MATEO 5

1Pus ju Jesús acsni alaktsʼilh ni na lhu tatakʼaixtoklh ju lapanacni pus alh junta ixvi lakatam akstijun chai tolhcha ju anch. Chai talakmilh ju ixtamamakaʼun. 2Chai ju Jesús tsuculh amalaniniʼ. Chani ixʼajuni: 3―Va paxcatch ju lapanacni ju tacʼatsai ni na tamaktasqʼuini ju Dios. Pus catachaʼanaʼ ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 4Va paxcatch ju yuʼunch ju na taʼamakʼaninin. Pus ju Dios caʼamakʼankʼachayach ju yuʼunch. 5Va paxcatch ju yuʼunch ju lana jantu tuʼuʼ talhitakʼayai. Pus caʼaxtaknicanaʼ ju lacatʼun ju akʼalhtasunita ju Dios. 6Va paxcatch ju na talacasqʼuin ju soknicʼa atsucunti. Pus chunch cajunaʼ isʼatsucuntiʼan. 7Va paxcatch ju na taʼamapaininin. Pus vachuʼ caʼamapainicanaʼ ju yuʼunch. 8Va paxcatch ju jantu tuʼuʼ tapastʼacʼa macxcai laʼixʼalhunutʼan. Ju yuʼunch catalaktsʼinaʼ ju Dios. 9Va paxcatch ju yuʼunch ju talamakʼoxamixich junta alin ju tuʼuʼ axcayanti. Yuʼunch ju cajuncanaʼ isʼaskʼatʼan Dios. 10Va paxcatch ju yuʼunch ju na amamakʼalhkʼajnican va ixlacaʼatalh ni soknicʼa ju isʼatsucuntiʼan. Ju yuʼunch catachaʼanaʼ ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 11Va paxcatch untʼatʼit ju uxijnan acsni tajunan macxcai chivinti ju lapanacni chai acsni alhimakchʼapʼucʼanatʼit chai acsni mucʼanicʼanatʼit tachi chun ju macxcai mas jantu slivasalh. Tachi chun ju ani taʼulhtuyan va ixlacata ni quilalhilacaʼanauch ju quitʼin. 12Pus alhikʼachʼantʼit chai na kʼox alhiulatʼit acsni chunch aʼulhtʼucʼanaʼitʼit. Chunch alatʼit ni slivasalh na kʼox ju axtʼaknicʼanaʼitʼit ju lactʼiyan. Chai apʼastʼactʼit ni vana va chunch ju anavicalh ju ixlapanacni Dios ju makʼanchich ixtatʼajun acsni tucaʼ ixtʼonatʼit ju uxijnan. 13Na kʼox ju matsat. Para ju matsat ni jantu skʼokʼo cava pus jantu lhitapalai. Jantu lai tuʼuʼ punavican. Alai va makʼancanch chai va taputayalhavananch ju lapanacni. Pus vana va chun ju uxijnan. Lhitapalai ju miʼatsucuntiʼan acsni vasalh tasui ni quilalhilacaʼanau. Para ni jantu chun tasui lamiʼatsucuntiʼan pus jantu lhitapalai ju miʼatsucuntiʼan. 14Mas va lakatam maclhcu makat mapulhcui. Pus vana va chun ju uxijnan. Na lhu talaktsʼinan chai tacʼatsai ni quilapanacni untʼatʼit. Tachi ju tuʼuʼ lakʼachakʼan ju laʼixʼucxni talhpa jantu lai xamatiʼ catiʼakxtakma. 15Chai ju tuʼuʼ maclhcu jantiyuʼ lhixavacan ni va caʼakxtakʼulacalh lacatuʼuʼ caja. Alai mucʼacan talaclhman ni laich mapulhcuni tachi chun ju tatanumanalh lacachakaʼ. 16Pus vana va chun ju uxijnan. Ju Dios taʼulatan ju ani lacamunutpaʼ ni laich catacʼatsayaʼ ju lapanacni lamiʼatsucuntiʼan ni vasalh quilalhilacaʼanau ju quitʼin. Pus jantu tuʼuʼ anavitʼit ju va caʼasastucnulh. Ju chunch acsni talaktsʼinan ni na kʼox ju naviyatʼit pus catalakʼayayach ju quimpaiʼan Dios ju vilhcha lactʼiyan. 17Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ju ajuni ju ixtamamakaʼun: ―Jantu va anaʼuntʼit ni va icminta samakʼanaʼ ju lhamapʼaksin ju tsʼokʼula ju Moisés nin ixchivintiʼan ixlapanacni Dios ju makʼanchich ixtatʼajun. Jantu icminta samakʼanaʼ ju yuchi. Alai icminta muctaxtunuʼ. 18Slivasalh ju iclajunau. Acsni tiʼalincaʼ ju lactʼiyan chai ju lacatʼun pus nin lacatsʼunin ju najun lacalhamapʼaksin lai catixacaxtulh xamatiʼ. Chux lana caʼuctaxtukʼoyaʼ. 