MATEO 6

1Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ju ajuni ju lapanacni: ―Alaktsʼintʼit. Tun tʼinavitʼit ju tuʼuʼ kʼox laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni va ixlacaʼatalh ni na kʼoxich catapulhiulayan. Ni chunch ju alatʼit pus jantu tuʼuʼ apʼulhaʼayaʼitʼit laʼixmacni ju quimpaiʼan ju vilhcha lactʼiyan. 2Chai acsni aʼaktʼaiʼuyaʼitʼit ju quilhpatinin jantu chunch aʼulhtʼutʼit ta yu laich catacʼatsayaʼ tachi chun ju lapanacni. Pus chunch ju talai ju yuʼunch ju tanajun ni tanavini ixlhamapʼaksin Dios mas jantu. Ju yuʼunch taxtʼakʼa ju ixtuminʼan laʼixpujitatʼan chai lacati ni laich catacʼatsayaʼ ju lapanacni chai catanaulh ni lackʼoxin lapanacni tajunita. Pus slivasalh ju iclajunau. Ju yuʼunch taʼamaklhtayanankʼota ju ixtalhajaʼan ju ani lacamunutpaʼ ni alakʼayacan laʼixmacni ju ixtʼalapanacniʼan. 3Para ju uxijnan acsni axtʼakʼaʼitʼit ju tuʼuʼ pus va sek axtʼaktʼit. 4Chai ni va sek ju axtʼakʼaʼitʼit pus ju quimpaiʼan Dios cataxtakniyan ju mintalhajaʼan. Pus ju yuchi laktsʼin tuchi sek navican. 5Chai acsni tʼachʼivinintʼit ju Dios jantu chun ju alatʼit tachi ju talai ju yuʼunch ju tanajun ni tanavini ixlhamapʼaksin Dios mas jantu. Ju yuʼunch na kʼoxich talhiulai acsni tatayai lacpujitat u lacatalhavat acsni tatʼachivinin ju Dios. Vachuʼ tatʼachivinin ju Dios mas lacati ni laich catalaktsʼilh ju lapanacni. Para slivasalh ju iclajunau. Ju yuʼunch taʼamaklhtayananta ju ixtalhajaʼan ju chavai ni na alakʼayacanta. 6Para ju uxijnan acsni tʼachʼivinintʼit ju Dios atʼanutʼit ju laminchakaʼan. Chai atʼolaʼitʼit va miʼakstuʼan. Chai atʼachʼivinintʼit ju quimpaiʼan Dios ju vachuʼ vi junta aseknicʼa. Chai ju quimpaiʼan Dios ju laktsʼin tuchi navican junta aseknicʼa yuchach ju cataxtakniyan ju mintalhajaʼan. 7Chai acsni tʼonatʼit tʼachivinin ju Dios jantu na paklhu anaʼuntʼit ju tijtam chivinti tachi ju talai ju aliʼin lapanacni ju jantucaʼ tamispai ju Dios. Pus ju yuʼunch tanajun ni va acsnich ju laich cakʼasmatnicalh ni na lhu chivinti catanaulhch. 8Pus jantu chun ju anavitʼit tachi ju talai ju yuʼunch. Pus ju quimpaiʼan Dios cʼatsai tuchʼi maktʼasqʼuiniyatʼit mas tucaʼ sqʼuiniyatʼit. 9Pus ju uxijnan chanich anonaʼitʼit acsni atʼachʼivininaʼitʼit ju Dios: Quimpai ju vilhchiʼ lactʼiyan chach tacʼatsa ju lapanacni ni na salakaʼat ju uxintʼi. 10Chach chilh ju avilhchan acsni alhinonaʼ ju uxintʼi. Chach navicalh ju minkʼachat ju ani lacatʼun tachi ju navicantacha ju lactʼiyan. 11Aquilaxtakniuch ju chavai ju vaiti ju icmaktasqʼuiniyau. 12Aquilamacʼacxaniuch ju quintalakʼalhin quincʼan ni vachuʼ icʼamacʼacxanitauch ju quintanavitan tuʼuʼ macxcai. 