MATEO 7

1Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ju ajuni ju lapanacni: ―Jantu anaʼuntʼit ni talakʼalhin ju xanavi ju akʼantam. Ni chunch ju alatʼit pus ju Dios canonaʼ ni vachuʼ navitʼatʼit talakʼalhin ju uxijnan. 2Pus tachi ju ulaniyatʼit ixtalakʼalhin ju akʼantam pus vana va chun ju aʼulanicʼanaʼitʼit ju uxijnan. Chai ju tuchʼi anaviniyaʼitʼit ju akʼantam pus vana va chun ju anavicʼanaʼitʼit ju uxijnan. 3Tajuch ni na naviyatʼit cuenta ju tuʼuʼ lacatʼicstʼi talakʼalhin ju navi tam milhilakʼau para lana jantu naviyatʼit cuenta ju kʼai talakʼalhin ju naviyatʼit miʼakstuʼan. Ni chunch ju layatʼit pus ixtʼachunch untʼatʼit tachi tam lapanac ju cajunilh akʼantam ni tanun ju lacatʼicstʼi amacxtalh laʼixlakchulh mas tanun ju palai kʼai amacxtalh laʼixlakchulh isʼakstu. 4Chai tas laich aʼunitʼit ju tam milhilakʼau: “Alakʼaʼitʼich ni acʼaktaijuyan ni amaconaʼ ju talakʼalhin ju navi”. Tas laich chunch aʼunitʼit ni jantu naviyatʼit cuenta ju kʼai talakʼalhin ju naviyatʼit ju uxijnan. Pus acsni chunch ju layatʼit pus ixtʼachunch untʼatʼit tachi tam lapanac ju cajunilh akʼantam: “Acmaxtuniyanch ju lacatʼicstʼi amacxtalh ju tanun lamilakchulh”. Laich chunch juni mas palai kʼai amacxtalh ju tanun laʼixlakchulh isʼakstu. 5Para ju uxijnan acsni chunch ju layatʼit pus va acxpʼutʼiyununatʼit. Pus pʼulhnan amacʼaʼuntʼit ju kʼai talakʼalhin ju naviyatʼit. Chai ju chunch lai aʼaktʼaiʼuyaʼitʼit ju milakʼauʼan ni camacaulh ju lacatʼicstʼi talakʼalhin ju navi ju yuchi. 6Jantu aʼunchʼokʼotʼit ju ixchivinti Dios ju lapanacni ju tamispai para va tasamakʼanta. Jantu xcai ni catalhitalhkʼamalh u catalhitsʼiʼilh ju ixchivinti Dios. Pus ni aʼunchʼokʼoyaʼitʼit ixchivinti Dios ju chunch talai pus va ixtʼachun tapasai tachi acsni xtaknican ju can ixvaitiʼan ju tuʼuʼ xkʼoyun chai ju yuʼunch catatalhkʼamalh chai catatsʼacayan. U tachi ju tuʼuʼ pʼaxnin ni axtʼakniyaʼitʼit ju tuʼuʼ chiux ju na laklhu ixtapalh para ju yuʼunch va taputayalhavanan ni jantu tacʼatsai ni laklhu ixtapalh. 7Asqʼuinitʼit ju Dios chai ju yuchi cataxtakniyan. Apʼuxcʼaʼutʼit laʼixmacni Dios ju tuchʼi maktʼasqʼuiniyatʼit chai alhitʼaʼuyaʼitʼit. Va tsa tsa asqʼuinitʼit ju Dios tachi acsni va tsa tsa sacan laca tuʼuʼ malhtich chai ju Dios cataxtakniyan. 8Pus va tichi chavaich ju casqʼuiniyaʼ ju Dios ju tuʼuʼ pus caxtaknicanaʼ. Chai va tichi chavaich ju puxcajui tuʼuʼ laʼixmacni Dios calhitajuyaʼ. Chai va tichi chavaich ju va tsa tsa sai ju malhtich pus camalhtekʼanicanaʼ. 9Jantu xamatiʼ ju milhiʼuxijnan ju lai caxtaknilh tam isʼaskʼatʼa lakatam chiux acsni casqʼuinilh ju vati. 10U ni casqʼuinilh ju pamata jantu xamatiʼ milhiʼuxijnan ju laich caxtaknilh lakatam lu. 11Pus ju uxijnan mas na kʼai untʼatʼit lai xtʼakniyatʼit ju kʼox ju miʼaskʼatʼanʼan. Pus ja va a ti yuchach ju quimpaiʼan Dios ju vilhcha lactʼiyan jantu catiʼaxtaknilh ju kʼox ju yuʼunch ju tasqʼuini. 12Pus ni lacʼasqʼuinatʼit ni kʼox catatʼalalhiʼan ju lapanacni pus vachuʼ kʼox atʼalalhiʼitʼit ju yuʼunch. Pus chunch ju najun laʼixlhamapʼaksin ju Moisés chai chunch ixtanajun ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. 