na lhu lapanacni ixtavilanalh ixtalakachoko junta ixvi ju yuchi pus ajunilh ju ixtamamakaʼun ni caʼalactʼaʼalh lhimakʼantacutni atantsʼin. 19Para acsni tucaʼ ixtaʼanta pus lakmilh ju Jesús pumatam ju na ixlhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan ju istʼaʼisraelitanin chai juni: ―Amamakaʼunuʼ acchʼakʼokʼayanch vanta anchach ju apʼinaʼ. 20Para ju Jesús junich: ―Ju zorra alin junta tanui. Chai ju tsʼokʼo alin junta tatocʼai. Para ju quitʼin matiʼ ju quinchakaʼ junta lai acʼastacnalh. Quitʼin ju quimalakachatachilh ju Dios ni lapanac actsucuyaʼ ju ani. 21Chai lana xakʼala ju Jesús apumatam ixtamamakaʼun. Juncanch ju Jesús: ―Quiʼucxtin yauch aqʼuiʼun ni actʼatolacaʼ ju quimpai. Ni caniyaʼ ju yuchi pus acmacnuyaʼ chai acsnich ju acchʼakʼokʼayan. 22Para ju Jesús chani kʼalhtailh: ―Palai tuʼuʼ aqʼuilhiulatʼi ju quitʼin. Palai jantu ju mimpai. Chai aqʼuinchʼakʼokʼach junta acʼuctsuntsucuyaʼ. Chach tamacnu ju mimpai ju taʼamacnunun ju tanita. 23Pus ju acsnich ju Jesús tajulh lacabarco chai ju ixtamamakaʼun vachuʼ tatʼataju. 24Chai acsni taʼalhtanalh lacatsʼunin pus kʼostaya ju kʼai un chai na pʼas tanekʼalh ju xcan. Chai na ixquitanui ju lacabarco. Pus ju barco ixquiʼakpaxputunch. Para ju Jesús na ilhtatai. 25Pus ju acsnich talakʼalh ju ixtamamakaʼun chai tamacuju. Tajunich: ―Quiʼucxtin aquilamakʼalhtaxtuch ni na muxtuputunauch. 26Para ju Jesús chani akʼalhtailh: ―Tajuch ni va tʼalhananatʼit. Ju uxijnan na lacatsʼunin quilalhilaksiyau. Chai acsni nonkʼo chunch pus ju Jesús kʼostavi chai kʼailh ju un chai ju xcan. Chai lana sek avanalh chai jantu lucunulh ju xcan. 27Chai ju ixlapanacni lana na talhamakʼaninilh. Talaclajuni: ―Tis lapanac nuʼ ju ani ni lai xataquiclacaʼi ju un chai ju xcan. 28Pus ju Jesús chai ixʼamamakaʼui tachaʼalh ju lhimakʼantacutni atantsʼin junta ixtʼunʼan ixjunita ju amachakʼan Gadara. Chai acsni tatacutcha pus taquipakxtokchilh ixtʼiyunʼan ju ixtapacxanta ju lhacaticurulhni laʼixlacatunaʼan. Ixtamintacha campusantu chai slivasalh lakachapunin ixtajunita. Jantu xamatiʼ lai ixtamapasai ju anuʼ lacati. 29Chai lana tatsuculh tʼasanin. Chai ju lhacaticurulhni na pʼas tamachivina ju anuʼ lapanacni acsni chani tajuni ju Jesús: ―Tijuch ju quilamintau lhilaktsʼinin ju uxintʼi ji Jesús istsʼalhʼat Dios. Ja va quilamintau mamakʼalhkʼajninin mas tucaʼ chin ju avilhchan. ―Chunch ju tajuni ju anuch lhacaticurulhni ju Jesús. 30Pus ju lhiʼavinti lacatsʼunin na lhu ixtayanancha ju pʼaxnin. Ju yuʼunch va ixtatʼajun kʼexvenin. 31Pus ju lhacaticurulhni talhitapaininilh ju Jesús. Tajunich: ―Ni aquilatixcoxtuyau laʼixlacatunaʼan ju ani tayanalh lapanacni pus aquilalacasqʼuiniuch ni acʼanau laʼixlacatunaʼan ju pʼaxnin. 32Chai ju Jesús ajuni: ―Apʼinchitʼit. Pus ju anuʼ lhacaticurulhni tataxtulh laʼixlacatunaʼan ju ixtʼiyunʼan lapanacni chai lana taʼalh tanunin laʼixlacatunaʼan ju pʼaxnin. Chai acsni tatanu laʼixlacatunaʼan ju pʼaxnin pus ju pʼaxnin taʼatsʼalalh. Tin taʼalh junta vac anta. Tatajucha lacaʼatantsʼin chai tanitajukʼo lacxcan. 33Pus ju yuʼunch ju ixtalhistʼacʼa ju pʼaxnin na tatalhanalh chai taʼatsʼalalh. Taʼalh ju lakʼachakʼan chai taquinonkʼo chux tuchi ixtapasata laʼisʼatsucuntiʼan ju anuʼ lapanacni ju ixtapacxanta ju lhacaticurulhni. 34Pus ju acsnich chux ju lapanacni amachakʼan anch tataxtulh. Talakmilh ju Jesús. Chai acsni talakchilh tatapaininilh ni cataxtulh ju laʼixtʼunʼan.

will be added

X\