13Jantu aquilalhiʼau junta acmapastʼacʼanicau tuʼuʼ macxcai. Alai aquilamakʼosuniuch ju macxcai. Pus uxintʼi ju lhinaʼun chai uxintʼi ju alin ju mintachaput chai uxintʼi ju lakʼayacʼan tus va tavananch. Slivasalh chunch ju unitʼa. Chunch ju anonaʼitʼit acsni atʼachʼivininaʼitʼit ju Dios. 14Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ju ajuni ju lapanacni: ―Chai ni amacʼacxaniyaʼitʼit ju lapanacni ju ixʼalactuʼuntiʼan ju tanavinitan pus vachuʼ catamacʼacxaniyan ju uxijnan ju quimpaiʼan ju vilhcha lactʼiyan. 15Para ni jantu amacʼacxaniyaʼitʼit ju lapanacni ju ixʼalactuʼuntiʼan pus nin yuchi ju quimpaiʼan Dios jantu catitamacʼacxanin ju mintalakʼalhinʼan ju uxijnan. 16Acsni atʼascʼaʼayaʼitʼit jantu chun alayaʼitʼit tachi ju talai ju quintʼaʼisraelitaninʼan ju tanajun ni tanavi ju ixlhamapʼaksin Dios mas jantu. Pus ju yuʼunch tamalacasui ju amakʼanit laʼixʼucxpuʼan chai tamucʼai ju lhcʼacʼa laʼixʼucxpuʼan ni catasulh ni tatascajaich. Pus slivasalh ju iclajunau. Ju yuʼunch taʼamaklhtayananta ju ixtalhajaʼan ju ani lacamunutpaʼ ni na alakʼayacan. 17Para ju uxijnan acsni atʼascʼaʼayaʼitʼit atʼuʼuyaʼitʼit ju miʼaiʼan chai alakpʼuchʼakʼayaʼitʼitch. 18Ju chunch jantu catacʼatsayaʼ ju lapanacni ni tʼascʼaʼayatʼit. Va yuchi ju quimpaiʼan Dios ju cacʼatsayaʼ ni laktsʼin ju yuchi tuchi navican junta aseknicʼa. Chai yuchi ju cataxtakniyan ju mintalhajaʼan. 19Jantu alalhavatʼit ju mimakʼalitʼan ju ani lacatʼun junta na alin ju saʼatsʼacanaʼ chai junta va cajoksaʼ chai junta alin ju akʼalhonin ju takʼalhotanui lacachakaʼ. 20Alai anch ju lactʼiyan ju apʼulhavayaʼitʼit ju mimakʼalitʼan va ixlacata ni naviyatʼit ju kʼox ju ani lacatʼun. Pus ju anch matiʼ ju saʼatsʼacanaʼ cativa chai jantu lai joks ju tuʼuʼ nin cataʼalilh ju akʼalhonin ju lai catakʼalhotanu. 21Pus chunch ju alatʼit ni va tsa tsa pastaccan ju xataxtokni ju lacamunutpaʼ acsni ani ju makʼacan ju mimakʼalitʼan. Para ju tamakʼai ju ixmakʼalitʼan ju lactʼiyan pus anchach ju tapastactʼajun. 22Ju milakchulhʼan chunch junita tachi ju tuʼuʼ maclhcu ni yuchach ju puʼalacʼavanancan. Pus ju milakchulhʼan ni na lackʼox pus laich alacʼavananatʼit. Para ju milakchulhʼan ni jantu kʼox pus tachi ju va tʼonatʼit lacaʼatatsʼisni. Pus vana va chun ju miʼatalacpastʼacʼatʼan. Ni alacpʼastʼacnantʼit ju kʼox pus laich amachʼakxayaʼitʼit ixchivinti Dios. Para ni asamakʼanaʼitʼit ixchivinti Dios pus jantu kʼox ju miʼatalacpastʼacʼatʼan chai va ixtʼachunch jun ju miʼatsucuntiʼan tachi ju va tʼonatʼitcaʼ lacaʼatatsʼisni. 