13Anch ju apʼupʼitʼit junta va putʼicstʼi ju ti. Pus junta na pokʼai ti chai junta na akʼox anchach ju puʼancan junta jonkʼalhita makʼalhkʼajnat. Chai na lhu ju tapuʼanch ju anch. 14Para na putʼicstʼi chai na axcai ju xati ju puʼancan ju lactʼiyan junta alin ju atsucunti jonkʼalhita. Chai na lacatsʼunin ju tapuʼan ju anch. 15Alhistʼaccʼantʼit ni jantu cataʼokxchokʼoyan ju lapanacni ju talacasui tachi ju lapanacni ju tanajun ixchivinti Dios mas jantu. Ju yuʼunch tamalacasuniyan tachi ju vasalh lackʼoxin lapanacni tajunita. Para laʼixʼalhunutʼan chunch tajunita tachi ju tuʼuʼ maktilin. Ju yuʼunch va talakʼalhiniputunan ju miʼatsucuntiʼan. 16Para laʼisʼatsucuntiʼan apʼumispʼayaʼitʼit tichi chavaʼitnich ju yuʼunch. Pus ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni jantu tocʼai ju uvas lacaʼalhtucunan. Nin yuchi ju capen lai catocʼalh lacachatai. 17Pus tachi chun ju kʼoxi qʼuiu caxtʼakʼaʼ ju kʼox xalhiʼut. Chai ju tuʼuʼ qʼuiu ju jantu kʼox pus caxtʼakʼaʼ ju lhiʼut ju jantu kʼox. 18Pus ju tuʼuʼ kʼoxi qʼuiu jantu lai catixtaklh ju xalhiʼut ju jantu kʼox. Chai ju tuʼuʼ qʼuiu ju jantu kʼox jantu lai catixtaklh ju xalhiʼut ju kʼox. 19Pus tachi chun ju qʼuiu ju jantu xtʼakʼa ju xalhiʼut ju kʼox pus chakxmakʼancan chai lakxavacanch. 20Pus vana va chun ju lamiʼatsucuntiʼan. Laich apʼumispʼayaʼitʼit tichi lapanacnich ju laʼisʼatsucuntiʼan. 21Tachi chun ju lapanacni ju quintajuni ni ixʼucxtin icjunita jantu si catatanuyanta ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. Va yuʼunch ju catatanuyanta ju tanavini ju ixkʼachat ju quimpai ju vilhcha lactʼiyan. 22Pus ju anuʼ avilhchan acsni camakʼosaspitcanaʼ ju lapanacni na lhu chanich aquintajunach: “Quiʼucxtin ju quijnan xacʼajunau ju lapanacni ju minchivinti lamintapakaʼut. Chai lamintapakaʼut icxcoxtuch ju lhacaticuru laʼixlacatunaʼan ju lapanacni. Chai lamintapakaʼut na lhu xacnaviyau ju lhamakʼan”. Chunch ju aquintajunach. 23Para ju acsnich chani acʼajunach: “Jantu tavanan xaclamispayau. Akʼostʼit ju laquimacni ju uxijnan ju naviyatʼit ju alactuʼunti”. 24Va tichi chavaich ju quinkʼasmatni ju quinchivinti chai canaviyaʼ tachi ju icnajun pus ixtʼachunch junita tachi tam lapanac ju na acʼatsananta. Pus ju yuchi na talhman lana ju pucutulh tus lhitajulh ju chiux. Chai laʼixʼucxni ju anuʼ chiux ju yaulh ju xatantun ixchakaʼ. 25Chai astan lalh ju xcan. Alilh ju akmuxtutu. Chai na pʼas lalh ju un. Para jantu taʼaktalh ju anuʼ chakaʼ ni laʼixʼucxni chiux ju ixchʼantai. 26Para va tichi chavaich ju quinkʼasmatni ju quinchivinti para jantu canaviyaʼ tachi ju icnajun pus ju yuchi ixtʼachunch junita tachi ju apumatam lapanac ju na tonto ixjunita. Pus ju yuchi yaulh ixchakaʼ lacacucujni. 27Chai astan lalh ju xcan. Alilh ju akmuxtutu. Chai na pʼas lalh ju un. Pus taʼaktalh ju anuʼ chakaʼ chai lana takʼalhikʼo. 28Chai acsni chivinkʼolhch ju Jesús pus ju lapanacni va talhamakʼaninilh ta yu xaʼamalanininch. 29Ixtalhamakʼanininch ni ixʼamalaninin tachi ju tam xakʼai. Jantu chun ixlai tachi ju ixtaʼamalaninin ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamapʼaksinʼan.

will be added

X\