19Pus va tichi chavaich ju jantu camuctaxtukʼoyaʼ tachi chun junima lhamapʼaksin mas yuchi ju tanajun ju aliʼin ni jantu lhitapalai ni canavicalh chai ni va chunch ju caʼalhimalani ju lapanacni pus va lacatʼicstʼi calaktsʼincananta ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. Para va tichi chavaich ju camuctaxtuyaʼ chux tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin Dios chai ni chunch ju caʼalhimalaniyaʼ ju aliʼin lapanacni pus ju yuchi calhimispacanach ni xakʼai ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios. 20Para chani iclajunau. Ni atʼanuyaʼitʼit ju lactʼiyan junta lhinajun ju Dios pus tasqʼuini ni palai soknicʼa cava ju miʼatsucuntiʼan ju uxijnan. Jantu chun tachi ju fariseonin nin tachi ju yuʼunch ju talhatalaninintach ju milhamapʼaksinʼan. 21Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ju ajuni ju lapanacni: ―Ju uxijnan kʼasmatʼatʼit ni ixʼajuncan ju makʼaniya lapanacni ni jantu catalamakni. Chai va tichi chavaich ju caʼamaknininaʼ pus camucʼanicanaʼ ixtalakʼalhin. 22Para ju quitʼin iclajunau ni camucʼanicanaʼ ixtalakʼalhin va tichi chavaich ju va catʼalatalhkʼamniyaʼ ju tam ixlakʼau. Chai va tichi chavaich ju cajunach macxcai chivinti ju tam ixlakʼau camamakʼalhkʼajnicanaʼ laʼixmacaʼan ju xalackʼajin ucxtinin. Chai va tichi chavaich ju cajunilh tam ixlakʼau ni jantu kʼox ju isʼaktsulh pus camamakʼalhkʼajnicanaʼ ni camacaʼancanaʼ ju lacajipi. 23Pus ni lhipʼintʼach ju milhakʼailaktsʼin junta xtaknican ju Dios pus jantu xcai ni apʼastʼactʼi ni va ixtʼalakʼaʼitʼa ju milakʼau. 24Pus ni pʼastʼactʼa ju chunch pus amacʼauch ju milhakʼailaktsʼin ju anch junta xtakcan. Aʼinchʼokʼochich. Pʼulhnan atʼapʼaininich ju milakʼau. Acsnicaʼ ju laich apʼinaʼ xtaknaʼ ju milhakʼailaktsʼin. 25Ni catachivimakʼanan tam xamatiʼ chai catakʼailhiʼanan lacapuʼucxtin pus vatsʼalhti atʼatʼakʼoxitʼit acsni tʼapʼintʼatʼitcaʼ ju lacati. Ni jantu pus ju mintʼalaxcaiʼan laich catalhichaʼanan lacapuʼucxtin. Chai ju ucxtin catamakʼaxtakniyanch ju pulasiyajni chai catatʼalhnuyanch. 26Chai slivasalh ju iclajunau. Jantu atʼitʼaxtʼutʼit ju anch tus acsni amapʼalaʼitʼit chux ju mimulhtaʼan. 27Ju uxijnan kʼasmatʼatʼit ni ixʼajuncan ju makʼaniya lapanacni ni jantu catatʼatsuculh ju jantu ixʼamachakaʼ u jantu ixpapa. 28Para ju quitʼin iclajunau ni alactuʼununtach laʼixʼalhunut va tichi chavaich ju laktsʼin tam chakoʼulh ju lana tʼatsucuputunch. 29Pus ni yuchi ju laktsʼimpʼutʼunatʼit lamilakchulhʼan ju lamilhicanaʼan ju catamapastʼacʼaniyan ju alactuʼunti pus jantu alaktsʼintʼit. Alai alatʼit tachi ju va maxtʼutʼatʼit ju milakchulhʼan chai makʼantʼatʼit. Pus palai kʼox cava ni catsʼankʼa lacatsʼunin ju milacatunaʼan. Jantu chux ju milacatunaʼan ju caʼalh ju lacajipi. 30Chai ni pʼuʼalactʼuʼunumpʼutʼunatʼit ju mimacaʼan lamilhicanaʼan pus alatʼit tachi ju va chʼakxpʼuxtʼatʼit chai makʼantʼatʼit. Pus palai kʼox cava ni catsʼankʼa lacatsʼunin ju milacatunaʼan. Jantu chux ju milacatunaʼan ju caʼalh ju lacajipi. 31Vachuʼ ixnoncan ni caxtaknilh ixʼalhiqui ju lapumaconcan va tichi chavaich ju camacaulh ju ixʼamachakaʼ. 32Para ju quitʼin iclajunau ni va acsnich ju lai macʼonatʼit ju miʼamachakaʼan ni va tʼatʼajun apumatam jokʼat. Para ni va kʼaya amacʼonaʼitʼit ju miʼamachakaʼan pus uxijnan ju malactʼuʼunitʼit ju miʼamachakaʼan ni astan catʼatsuculh apumatam jokʼat ju yuchi. Chai va tichi chavaich ju catʼatsucuyaʼ ju va maconcanta vachuʼ navi ju alactuʼunti. 