MATEO 4

1Pus ju acsnich ju Spiritu Santu lhiʼalh ju Jesús ju lacamacni ni laich canavi talacmaskʼatinti ju lhacaticuru ni tsʼa ma laich caʼixmalactuʼuni ju Jesús. 2Pus tʼupʼuxam avilhchan chai tʼupʼuxam atatsʼisni jantu vailh ju Jesús chai astan na chavanilh. 3Chai ju acsnich lana chincha ju lhacaticuru chai ixmalactuʼuniputun ju Jesús. Chai chani juni: ―Ni sala vasalh istsʼalh Diosʼat pus aʼunch ni chach junlh xkapavati junima chiux. 4Para ju Jesús kʼalhtailh. Juni: ―Jantu lai chun actinavi ni najun ju ixchivinti Dios ju tsʼokcanta ni jantu va yuchi ju xkapavati ju canaviyaʼ cuenta ju tam lapanac. Alai canaviyaʼ cuenta tachi chun ju ixchivinti Dios. 5Ju acsnich ju lhacaticuru alhiʼananalh. Lhiʼalh ju Jesús ju lakʼachakʼan Jerusalén. Chai anch ju yocalh junta palai aksti putankʼai ixjunita ju ixpujitatʼan ju israelitanin. 6Chai chani juni: ―Ni sala vasalh istsʼalhʼat Dios pus amakʼanlhtʼujnuch. Lai chunch alatʼi ni chani ju tsʼokcanta laʼixchivinti Dios: Ju Dios ma caʼalhimapʼaksiyaʼ ju ixʼanquilhnin ni catalhistʼacʼan. Ma laʼixmacaʼan catachʼixan ni jantu cachʼanʼuyan tuʼuʼ chiux. 7Para ju Jesús chani lhiʼakʼalhtayanalh: ―Vachuʼ tsʼokcanta ju anch ni jantu alaktsʼintʼanutʼi ju Dios ni camuctaxtuyaʼ ju ixchivinti u jantu. 8Astan ju lhacaticuru alhiʼanananchokolh laʼixʼucxni lakatam talhpa ju na putankʼai ixjunita. Chai ju anch malacasunikʼo tachi chun ju xalacpuʼucxtin ju ani lacamunutpaʼ chai tachi chun ju ixpuxakʼaiʼan. 9Chai chani juncan ju Jesús: ―Uxintʼi ju acxtaknikʼoyan chux ju ani ni aqʼuintʼaʼaktsʼokʼotʼaniyaʼich chai aqʼuilakʼayatʼich. 10Para ju Jesús chani akʼalhtayanalh: ―Apʼinchich ji Satanás ni najun laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta ni yuchi ju ucxtin Dios ju calakʼayacalh chai va yuchi ju caquiclacaʼicalh. 11Pus ju acsnich ju lhacaticuru lana macoyaulh ju Jesús chai talakmilh ju anquilhnin chai talhiminilh ju ixvaiti. 12Pus ju Jesús acsni cʼatsa ni tachʼin navicalh ju Xivan pus anchokolh laʼixtʼun lhiGalilea. 13Para jantu makʼan tolhcha laʼixlakʼachakʼan junta Nazaret ixjuncan. Alai alh tsucunuʼ ju Capernaum ju vi laʼixquilhtuʼ atantsʼin junta Galilea juncan. Chai vanin ixvi ju xalacatʼun Zabulón chai ju xalacatʼun Neftalí. 14Pus ni alh ju anch pus uctaxtulh ju ixchivinti ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Isaías ixjuncan acsni chani xanajun laʼisʼatsʼoknut. 15Ju xalacatʼun Zabulón chai ju xalacatʼun Neftalí tavilanancha laʼixquilhtuʼ ju atantsʼin ju ma lakʼantacutni ju kʼai xcan Jordán laxaʼestado Galilea junta na lhu tatʼajun ju jantu israelitanin tajunita. 