24Jantu xamatiʼ lai pumatʼui catinavi ixʼucxtin ju vaktam. Pus aktsʼiya jantu tuʼuʼ calhiulayaʼ ju pumatam chai na camapainiyaʼ ju apumatam. U ni jantu para aktsʼiya calhilaksiyaʼ ju pumatam chai ju apumatam lana jantu tuʼuʼ canaviyaʼ cuenta. Pus vana va chun ju uxijnan. Jantu lai atʼimapʼainitʼit ju Dios chai vachuʼ ju tumin. 25Iclajunau ni jantu alhamakʼaninintʼit ixlacata ju miʼatsucuntiʼan ju tuchʼi aʼuyaʼitʼit u tuchʼi akʼotʼaʼitʼit nin yuchi ixlacata tuchʼi ju amalakchʼininaʼitʼit. Pus palai tuʼuʼ ju miʼatsucuntiʼan. Palai jantu ju va tuʼuʼ vaiti. Chai palai tuʼuʼ ju milacatunaʼan. Palai jantu ju va mimpumpuʼan. 26Alaktsʼintʼit ju tsʼoknin. Ju yuʼunch jantu taʼachʼananan. Chai jantu taxkʼaʼi ju catamakʼayaʼ ju xatocʼat. Chai jantu tamakʼai ju ixvaitiʼan lacatuʼuʼ pacʼatsa. Para ju mimpaiʼan ju vilhcha lactʼiyan yuchi ju amavai. Pus ju Dios palai tuʼuʼ talhiulayan ju uxijnan. Palai jantu ju va tuʼuʼ tsʼokʼo. 27Chai jantu xamatiʼ ju milhiʼuxijnan ju lai palai putankʼai catijunlh mas na lhu capastaclh. 28Chai tajuch ni na va lhamakʼanininatʼit ixlacata ju mimalakchʼintichʼan. Alaktsʼintʼit ta yu takʼayaich ju xaxanti lacaqʼuivin. Ju yuʼunch jantu tachʼalhcatnan nin cataʼasiunilh. 29Para iclajunau nin yuchi ju kʼai ucxtin Salomón mas na makʼaliʼ ixjunita jantu malakchʼinilh tachi ju tuʼuʼ xanti. 30Pus ju Dios na cʼus malakchʼini ju achʼitin ju alin mas va lacaqʼuivin. Chai ju yuchi jantu jonkʼalhi. Ju chavai stakʼaucaʼ. Para ju lhi calacxavacanaʼ. Pus ja va a ti uxijnan jantu cataxtakniyan ju Dios ju mimpumpuʼan. Para ju uxijnan na lacatsʼunin lhilaksiyatʼit ju Dios ni lai cataxtaknin ju tuchʼi maktʼasqʼuiniyatʼit. 31Pus ni cataxtakniyan ju Dios tuchʼi amaktʼasqʼuiniyaʼitʼit pus jantu alhamakʼaninintʼit. Jantu anaʼuntʼit: “Tijuch nuʼ ju caʼuyau ju chavai”. U “tijuch nuʼ ju cakʼotʼau ju chavai”. U “tijuch nuʼ ju calakchʼiyau ju chavai”. 32Jantu alhamakʼaninintʼit ju ani taxtokni ni chunch ju talai ju yuʼunch ju jantucaʼ tamispai ju Dios. Para alin ju quimpaiʼan ju vilhcha lactʼiyan chai ju yuchi cʼatsai ni maktʼasqʼuiniyatʼit tachi chun ju ani taxtokni. 33Para yuchi ju pʼulhnan anavitʼit cuenta ta yu palai lai calhinonaʼ ju Dios lamiʼatsucuntiʼan. Vachuʼ yuchi ju anavitʼit cuenta ta yu laich soknicʼa cava ju miʼatsucuntiʼan tachi ju kʼachani ju Dios. Chai ni chunch ju alatʼit pus ju yuchi cataxtakniyan tachi chun ju ani taxtokni. 34Pus jantu alhamakʼaninintʼit ju catapasayach ju lhi. Pus chux avilhchan na alin ju ixlhamakʼan. Chai jantu lhijun ni na alhamakʼaninintʼit ju tuchi laich camilh ju alhi.

will be added

X\