33Vachuʼ kʼasmatʼatʼit ni ixʼajuncan ju makʼaniya lapanacni ni catamuctaxtulh ni talhipastacta ju Dios ixpumavasalaca ju ixchivintiʼan. 34Para ju quitʼin iclajunau ni jantu tuʼuʼ alhipʼastʼactʼit ju ixpumavasalaca ju minchivintiʼan mas va tuchʼi anaviyaʼitʼit. Nin yuchi ni lai alhipʼastʼactʼit ju lactʼiyan ni anchach ju lhinajun ju Dios. 35Nin yuchi ni lai alhipʼastʼactʼit ju lacatʼun ni anchach ju chʼantai ju Dios. Nin yuchi ju lakʼachakʼan Jerusalén ni yuchach ixlakʼachakʼan ju kʼai ucxtin Dios. 36Nin yuchi ni lai alhipʼastʼactʼit ju miʼaktsulhʼan ju ixpumavasalaca ju minchivintiʼan. Jantu lai alhipʼastʼactʼit ju yuchi ni jantu lai xnapapa atʼinavitʼit ju miʼaiʼan nin smalaka. 37Alai chach tacʼatsayaʼ ju lapanacni ni vasalh a ju nompʼutʼunatʼit acsni nonatʼit a. Chai vasalh jantu ju nompʼutʼunatʼit acsni nonatʼit ni jantu. Para ni maktʼasqʼuiniyatʼit tuʼuʼ atumpa va nomputun ni na va alactʼuʼununatʼit chai ixlhiyuchi jantu lai lalhiqʼuiclacʼaʼiyatʼit ni jantuch tuʼuʼ lhipʼastʼacʼatʼit ju ixpumavasalaca ju minchivintiʼan. 38Ju Jesús tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ju ajuni ju lapanacni: ―Ju uxijnan kʼasmatʼatʼit ni ixtanajun ju makʼaniya milacpaʼitniʼan ni xamatiʼ canavinilh tuʼuʼ talakʼalhin ju apumatam pus vana va chunch canavinicalh ju anuʼ ju alactuʼunulh. 39Chunch ju ixnoncan. Para ju quitʼin iclajunau ni jantu atʼalasatʼit ju alactuʼunuʼ va ixlacaʼatalh ni amamapʼalanipʼutʼutʼit. Alai ni xamatiʼ cataʼulaniyan ju lamilakxtanʼan pus axtʼaknichʼokʼotʼit ju mintalakxtantamʼan. 40Chai ni xamatiʼ catachivimakʼanan chai catataiʼiniputunan ju mimpumpuʼan pus jantu alhikʼaʼitʼit vachuʼ ju mincutunʼan. 41Chai ni xamatiʼ taropa tapʼastu tamacʼucʼayan ju ixtacʼucʼat ni alhipʼiniyaʼitʼit ixlhimakat tachi ju lhcacanta lacalhamapʼaksin pus palai kʼox cava ni palai makat ju alhipʼitʼit. Palai jantu kʼox cava ni va alhitʼalhkʼamtʼit. 42Chai va tichi chavaich ju catasqʼuiniyan tuʼuʼ jantiyuʼ ju jantu alhixtʼaknipʼutʼutʼit ni va makʼapʼutʼunatʼit miʼakstuʼan. Chai va tichi chavaich ju catamatsʼisqʼuiniyan tuʼuʼ jantu aʼunaʼitʼit ni jantu va ixlacata ni makʼapʼutʼunatʼit miʼakstuʼan. 43Vachuʼ kʼasmatʼatʼit ni ixtanajun ju makʼaniya milacpaʼitniʼan ni amapʼainitʼit ju tamapainiyan chai alhitʼalaxcʼaʼitʼit ju tanaviyan macxcai. 44Chunch ju ixnoncan. Para ju quitʼin iclajunau ni amapʼainitʼit ju mintʼalaxcaiʼan chai asqʼuintʼit ju kʼox isʼatsucuntiʼan ju macxcai tajunan. Chai anavinitʼit kʼox ju na taxcayan. Chai atʼapʼaininitʼit ju Dios ixlacataʼan ju talhimakchapuyan. 45Chai ni chunch ju aʼulhtʼutʼit pus anaviyaʼitʼit tachi ju navi ju quimpaiʼan Dios ju vilhcha lactʼiyan. Pus ju yuchi amacamini ju ascʼunuʼ chai ju xcan ju kʼai tajunita chai ju lackʼoxin lapanacni. 46Pus ni va yuʼunch ju amapʼainiyaʼitʼit ju tamapainiyan pus ja kʼoxich ju chunch. Mas yuʼunch ju taʼokxchokʼomaxtui ju tumin tanavi ju chunch. 47Chai ni va yuʼunch ju miʼalakʼavin ju atʼalaxakʼalayatʼit pus vana va chunch ju naviyatʼit tachi ju tanavi ju lapanacni ju jantucaʼ tamispai ju Dios. 48Pus sok atsʼucʼutʼit ju uxijnan tachi ju quimpaichʼan ju vilhcha lactʼiyan ni sok navi ju yuchi.

will be added

X\