16Chai ju amachakʼan anch tachi ju va ixtatʼajun lacaʼatatsʼisni ni jantu ixtamispai ju ixtavasalanti ixlacata ju Dios. Para ju chavai tachi ju va talaktsʼilh ju atuncunuʼ ni ajunicalh ju stavasalanti. Ju amachakʼan anch ixʼalacmucʼanicanta ju ixʼanintiʼan junta jonkʼalhita makʼalhkʼajnat. Para ju chavai talaktsʼinta ju atuncunuʼ ni ajunicalh ju stavasalanti. Chunch ju naulh ju Isaías. 17Pus acsni ixvilhcha ju lakʼachakʼan Capernaum ju Jesús acsnich ju taiʼula ixʼamalanica ju lapanacni. Chani ixʼajuni: ―Amacʼaʼuntʼit ju miʼalactuʼuntiʼan ni vanin minta ju avilhchan acsni calhinonaʼ ju Dios. 18Pus ju Jesús ixʼalhtanan laʼixquilhtuʼ ju xaʼatantsʼin Galilea acsni alaktsʼilh ixtʼiyunʼan lhiʼalakʼavin. Ju pumatam yuchi ju Simón ju vachuʼ Pitaluʼ ixjuncan. Chai ju pumatam Tilix ixjuncan. Ju yuʼunch ixtatʼajun munin ixchʼokxniʼan lacaʼatantsʼin ni ixchʼapanin pamata ixtajunita. 19Pus ju acsnich ju Jesús chani ajuni: ―Aquilachʼakʼokʼau chai tachi ju ixmakʼaixtʼokʼatʼit ju pamata pus vana va chun aclaxtakniyau ju lhichʼalhcat ni amakʼaixtʼokʼaʼitʼit ju lapanacni ju aquintalhilacaʼanaʼ. ―Chunch ju alacjuni. 20Pus ju yuʼunch lana tamacaulich ju ixchʼokxniʼan chai tachʼakʼokʼalh ju yuchi. 21Chai ni alhtanampa alacatsʼunin ju Jesús pus alaktsʼimpa ju aliʼin ixtʼiyunʼan lhiʼalakʼavin. Yuchi ju Jacobo chai ju Xivan istsʼalan ju Zebedeo. Ju yuʼunch ixtatʼatajun ju ixpaiʼan laʼixbarcoʼan. Va ixtatʼajun lakyonin ixchʼokxniʼan. Pus ju Jesús alactʼasanilh ixtʼiyunʼan lhiʼalakʼavin. 22Chai lana tatacutcha lacabarco. Tamacaulh ju ixpaiʼan. Chai tachʼakʼokʼalh ju Jesús. 23Pus ju Jesús ixlacaputocʼatʼajun ixlhilacaputsʼun ju xaʼestado Galilea. Ixʼamalaninin laʼixlacpujitatʼan ju lakatamin lakʼachakʼan. Ixʼajuni ju lapanacni ni lhinomputun ju Dios laʼixʼalhunutʼan ju yuʼunch. Vachuʼ palaich ixʼanavi ju lapanacni ju ixtachʼapata mas va tuchi takʼankʼat. 24Pus mas tus xalacatʼun Siria laccʼatsakʼocalh ixlacata ju Jesús. Chai alhiminikʼocalh ju lapanacni ju ixtatʼajun lhimakʼalhkʼajnin tijpachux makʼalhkʼajnat. Alaclhimini ju ixtalactakʼankʼai chai ju yuʼunch ju ixʼachʼapanita isʼaktsulhʼan ju lhacaticuru chai ju va ixtalhtucuni chai ju va ixtalacalhtuculuntach. Chai ju Jesús si palai anavikʼo. 25Pus na lhu lapanacni tachʼakʼokʼalh ju Jesús. Amachakʼan xaʼestado Galilea chai ju amachakʼan ju anuʼ lakacau lakʼachakʼanixni chai ju amachakʼan lakʼachakʼan Jerusalén chai chux ju lacatʼun ju xaʼestado Judea chai ju xalacatʼun ju lakʼantacutni kʼai xcan Jordán.

will be added

X\